Προκήρυξη θέσης Τεχνικού Θεάτρου - Παράταση μέχρι 31/10/22

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2022 / Προκήρυξη θέσης Τεχνικού Θεάτρου - Παράταση μέχρι 31/10/22
Παρ, 30 Σεπ. 2022 12:25
H εταιρεία Nicosia For Art Ltd, διαχειρίστρια εταιρεία του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Τεχνικού Θεάτρου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου  2022 (23:59). Η υποβολή γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ένδειξη «Θέση Τεχνικού Θεάτρου», στην διεύθυνση theatre@nicosiamunicipality.org.cy. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές και θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στο τηλέφωνο (+357) 99447949.
 
ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 
Καθήκοντα και ευθύνες:
 
Ο/η Τεχνικός Θεάτρου αναφέρεται στον Τεχνικό Συντονιστή του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας και τα καθήκοντα του/ της περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 
 1. Τοποθέτηση, σύνδεση και σωστή λειτουργία όλου του τεχνικού εξοπλισμού του θεάτρου κατά τις δοκιμές, τις παραστάσεις και τις λοιπές δράσεις της εταιρείας.
 2. Αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και φύλαξη όλου του τεχνικού εξοπλισμού του θεάτρου.
 3. Χειρισμός και προγραμματισμός κονσόλων φωτισμού ή/και ήχου.
 4. Κατανόηση και υλοποίηση πλάνου σκηνής (stage plan), που θα τους δοθεί σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε παράστασης.
 5. Kαθήκοντα διεύθυνσης σκηνής
 6. Χειρισμό σταγκονιών και λοιπών μηχανισμών σκηνής.
 7. Συντήρηση τεχνικού εξοπλισμού.
 8. Οποιαδήποτε καθήκοντα του/της ανατεθούν από τους Τεχνικούς Θεάτρου και το Γενικό Διευθυντή του θεάτρου.
 
Απαιτούμενα προσόντα:
 
 1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα σε ένα από τους ακόλουθους κλάδους: Τεχνικός θεάτρου, Διεύθυνση σκηνής, Τεχνολογίας παραστάσεων, Μουσική τεχνολογία, Μηχανικός ήχου, Τεχνικός ήχου, Τεχνικός Φωτισμού, Οπτικοακουστική Τεχνολογία,
  ή
  Δίπλωμα διετούς ή τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σε ένα από τους ακόλουθους κλάδους: Τεχνικός θεάτρου, Διεύθυνση σκηνής, Τεχνολογία παραστάσεων, Μουσική τεχνολογίας, Μηχανικός ήχου, Τεχνικός ήχου, Τεχνικός Φωτισμού, Οπτιακουστική Τεχνολογίας και 18μηνη τουλάχιστον πείρα ως τεχνικός σε αντίστοιχα καθήκοντα στο χώρο του θεάματος,
  ή
  Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης σε σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης κλάδο, κατά προτίμηση Τεχνικής/Επαγγελματικής Σχολής και τριετής τουλάχιστον πείρα ως τεχνικός τεχνικός σε αντίστοιχα καθήκοντα στο χώρο του θεάματος.
 1. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής στο γραπτό και τον προφορικό λόγο.  H γνώση και άλλων γλωσσών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 2. Η κατοχή διπλώματος για εργασία σε ύψος θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 3. Η κατοχή διπλώματος (που βρίσκεται σε ισχύ) για θέματα ασφάλειας και υγείας ή/ και πρώτων βοηθειών από πιστοποιημένο φορέα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 4. Η κατοχή άδειας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
 5. Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.  Η γνώση προγραμμάτων multimedia (τύπου Qlab, Autocad, Wysiwyg) ή/ και λειτουργίας systems networking θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 
 6. Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, ευελιξία, ομαδικότητα, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
 
Σημείωση:
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν γραπτώς το βιογραφικό τους σημείωμα, αντίγραφα όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης. . Τα σχετικά πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
 
Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, δεν θα ληφθούν υπόψη
 
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές και θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.