Προσπάθεια του Δήμου Λευκωσίας για αποφυγή αφισοκολλήσεων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2023 / Προσπάθεια του Δήμου Λευκωσίας για αποφυγή αφισοκολλήσεων
Πεμ, 25 Μαϊ. 2023 08:45
Ενόψει του καλοκαιριού και των πολλών καλλιτεχνικών φεστιβάλ, συναυλιών και γενικότερων εκδηλώσεων, καλούμε τους πολίτες και τα οργανωμένα σύνολα να επιδείξουν τον ανάλογο σεβασμό για διατήρηση της καθαριότητας και την αποφυγή οποιασδήποτε οχληρίας και αφισορύπανσης. Επίσης, προτρέπουμε όπως συμβάλουν στη γενικότερη πρoσπάθεια του Δήμου για αvαβάθμιση της όψης της πόλης και ανάπλαση περιοχών και κτηρίων.
 
Για το λόγο αυτό συνεργεία του Δήμου  βρίσκονται καθημερινά επί ποδός για την αφαίρεση αφισών και διαφημίσεων από διάφορα σημεία σε δημόσιους χώρους τα οποία υποβαθμίζουν την εικόνα της πόλης μας.
 
Ο Δήμος Λευκωσίας υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί  Ελέγχου και Διαφημίσεως Νόμου ΚΕΦ 50 και του Περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου Ν. 50 (Ι)/2003 αρ. 18 στ., απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων/κατασκευασμάτων σε δημόσιους/ιδιωτικούς χώρους.
 
Ο Δήμος νομιμοποιείται να προβαίνει σε λήψη δικαστικών μέτρων όσων παρανομούν.