Δήμος Λευκωσίας: Πρώτιστη προτεραιότητά μας η ασφάλεια εμπόρων, εργαζομένων και πελατών της χονδρική

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2022 / Δήμος Λευκωσίας: Πρώτιστη προτεραιότητά μας η ασφάλεια εμπόρων, εργαζομένων και πελατών της χονδρική
Τρι, 11 Οκτ. 2022 09:45
Όλες οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια προσέκρουσαν στην αρνητική στάση των χονδρεμπόρων

Ο Δήμος Λευκωσίας αναγνωρίζει πλήρως το δικαίωμα των χονδρεμπόρων, όπως και κάθε άλλης επαγγελματικής ομάδας, στη διαμαρτυρία. Κρίνει ωστόσο ως βεβιασμένη και πρόωρη την απόφασή τους.

Ο Δήμος Λευκωσίας κατέβαλε τα τελευταία χρόνια πολύ σοβαρές προσπάθειες για να αντιμετωπίσει τα χρονίζοντα προβλήματα των κτηρίων που στεγάζουν τη χονδρική αγορά. Το κτήριο, το οποίο ανεγέρθηκε τη δεκαετία του ’60 και έκτοτε λειτουργεί σε συνεχή βάση, είναι εκτός συγχρόνων προδιαγραφών, όπως, για παράδειγμα, του αντισεισμικού κώδικα και σίγουρα όλων των σύγχρονων υγειονομικών απαιτήσεων.
  • Ο Δήμος είχε κατ’ επανάληψη υποβάλει εναλλακτικές εισηγήσεις και προτάσεις προς τους χονδρεμπόρους για αναβάθμιση της υφιστάμενης αλλά και δημιουργία νέας αγοράς. Την περίοδο 2015-2016 (παρά το γεγονός ότι η κρατικές χορηγίες μειώθηκαν από περίπου 15 εκατομμύρια σε περίπου 9.5 εκατομμύρια) έγινε σχεδιασμός και εξασφαλίστηκε επαρκής χρηματοδότηση για ανέγερση νέας χονδρικής αγοράς. Υποβλήθηκαν επίσης προτάσεις για μεταστέγασή της μέχρι την ολοκλήρωση των νέων κτηρίων. Δυστυχώς δεν υπήρξε συμφωνία εκ μέρους των χονδρεμπόρων. Από τα πιο πάνω καθίσταται σαφές ότι οποιοδήποτε επιχείρημα προβάλλεται σήμερα περί έλλειψης χρηματοδότησης ή και όποιες εσκεμμένες υπόνοιες αφήνονται για τη διαχείριση κονδυλίων, δεν ευσταθούν αφού κονδύλια είχαν εξασφαλιστεί σε διάφορες περιόδους. Οι ισχυρισμοί που προβάλλονται μάλλον αποσκοπούν στη δικαιολόγηση της διαχρονικής άρνησης των χονδρεμπόρων για συνεργασία. Λόγω της καθυστέρησης και της αδυναμίας της επιτροπής των χονδρεμπόρων να συμφωνήσουν, οι συγκεκριμένοι πόροι απορροφήθηκαν σε άλλα έργα στην εντός των τειχών πόλη γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα χάνονταν.
  • Τα τελευταία χρόνια, η Υπηρεσία του Δήμου προέβη σε επιδιορθώσεις και συντηρήσεις με στόχο να παραταθεί κατά το δυνατό η λειτουργία της αγοράς. Η καθυστέρηση να εξευρεθεί εναλλακτική λύση όλα αυτά τα χρόνια, ξεκάθαρα λειτουργούσε εις βάρος των κτηρίων καθιστώντας τα πλέον επικίνδυνα για τους εργαζομένους και τους επισκέπτες. Λόγω επιδείνωσης της κατάστασης και ύστερα από επανειλημμένα παράπονα εκ μέρους των χονδρεμπόρων για πτώση κομματιών αποσαρθρωμένου μπετόν με εμφανή πλέον σημάδια οξειδωμένου οπλισμού, αλλά και συχνές αναφορές βλαβών στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να κηρύξει την εν λόγω οικοδομή επικίνδυνη και να προχωρήσει στις 2 Ιουνίου 2022 σε ενημέρωση των χονδρεμπόρων.
  • Στις 8 Ιουλίου 2022, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Γραφείο του Υπουργού Γεωργίας, παρουσία εκπροσώπων του Συνδέσμου Εμπόρων Χονδρικής Αγοράς, κατά την οποία είχε συμφωνηθεί να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες από πλευράς Δήμου Λευκωσίας και Υπουργείου για τη διευθέτηση του θέματος της μεταστέγασης των χονδρεμπόρων, ένεκα της επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων της Χονδρικής Αγοράς. Στη συνάντηση, παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, απαντήθηκε και το επιχείρημα των χονδρεμπόρων ότι εκδιώχνονται για να αξιοποιήσει ο Δήμος το ακίνητο με άλλο τρόπο. Ο Δήμος δήλωσε ότι είναι θετικός να εξετάσει τη χρήση μέρους του ακινήτου ως χονδρική αγορά και οι σχεδιασμοί που γίνονται για το κτήριο του ΣΟΠΑΖ καμία σχέση δεν έχουν με τη χονδρική αγορά. Σε συνέχεια της συγκεκριμένης συνάντησης, ο Δήμος Λευκωσίας συνέβαλε στην προσπάθεια των χονδρεμπόρων για εξεύρεση κατάλληλου χώρου για προσωρινή μεταστέγαση της χονδρικής αγοράς και αναμένει από το Υπουργείο Γεωργίας τη διερεύνηση της εξεύρεσης του προϋπολογισμού για κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και τυχόν πρόσθετου κόστους ενοικίων. Ακόμη και χθες, εκπρόσωποι του Δήμου με τον Πρόεδρο του συνδέσμου των χονδρέμπορων, επισκέφτηκαν συγκεκριμένο κτήριο το οποίο εισηγείται ο Δήμος ως κατάλληλο για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των εμπόρων.
  • Παράλληλα, ο Δήμος ανέθεσε σε ανεξάρτητους μελετητές τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων-μετρήσεων και την επικαιροποίηση της αρχικής μελέτης στατικής επάρκειας του κτηριακού συγκροτήματος της χονδρικής αγοράς. Στο πάγιο αίτημα των χονδρεμπόρων για παράταση του χρόνου παραμονής τους στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, ο Δήμος επανειλημμένα εξέφρασε τη θέση ότι αυτό θα αξιολογηθεί αφού παραληφθούν τα αποτελέσματα των πιο πάνω μετρήσεων και μελετών. Η μελέτη θα παρουσιαστεί στους χονδρεμπόρους αφού ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση της. Ο Δήμος, αφού έλαβε υπόψη την άποψη του ανεξάρτητου μελετητή και με κάθε επιφύλαξη δεδομένης της κατάστασης του κτηρίου και την επιδείνωση που μπορεί να επέλθει, έδωσε χθες παράταση δύο μηνών για εκκένωση των κτηρίων μέχρι την ολοκλήρωση και παρουσίαση της επικαιροποιημένης μελέτης. Η ασφάλεια των χονδρεμπόρων, των εργαζομένων και των πελατών της αγοράς αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα για τον Δήμο Λευκωσίας.
Όλα τα πιο πάνω καταρρίπτουν τον ισχυρισμό των χονδρεμπόρων ότι βρέθηκαν «προ τετελεσμένων», καθώς είχαν προηγηθεί πλείστες προσπάθειες, επαφές, διαβουλεύσεις και ενημερώσεις. Ο Δήμος Λευκωσίας θα συνεχίσει τις προσπάθειες για εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης και καλεί τους χονδρέμπορους να επιδείξουν το ίδιο πνεύμα συνεργασίας.