Αναβολή της εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Λεωφόρο Μακαρίου και την οδό Αναστάσιου Γ. Λεβέντη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2022 / Αναβολή της εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Λεωφόρο Μακαρίου και την οδό Αναστάσιου Γ. Λεβέντη
Τρι, 18 Οκτ. 2022 16:10
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών οριζόντιας σήμανσης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη ευρύτερη περιοχή του έργου «Ανάπλαση Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου, κατασκευαστική Φάση Β’». Ως εκ τούτου, η εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του αρχικού σχεδιασμού του Έργου που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου αναβάλλεται για την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022.

Την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου από τις 6:00 το πρωί μέχρι την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 στις 10:00 το πρωί η Λεωφ. Μακαρίου Γ και η οδός Α. Γ. Λεβέντη θα παραμείνουν κλειστές για εκτέλεση των εργασιών οριζόντιας σήμανσης των νέων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας, στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020,- Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας, - Άξονας 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.