Το «ΣΤΕΚΙ» φιλοξενεί το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη για Όλους»!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2022) / Το «ΣΤΕΚΙ» φιλοξενεί το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη για Όλους»!
Τετ, 14 Σεπ. 2022 12:20
Μια στρατηγικής σημασίας συνεργασία εγκαινίασε το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης «Το Στέκι», ενισχύοντας την αποστολή του για παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε πολίτες ευάλωτων ομάδων.

Στο ανακαινισμένο Δημοτικό κτήριο επί της οδού Περικλέους στην Παλαιά Πόλη, όπου στεγάζεται το «Στέκι», μεταξύ άλλων προγραμμάτων και υπηρεσιών, φιλοξενείται το Κέντρο Εξυπηρέτησης του προγράμματος «Κυπριακό Δίκτυο Δικαιοσύνη για Όλους (ΚΔΔΟ)», που στόχο έχει την παροχή ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης σε νομική καθοδήγηση και δωρεάν νομικής εκπροσώπησης, από εγγεγραμμένους δικηγόρους σε δικαιούχους, λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο. https://justiceforall.org.cy

Υπενθυμίζεται πως το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης «Το Στέκι» είναι πρόγραμμα του Δήμου Λευκωσίας, το οποίο υλοποιείται από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας και εντάσσεται σ' ένα ευρύτερο δίκτυο κοινωνικών δομών με στόχο να συμβάλλει στον κοινωνικό και πολιτισμικό συγχρωτισμό ντόπιων και μεταναστών.

Το «Στέκι» λειτουργεί ως Κέντρο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και ως πολυχώρος αλληλεγγύης, ο οποίος έχει διπλό στόχο και ρόλο:

Α) Την προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης και πολύπλευρων δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και επανένταξης  των πιο ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και

Β) Την λειτουργία ενός χώρου φιλοξενίας δραστηριοτήτων πολιτισμού, κοινωνικής δικτύωσης, φόρουμ, εκδηλώσεων, μαθημάτων, σεμιναρίων  κλπ. από διάφορες ενδιαφερόμενες ομάδες των πολιτών, άτυπες και μη, οι οποίες έχουν ως κοινό στόχο την ενεργό συμμετοχή τους για δράσεις  κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης, καθώς και την κοινωνική προσφορά μέσω της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ή και της διοργάνωσης πολιτιστικών δράσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά «Το Στέκι» στην οδό Περικλέους 66, Τκ. 1010, Λευκωσία εντός του ωραρίου 8:30- 15:00 ή να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το κέντρο στο τηλέφωνο 22 797880 για πληροφορίες ή για διευθέτηση ενός προσωπικού ραντεβού. Μπορούν επίσης να υποβάλουν την αίτηση τους μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος στον ακόλουθο σύνδεσμο  ttps://justiceforall.org.cy η να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@justiceforall.org.cy

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους, υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020.

Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας

Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Photo1-(1).JPG
Photo2.JPG