Δήμος Λευκωσίας - Επικίνδυνες Οικοδομές - Τελευταία Προειδοποίηση (4)

Επικίνδυνες Οικοδομές - Τελευταία Προειδοποίηση (4)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2022) / Επικίνδυνες Οικοδομές - Τελευταία Προειδοποίηση (4)
Παρ, 23 Σεπ. 2022 11:30
Ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ότι, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος, Άρθρο 15Β, έχει κηρύξει τις πιο κάτω οικοδομές ως επικίνδυνες:

1. Οδός Ξάνθης Ξενιέρου 28, ενορία Αγίου Αντωνίου, Φ/Σχ.: 21/460611, Τμ. Β, Τεμ. 182
2. Οδός Σπάρτης 3, ενορία Παναγίας, Φ/Σχ.: 21/470501 , Τμ. Β, Τεμ. 145
3. Οδός Σπάρτης 5, ενορία Παναγίας, Φ/Σχ.: 21/470501, Τμ. Β, Τεμ. 146
4. Οδός Περικλέους 59 – 61. ενορία Ταμπακχανέ, Φ/Σχ.: 21/460508, Τμ. Α, Τεμ. 151
5. Οδός Σόλωνος 63, ενορία Αγίου Σάββα, Φ/Σχ.: 21/460605, Τμ. 1, Τεμ. 65
6. Οδός Σόλωνος 66, ενορία Τρυπιώτη, Φ/Σχ.: 21/460605, Τμ. Β, Τεμ. 8
7. Οδός Σμύρνης 8, ενορία Παναγία, Φ/Σχ.: 21/470104, Τμ. 1, Τεμ. 303
8. Οδός Σμύρνης 8α, ενορία Παναγία, Φ/Σχ.: 21/470104, Τμ. 1, Τεμ. 302

Καλούνται οι ιδιοκτήτες των πιο πάνω οικοδομών, να επικοινωνήσουν άμεσα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22797484 και να προχωρήσουν με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για άρση της επικινδυνότητας.

Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα μπορεί να εισέλθει αυτεπάγγελτα στην οικοδομή, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για άρση του κινδύνου, ή/και να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και €20.000, ή/και να προωθηθεί ποινική υπόθεση.