Ημερίδα προώθησης της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού για ευάλωτες ομάδες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2024 / Ημερίδα προώθησης της συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού για ευάλωτες ομάδες
Παρ, 17 Μαϊ. 2024 10:05
Καλές πρακτικές και το χάσμα των δεξιοτήτων
 
Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας στο πλαίσιο του έργου ΚΕΕΑΕΔ και σε συνεργασία με την MMC Management φέρνουν μαζί επαγγελματίες και άτομα που ψάχνουν για εργασία σε μια ημερίδα ενημέρωσης και δικτύωσης που στόχο έχει να ενισχύσει δεξιότητες και να εξομαλύνει την ένταξη των ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες στην αγορά εργασίας.
 
Η ημερίδα Let’s flipping Go! Πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος GO! (Erasmus+, 2022).
 
Ώρα: 9:30 - 14:30
Χώρος: ΚΕΕΑΕΔ, οδός Τρικούπη 131
 
Γλώσσα διεξαγωγής: Αγγλικά
Για πληροφορίες καλείτε στο: 22797827 / -850  ή email: polidinamo@nicosia.org.cy
 
Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας
Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
 
Το έργο «Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Απασχόληση και την Επιχειρηματική δράση– ΚΕΕΑΕΔ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

A couple of logos with a bird and a laurel wreath

Description automatically generated with medium confidence
Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας