Μνημόνιο συνεργασίας ΚΕΕΑΕΔ Πολυδύναμου και Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου για την εξασφάλιση ίσων ευκαι

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2022 / Μνημόνιο συνεργασίας ΚΕΕΑΕΔ Πολυδύναμου και Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου για την εξασφάλιση ίσων ευκαι
Τρι, 20 Δεκ. 2022 12:00
Τον συντονισμό και την από κοινού χάραξη μιας στρατηγικής για την προώθηση δράσεων και προγραμμάτων για την δημιουργία ίσων ευκαιριών καριέρας σε νέους επισφράγισαν το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας και το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, με Μνημόνιο Συνεργασίας που συνυπέγραψαν ο Δήμαρχος Λευκωσίας και Πρόεδρος του Πολυδύναμου, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και η πρόεδρος του Συμβουλίου, Μαρία Κολά, στο πλαίσιο της λειτουργίας του νεοσύστατου «Κέντρου Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Απασχόληση και την Επιχειρηματική δράση - ΚΕΕΑΕΔ».

Το ΣΥΝΚ γίνεται πλέον ο τρίτος φορέας που υπογράφει μνημόνιο συνεργασίας με το Κέντρο, το οποίο αποτελεί την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο να παρέχει ολοκληρωμένη συμβουλευτική και εκπαίδευση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους στον τομέα της αγοράς εργασίας.
 
Στόχος της συνεργασίας, όπως αναφέρθηκε στο περιθώριο της υπογραφής, είναι η εκπόνηση προγραμμάτων και δράσεων, εκπαίδευσης, κατάρτισης και βελτίωσης των ατομικών δεξιοτήτων, καθώς και η ενίσχυση της δικτύωσης των νέων ωφελούμενων, με τελικό σκοπό την απόκτηση ίσων ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης στην αγορά εργασίας.
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους, υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020.

Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας
Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
 
Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Photo-(1).jpg