Δήμος Λευκωσίας - Στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών

Στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2022) / Στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών
Δευ, 04 Απρ. 2022 09:55
• Από σήμερα, 4 Απριλίου 2022 αρχίζει η υποβολή των αιτήσεων

Από σήμερα, 4 Απριλίου 2022 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για το αναθεωρημένο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο περιλαμβάνονται και καθορισμένες περιοχές που εμπίπτουν στα όρια του Δήμου, κατά μήκος της πράσινης γραμμής.

Στο φετινό Σχέδιο έχουν προστεθεί 7 νέοι οδοί στην ενορία Ομορφίτας ανεβάζοντας το σύνολο των οδών που περιλαμβάνονται στο Δήμο Λευκωσίας σε 389.

Το Σχέδιο αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση, όπως ανέγερση κατοικίας, αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, αγορά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, καθώς και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας η οποία αποκτήθηκε με δωρεά ή και με άλλο τρόπο.

Το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000.

Το δε ανώτατο όριο ενίσχυσης εξαρτάται από τη σύνθεση της οικογένειας, καθώς και από την κοινότητα/περιοχή στην οποία αποκτάται η κατοικία. Για τις ακριτικές περιοχές:

• Μονήρες άτομο μέχρι €20,000
• Ζεύγος μέχρι €30,000
• Νεαρό ζευγάρι (κάτω από 41 ετών) μέχρι €45,000
• Οικογένεια με τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένεια μέχρι €35,000
• Νεαρή οικογένεια με τέκνα, περιλαμβανομένης νεαρής μονογονεϊκής οικογένειας  (κάτω από 41 ετών) μέχρι €50,000
• Πολύτεκνοι (4 και άνω τέκνα) μέχρι €55,000
• Άτομα με αναπηρία μέχρι €10.000 (πρόσθετο ποσό) για κατασκευές

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει καθοριστεί η 31η Δεκεμβρίου 2022.

Το Σχέδιο, οι κατάλογοι των επιλέξιμων περιοχών, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και τα έντυπα υποβολής αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών 8.3 Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών - Υπουργείο Εσωτερικών (moi.gov.cy)