Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς ι. Νικολάου, Παπαρηγοπούλου, Δήμου και Κνωσσού στους Άγιους

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2023) / Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς ι. Νικολάου, Παπαρηγοπούλου, Δήμου και Κνωσσού στους Άγιους
Παρ, 09 Ιουν. 2023 09:20
Σύμφωνα με τους Περί Τροχαίας Δημοτικούς Κανονισμούς Λευκωσίας και τον Περί Δήμων Νόμο, πληροφορείται το κοινό ότι με το πέρας των εργασιών που εκτελούνται στο πλαίσιο του Έργου «Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία - Συμβόλαιο 20» στις οδούς Ι. Νικολάου, Παπαρηγοπούλου, Δήλου και Κνωσσού στους Άγιους Ομολογητές θα εφαρμοστούν νέες μονοδρομήσεις ως έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα.
 
Οι επιτρεπόμενες κατευθύνσεις των υφιστάμενων και νέων μονόδρομων της περιοχής που θα εφαρμόζονται με την ολοκλήρωση των εργασιών σε κάθε δρόμο υποδεικνύονται στον παρακάτω χάρτη.  Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τη νέα σήμανση και τις νέες ρυθμίσεις.  Σημειώνεται ότι η οριζόντια σήμανση στις οδούς δεν έχει ολοκληρωθεί και παρακαλούνται οι οδηγοί να επιδεικνύουν τη δέουσα προσοχή.
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Photo.jpg