Υπενθύμιση - Ασφαλτόστρωση στον κόμβο Μακαρίου - Ευαγόρου - Αναστασίου Λεβέντη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2022) / Υπενθύμιση - Ασφαλτόστρωση στον κόμβο Μακαρίου - Ευαγόρου - Αναστασίου Λεβέντη
Παρ, 29 Ιουλ. 2022 09:25
Έργο: Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου - κατασκευαστική φάση Β

Υπενθύμιση - Ασφαλτόστρωση στον κόμβο Μακαρίου - Ευαγόρου - Αναστασίου Λεβέντη


Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι, λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στο μηχάνημα εφαρμογής της ασφάλτου, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου και σε συνέχεια των εργασιών αναβάθμισης των υποδομών κοινής ωφελείας σε τμήμα του κόμβου Μακαρίου - Ευαγόρου - Αναστασίου Λεβέντη, οι τροποποιήσεις στις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεταφέρονται για το Σάββατο 30 Ιουλίου 2022 από ώρα 11:00 το πρωί μέχρι τις 3:00 το απόγευμα.

Συγκεκριμένα:
Θα παραμείνει κλειστό για την κυκλοφορία το τμήμα της Λεωφόρου Μακαρίου από τη συμβολή της με την οδό Μνασιάδου μέχρι τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Ευαγόρου. Η κυκλοφορία των οχημάτων  από τη Λεωφ. Μακαρίου προς τη Λεωφ. Ευαγόρου για τις πιο πάνω ώρες (11:00 – 15:00) θα διεξάγεται μέσω εκτροπής από την οδό Μνασιάδου.

Στη Λεωφόρο Ευαγόρου θα δοθούν στη κυκλοφορία οι δύο βόρειες λωρίδες (προς τη πλευρά της Αναστασίου Λεβέντη) και θα παραμείνει κλειστή για την κυκλοφορία η μία νότια λωρίδα (προς την πλευρά της Λ. Μακαρίου).

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τα σήματα της τροχαίας

Ο Δήμος Λευκωσίας επέλεξε όπως οι εργασίες εκτελεστούν αυτή την περίοδο που η τροχαία κίνηση στη Λευκωσία είναι αισθητά μειωμένη και έχει εξασφαλίσει την πλήρη συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τα συνεργεία του εργολάβου, που θα εργάζονται με εκτεταμένο ωράριο για να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες εργασίες εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Η διευθέτηση αυτή είναι απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη και την αποφυγή καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση του Έργου.

Η πρόσβαση των πεζών προς όλα τα υποστατικά θα συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22797007 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση makariou@nicosiamunicipality.org.cy
                                                                 
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Τα οφέλη του Έργου:
Το συγκεκριμένο Έργο τέθηκε ψηλά στις προτεραιότητες της αναπτυξιακής Στρατηγικής του Δήμου Λευκωσίας, αφού επιδιώκει να καταστήσει το αστικό εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας ανταγωνιστικό, ελκυστικό και φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Για το έργο υιοθετήθηκαν υψηλά κριτήρια βιώσιμου αστικού σχεδιασμού με στόχο:
  • Την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος με νέα επίστρωση, αστική επίπλωση και φωτισμό.
  • Τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας όλων, πεζών και ΑμεΑ και την αύξηση της επισκεψιμότητας με τη δημιουργία ενιαίων και μεγάλων πεζοδρομίων και την εξάλειψη όλων των ανισόπεδων σημείων μεταξύ ιδιωτικών, δημόσιων πεζοδρομίων και δρόμου.
  • Τη δημιουργία μικρών πλατειών με δυνατότητα υπαίθριων δραστηριοτήτων και ενσωμάτωση υδάτινων στοιχείων.
  • Την ενίσχυση της σκίασης με φύτευση μεγάλου αριθμού ώριμων δέντρων και εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού, αυξάνοντας τις ώρες που οι πεζοί επισκέπτες θα μπορούν να διακινούνται με άνεση.
  • Την εγκατάσταση ολιστικού συστήματος  «έξυπνης πόλης», ιδιοκτησία του Δήμου Λευκωσίας.
  • Την υπογειοποίηση και βελτίωση όλων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
​Αισθητικά και λειτουργικά θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος, ένα εξωτερικό «εμπορικό κέντρο».

Το Έργο εφαρμόζει τις πρόνοιες/δράσεις του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας της Λευκωσίας και του Σχεδίου Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας για προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στην αστική περιοχή της Λευκωσίας όπως και μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020,- Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας, - Άξονα 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.