Πολυδύναμο και ΠΑΣΥΞΕ ενώνουν δυνάμεις για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2022 / Πολυδύναμο και ΠΑΣΥΞΕ ενώνουν δυνάμεις για τη στήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού
Πεμ, 15 Δεκ. 2022 11:50
Μνημόνιο Συνεργασίας για τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για την διασύνδεση και προώθηση δράσεων για την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων συνυπέγραψαν ο Δήμαρχος Λευκωσίας και Πρόεδρος του Πολυδύναμου Κέντρου, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και ο Γενικός Διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, στο πλαίσιο της λειτουργίας του νεοσύστατου «Κέντρου Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Απασχόληση και την Επιχειρηματική δράση - ΚΕΕΑΕΔ».
 
Η ΠΑΣΥΞΕ είναι ο δεύτερος φορέας που υπογράφει μνημόνιο συνεργασίας με το Κέντρο, το οποίο αποτελεί την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο να παρέχει ολοκληρωμένη συμβουλευτική και εκπαίδευση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους στον τομέα της αγοράς εργασίας.
 
Όπως συζητήθηκε στο περιθώριο της υπογραφής, ο ξενοδοχειακός κλάδος είναι ένας τομέας, όπου εμφανίζονται διαρκώς ευκαιρίες απασχόλησης και συμφωνήθηκε η ανάπτυξη της συνεργασίας για την εκπαίδευση και κατάρτιση των ωφελούμενων, αλλά και την διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.
  
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους, υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020.

Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας
Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
 
Photo.jpg

Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας