Έργο: Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου – Στασικράτους - Ευαγόρου - κατασκευαστική φάση Β

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2022) / Έργο: Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου – Στασικράτους - Ευαγόρου - κατασκευαστική φάση Β
Τετ, 19 Οκτ. 2022 10:20
Εργασίες σήμανσης στις οδούς Γρηγορίου Ξενοπούλου & Ήρας - Δευτέρα 24/10, 6:00π.μ. - 5:00μ.μ.

Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι, οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών οριζόντιας σήμανσης στις οδούς Γρηγορίου Ξενοπούλου & Ήρας, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπλαση Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου, κατασκευαστική Φάση Β’». Ως εκ τούτου τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 από η ώρα 6.00π.μ μέχρι η ώρα 5.00μ.μ. οι οδοί Γρηγορίου Ξενοπούλου και Ήρας (τμήμα μεταξύ Μακαρίου & Στασάνδρου), θα παραμείνουν κλειστές για την τροχαία κίνηση για εκτέλεση εργασιών οριζόντιας σήμανσης.

Εναλλακτικά η τροχαία κίνηση θα επιτρέπεται ως εξής:
Από Λεωφ. Μακαρίου → Μπουμπουλίνας  → Στασάνδρου και από Στασάνδρου → Αγίας Ελένης → Λεωφ. Μακαρίου

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τα σήματα της τροχαίας.
Η πρόσβαση των πεζών προς όλα τα υποστατικά θα συνεχίζεται απρόσκοπτα.
           
Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 22797007 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση makariou@nicosiamunicipality.org.cy
          
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Τα οφέλη του Έργου:

Το συγκεκριμένο Έργο τέθηκε ψηλά στις προτεραιότητες της αναπτυξιακής Στρατηγικής του Δήμου Λευκωσίας, αφού επιδιώκει να καταστήσει το αστικό εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας ανταγωνιστικό, ελκυστικό και φιλικό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Για το έργο υιοθετήθηκαν υψηλά κριτήρια βιώσιμου αστικού σχεδιασμού με στόχο:
  • Την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος με νέα επίστρωση, αστική επίπλωση και φωτισμό.
  • Τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας όλων, πεζών και ΑμεΑ και την αύξηση της επισκεψιμότητας με τη δημιουργία ενιαίων και μεγάλων πεζοδρομίων και την εξάλειψη όλων των ανισόπεδων σημείων μεταξύ ιδιωτικών, δημόσιων πεζοδρομίων και δρόμου.
  • Τη δημιουργία μικρών πλατειών με δυνατότητα υπαίθριων δραστηριοτήτων και ενσωμάτωση υδάτινων στοιχείων.
  • Την ενίσχυση της σκίασης με φύτευση μεγάλου αριθμού ώριμων δέντρων και εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού, αυξάνοντας τις ώρες που οι πεζοί επισκέπτες θα μπορούν να διακινούνται με άνεση.
  • Την εγκατάσταση ολιστικού συστήματος  «έξυπνης πόλης», ιδιοκτησία του Δήμου Λευκωσίας.
  • Την υπογειοποίηση και βελτίωση όλων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
Αισθητικά και λειτουργικά θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος χώρος, ένα εξωτερικό «εμπορικό κέντρο».

Το Έργο εφαρμόζει τις πρόνοιες/δράσεις του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας της Λευκωσίας και του Σχεδίου Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας για προώθηση των βιώσιμων μεταφορών, ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας στην αστική περιοχή της Λευκωσίας όπως και μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020,- Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας, - Άξονα 5: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.