Εργαστήριο συν-δημιουργίας από το Δήμο Λευκωσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2024 / Εργαστήριο συν-δημιουργίας από το Δήμο Λευκωσίας
Πεμ, 18 Απρ. 2024 10:23
Το εργαστήριο συν-δημιουργίας που διοργάνωσε ο Δήμος Λευκωσίας την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024, υπήρξε μια σημαντική εκδήλωση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου AI4PP – Artificial Intelligence for Public Policy. Το έργο αυτό έχει ως κύριο στόχο τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών στον τρόπο διαμόρφωσης πολιτικών.
 
Στο πλαίσιο αυτό, το εργαστήριο επικεντρώθηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα του Δήμου με τίτλο «Ολιστική και προσβάσιμη Αστική Κινητικότητα». Στόχος ήταν η αξιολόγηση της λειτουργικότητας των πρωτότυπων εργαλείων που βασίζονται στην πλατφόρμα Virtualized Policy Management Environment (VPME), καθώς και η παρουσίαση πιλοτικών λύσεων και μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που αφορούν κυρίως ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ.
 
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, πραγματοποιήθηκε η τελική ανασκόπηση των τεχνικών και επιχειρηματικών παραμέτρων του έργου και συζητήθηκαν εκτενώς οι προοπτικές ανάπτυξης του λογισμικού που δημιουργήθηκε. Το έργο AI4PublicPolicy ανέπτυξε εργαλεία και λύσεις βασισμένες σε τεχνητή νοημοσύνη για τη μοντελοποίηση, εξαγωγή, προσομοίωση και σύσταση πολιτικών σε ένα διαφανές και αξιόπιστο περιβάλλον.
 
Το έργο αποτελεί μια κοινή προσπάθεια 16 εταίρων, συμπεριλαμβανομένων παρόχων τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από μεγάλες επιχειρήσεις και ΜΜΕ, ένα εθνικό πανεπιστήμιο και τοπικές δημόσιες αρχές. Χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon2020 και αποτελεί μια προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση, διαφάνεια και επεκτασιμότητα της διαχείρισης πολιτικής, με εστίαση στον πολίτη.