Το ΚΕΕΑΕΔ άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τους πρώτους ωφελούμενους

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2022 / Το ΚΕΕΑΕΔ άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχεται τους πρώτους ωφελούμενους
Παρ, 23 Σεπ. 2022 11:45
Άνοιξε και επισήμως τις πόρτες του το Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Απασχόληση και την Επιχειρηματική δράση - ΚΕΕΑΕΔ - του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου για τους Δημότες της Λευκωσίας, υποδεχόμενο όλους τους δικαιούχους που ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από τα προγράμματά του.

Το ΚΕΕΑΕΔ στεγάζεται στο πλήρως ανακαινισμένο κτήριο Φοινιέας, που βρίσκεται στην οδό Τρικούπη και προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης, κατάρτισης και υποστήριξης με απώτερο στόχο την προώθηση της απασχόλησης και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας κυρίως στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Ειδικότερα, εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Κέντρου θα παρέχουν τις πιο κάτω υπηρεσίες:
• Προγράμματα κατάρτισης και εργασιακής ένταξης / επανένταξης ατόμων που προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες στον τομέα της κατ’ οίκον φροντίδας βρεφών, νηπίων, ηλικιωμένων και ΑμεΑ.
• Εργοδότηση φροντιστών και επέκταση παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον Φροντίδας.
• Διευκόλυνση της ένταξης και της επανένταξης ατόμων στην αγορά εργασίας μέσα από προγράμματα και στοχευμένες δράσεις που προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή τους.
• Ευαισθητοποίηση επαγγελματικών φορέων, επιχειρήσεων και εργοδοτών σε θέματα που αφορούν στην προώθηση της απασχόλησης.
• Παροχή όλων των πληροφοριών που χρειάζονται και αφορούν την ένταξη και επανένταξη στην εργασία.
• Παραπομπή των ενδιαφερομένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ).
• Προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης δομών και φορέων στήριξης της απασχόλησης.
• Προσδιορισμός και στήριξη ανάπτυξης επιχειρηματικού προφίλ του ωφελούμενου.

Όλες οι υπηρεσίες που θα προσφέρει το Κέντρο θα είναι εξατομικευμένες, αναλόγως των αναγκών του κάθε ενδιαφερόμενου ώστε να του παρέχεται η μέγιστη βοήθεια και στήριξη, τόσο σε ότι αφορά την ενδυνάμωση του επαγγελματικού του προφίλ όσο και σε σχέση με την ανάπτυξη και ενίσχυση των κοινωνικών του δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Στους ωφελούμενες ομάδες πληθυσμού από την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνονται:
- Άνεργοι,
- Λήπτες προνοιακών επιδομάτων ΕΕΕ,
- Νέοι
- Μονογονείς
- Πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών,
- Μετανάστες και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών,
- Άτομα ηλικίας 50+ ετών
- Αναλφάβητοι
- ΑμΕΑ.

Ήδη οι πρώτες επικοινωνίες με το Κέντρο έχουν ξεκινήσει, με την
σύμβουλο απασχόλησης, Άννα Μιχαήλ, να προσφέρει εξατομικευμένη συμβουλευτική, προσαρμοσμένη στις ανάγκες καθενός ωφελούμενου.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι (ευάλωτες ομάδες) μπορούν να λάβουν δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής καριέρας, κατόπιν ραντεβού, επικοινωνώντας στο 22797827 ή στο Anna.Michael@nicosiamunicipality.org.cy

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους, υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020.

Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας

Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Capture1.JPG

Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας