Ολοκληρώνονται τα «Απογεύματα καριέρας» στο ΚΕΕΑΕΔ με το εργαστήριο «Χτίζω την επαγγελματική μου ταυ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2022 / Ολοκληρώνονται τα «Απογεύματα καριέρας» στο ΚΕΕΑΕΔ με το εργαστήριο «Χτίζω την επαγγελματική μου ταυ
Παρ, 16 Δεκ. 2022 14:40
Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, στο πλαίσιο του έργου «Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Απασχόληση και την Επιχειρηματική δράση - ΚΕΕΑΕΔ», ολοκληρώνει τη δράση «Απογεύματα καριέρας» την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022, στις 18:00 με το εργαστήριο «Χτίζω την επαγγελματική μου ταυτότητα».
 
Το εργαστήριο εντάσσεται στην σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων υποστήριξης και κατάρτισης που παρουσιάζει το ΚΕΕΑΕΔ για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους στον τομέα της αγοράς εργασίας.
 
Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να εξηγήσει στους συμμετέχοντες πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τα δυνατά στοιχεία της προσωπικότητάς τους για να χτίσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα σωστά.
 
Το εργαστήριο θα καλύψει τις πτυχές της επαγγελματικής εικόνας και του επαγγελματικού προφίλ, μέσα από μια διερεύνηση του personal branding, της σωστής χρήσης του LinkedIN ως δίοδο για την αγορά εργασίας, και τη σημαντικότητα της σωστής δικτύωσης (networking).
 
Με το τέλος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να:
  • Κατανοήσουν τι είναι το personal branding και πως συνδέεται με την επαγγελματική επιτυχία.
  • Χρησιμοποιούν το LinkedIN αποτελεσματικά με βάση τους επαγγελματικούς τους στόχους.
  • Αναγνωρίζουν τα δυνατά σημεία του χαρακτήρα τους και πώς να τα προβάλουν σωστά προς τα έξω.
  • Θέσουν μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους για την ανάπτυξη της επαγγελματικής τους ταυτότητας.
  • Κατανοήσουν την σημαντικότητα της δικτύωσης και πως να αξιοποιούν σωστά τις ευκαιρίες δικτύωσης.
Εισηγήτρια του εργαστηρίου είναι η κ. Αντωνία Παπαντωνίου, κάτοχος PgDip in Career Guidance and Development από το Edinburgh Napier University. Έχει εργαστεί με νέους και άτομα που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες, όπως μετανάστες/τριες και αιτητές ασύλου, μέσω διεξαγωγής εργαστηρίων για θέματα απασχολησιμότητας και κατανόησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Λόγω του επαγγελματικού της υπόβαθρου στον τομέα της Στρατηγικής Επικοινωνίας, η δουλειά της επικεντρώνεται στην προώθηση της δύναμης της σωστής επικοινωνίας και δημιουργίας προσωπικής στρατηγικής για την επίτευξη των επαγγελματικών στόχων του κάθε ατόμου.
 
Το εργαστήριο είναι ΔΩΡΕΑΝ και απευθύνεται σε Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (Άνεργοι, Λήπτες προνοιακών επιδομάτων ΕΕΕ, Νέοι, Μονογονείς, Πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, Μετανάστες και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών, Άτομα ηλικίας 50+ ετών, Αναλφάβητοι, ΑμΕΑ), Δημότες Λευκωσίας.
Για κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες, επικοινώνησε τώρα μαζί μας
Εγγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο
https://forms.gle/VLfm69xDzWrT55rr9
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους, υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020.

Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας
Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Photo-(1).jpg

Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας