Επικίνδυνες Οικοδομές - Τελευταία Προειδοποίηση (2)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2022 / Επικίνδυνες Οικοδομές - Τελευταία Προειδοποίηση (2)
Τρι, 24 Μαϊ. 2022 10:00
Ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ότι, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος, Άρθρο 15Β, έχει κηρύξει την πιο κάτω οικοδομή ως επικίνδυνη:

1. Οδός Αισχύλου, ενορία Τρυπιώτη, Φ/ΣΧ. 21/460609, Τμ. 2 Τεμ. 144
Καλούνται οι ιδιοκτήτες της πιο πάνω οικοδομής, να επικοινωνήσουν άμεσα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22797434 και να προχωρήσουν με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για άρση της επικινδυνότητας.

Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα μπορεί να εισέλθει αυτεπάγγελτα στην οικοδομή, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για άρση του κινδύνου, ή/και να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και €20.000, ή/και να προωθηθεί ποινική υπόθεση.