Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Μαέστρου της Χορωδίας του Δήμου Λευκωσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2022 / Πρόσκληση Δήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Μαέστρου της Χορωδίας του Δήμου Λευκωσίας
Πεμ, 28 Ιουλ. 2022 12:10
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Μαέστρου για τη Χορωδία Ενηλίκων του Δήμου Λευκωσίας

Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται προτάσεις για την πλήρωση της θέσης Μαέστρου για τη Χορωδία Ενηλίκων του Δήμου.

Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Μαέστρου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy / Ενημέρωση / Κενές Θέσεις Εργασίας.

Η Δήλωση Ενδιαφέροντος να κατατεθεί στο κουτί προσφορών στο Δημαρχείο Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την 31η Αυγούστου 2022 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται: «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Μαέστρου Χορωδίας Δήμου Λευκωσίας» ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση culturalservice@nicosiamunicipality.org.cy..

Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει το Βιογραφικό Σημείωμα και τα αντίγραφα όλων των σχετικών πιστοποιητικών.