Συνεχίζεται η προμήθεια εξοπλισμού για τα προγράμματα του Παιδοκομικού Σταθμού και του Κέντρου Προσ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2022) / Συνεχίζεται η προμήθεια εξοπλισμού για τα προγράμματα του Παιδοκομικού Σταθμού και του Κέντρου Προσ
Δευ, 30 Μαϊ. 2022 11:05
Διαδραστικές οθόνες που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Παιδοκομικού Σταθμού και του  Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών «Ουράνιο Τόξο» παρέλαβε το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας.

Η διαδικασία προμήθειας εξοπλισμού και επίπλωσης του κτιρίου επί της οδού Ηρακλέους βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Σύντομα, αναμένεται να ολοκληρωθεί και η διαδικασία στελέχωσης των προγραμμάτων, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία τους.

Το έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους, υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020.

Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας
Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας