Επικίνδυνες Οικοδομές - Τελευταία Προειδοποίηση (6)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2022) / Επικίνδυνες Οικοδομές - Τελευταία Προειδοποίηση (6)
Πεμ, 20 Οκτ. 2022 09:48
Ο Δήμος Λευκωσίας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ότι, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος, Άρθρο 15Β, έχει κηρύξει τις πιο κάτω οικοδομές ως επικίνδυνες:

1. Οδός Δημώνακτος 13, ενορία Ταχτ Ελ Καλέ, Φ/Σχ.: 21/460316, Τμ. Β, Τεμ. 32
2. Οδός Αγίου Σάββα 1, ενορία Αγίου Σάββα, Φ/Σχ.: 21/460609 , Τμ. 1, Τεμ. 311
3. Οδός Ιωάννη Συκουτρή 5, ενορία Αγίων Ομολογητών, Φ/Σχ.: 21/540603, Τμ. 3, Τεμ. 1198

Καλούνται οι ιδιοκτήτες των πιο πάνω οικοδομών, να επικοινωνήσουν άμεσα με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22797484 και να προχωρήσουν με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για άρση της επικινδυνότητας.

Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα μπορεί να εισέλθει αυτεπάγγελτα στην οικοδομή, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για άρση του κινδύνου, ή/και να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι και €20.000, ή/και να προωθηθεί ποινική υπόθεση.