Συνεχίζονται οι εργασίες για το έργο «Ανάπλαση Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου - Φάση Α2.3»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2023) / Συνεχίζονται οι εργασίες για το έργο «Ανάπλαση Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου - Φάση Α2.3»
Τετ, 15 Μαρ. 2023 13:43
Προσωρινή μετακίνηση της  στάσης λεωφορείου 585
 
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι οι εργασίες για το έργο «Ανάπλαση του Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου - Φάση Α2.3» στη Λεωφόρο Στασίνου συνεχίζονται. Το βόρειο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου, αποτελεί χώρο εργοταξίου στον οποίο εκτελούνται εργασίες και παραμένει μη προσβάσιμο για τους πεζούς. 
 
Τον Νοέμβριο 2022 καταργήθηκε προσωρινά η στάση λεωφορείου αρ. 583 πλησίον της συμβολής της Λεωφόρου Στασίνου με την οδό Κάνιγγος (γέφυρα Δώρου Λοΐζου), οπότε το κοινό εξυπηρετείται από την πλησιέστερη στάση αρ 581 στη βόρεια πλευρά της Στασίνου πλησίον του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης Νταβίλα. 
 
Στις 20 Μαρτίου 2023 θα μετακινηθεί προσωρινά για τις ανάγκες του έργου, η στάση λεωφορείου 585 πλησίον της συμβολής της Λεωφόρου Στασίνου με την οδό Πλατεία Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Β’ (άνοιγμα Κολοκάση).
 
Η Στάση αρ. 585 θα εξυπηρετεί το κοινό από δύο  νέες προσωρινές  θέσεις:
  • τη θέση 585α που θα εξυπηρετεί τις γραμμές 31,32,41 πλησίον της εισόδου του χώρου στάθμευσης Λεωφορείων στο προμαχώνα Ποδοκάταρο,
  • και τη θέση αρ. 585β επί της Λεωφόρου Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου που θα εξυπηρετεί την γραμμή 33 προς Καλλιπόλεως
Ο Δήμος απολογείται για την ταλαιπωρία και θα ενημερώνει συχνά για την εξέλιξη του έργου.
 
Περιγραφή έργου
Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση της περιοχής, με αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος και των υποδομών, ώστε να γίνει πιο ελκυστική για τους κατοίκους, τους επισκέπτες και την επιχειρηματικότητα. Ο δημόσιος χώρος σχεδιάστηκε  βάση των αρχών της βιώσιμης κινητικότητας, στο πλαίσιο της βελτίωσης της κινητικότητας στην αστική περιοχή της Λευκωσίας.  Η περιοχή πλαισιώνει τα ενετικά τείχη και η ανάπλαση της έχει στόχο τη σύνδεση της παλιάς πόλης με τη σύγχρονη, την ανάδειξη του  Μνημείου ως το σημαντικότερο αξιοθέατο της πόλης και τη μετατροπή του σε ρόλο «Μόλου-seafront» ή σε πράσινο περίπατο  για την πόλη της Λευκωσίας.
 
Το έργο της Φάσης Α2.3 περιλαμβάνει την ανάπλαση του βορείου πεζοδρόμιου της Λεωφ. Στασίνου, από τον κόμβο της με την οδό Κάνιγγος (ή γέφυρα Δώρου Λοΐζου) έως και την οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Β’ (άνοιγμα Κολοκάση). Στο δυτικό τμήμα του έργου η ανάπλαση εκτείνεται στα πρανή της τάφρου και σε τμήμα της Τάφρου κάτω από τον προμαχώνα Κωστάντζα.
 
Η ανάπλαση στο επίπεδο της τάφρου περιλαμβάνει διαδρομή περιπάτου πεζών, δημιουργία ποδηλατοδρόμου (σε συνέχεια του ποδηλατοδρόμου που διατρέχει την Τάφρο), αναβάθμιση/συντήρηση του υφιστάμενου πέτρινου οχετού ομβρίων και ανελκυστήρα πρόσβασης προς το επίπεδο του δρόμου.
 
Στο επίπεδο του δρόμου, το βόρειο πεζοδρόμιο εκτείνεται αρχικά ως ξύλινη διαδρομή (deck) πάνω σε ελαφριά κατασκευή με πασσαλώσεις που λειτουργεί ως «μπαλκόνι» προς τα πρανή της τάφρου και συνεχίζει στα όρια του «κήπου Αγίου Αντωνίου» με εναλλασσόμενες διαμορφώσεις ξύλινης διαδρομής τύπου deck ή χυτών δαπέδων. Κατά μήκος όλης της διαδρομής  δημιουργούνται σημεία στάσης και θέασης του Μνημείου των ενετικών τειχών και προσπέλασης προς το επίπεδο της τάφρου με 3 κλίμακες ελαφριάς κατασκευής. O αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κάνει χρήση υδάτινων στοιχείων,  καθιστικών και διαμορφώσεων λεκανών πρασίνου. Η ανάπλαση περιλαμβάνει πλήρη τοπιοτέχνηση του χώρου με εξυγίανση του υφιστάμενου πρασίνου και αύξηση της ψηλής και χαμηλής βλάστησης, φωτισμό νέας τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας, αναβάθμιση και ένταξη των υφιστάμενων προτομών και μνημείων που περιλαμβάνονται στα όρια της περιοχής, σταθμό  ενοικίασης ποδηλάτων του Δήμου Λευκωσίας, χώρο στάθμευσης ποδηλάτων και αναβάθμιση των υποδομών  των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
 
Επίσης, το έργο περιλαμβάνει δύο νέες στάσεις λεωφορείων εκσυγχρονισμένες βάση των κανόνων προσβασιμότητας.
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.