Εργασία στην Κύπρο: Συμβουλές καριέρας για μετανάστες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2024 / Εργασία στην Κύπρο: Συμβουλές καριέρας για μετανάστες
Δευ, 10 Ιουν. 2024 10:10
Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας μαζί με τη GrantXpert Consulting διοργανώνουν την εκδήλωση «Εργασία στην Κύπρο: Συμβουλές καριέρας για μετανάστες».
 
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ έργου NAVI-MIG, που στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης των μεταναστών και των προσφύγων.
 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για το ευρωπαϊκό έργο NAVI-MIG και τα επιτυχημένα αποτελέσματά του. Μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστεί μια εφαρμογή για κινητά και μια διαδικτυακή πλατφόρμα, οι οποίες προσφέρονται δωρεάν και περιέχουν πληροφορίες για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και πληροφορίες για εκπαίδευση σε θέματα απασχόλησης. Επιπλέον, θα διεξαχθεί συμβουλευτική σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης των μεταναστών και των προσφύγων.
 
Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν νέες γνώσεις για την ευκολότερη ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας.
 
  • Ημέρα: 5 Ιουλίου 2024
  • Ώρα: 10:00 - 13:00
  • Τόπος διεξαγωγής: ΚΕΕΑΕΔ, Οδός Τρικούπη 131
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • Θα προσφερθεί καφές/σνακ
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο 22797828/ 850 ή να στείλετε e-mail στο: polidinamo@nicosiamunicipality.org.cy
 
Για δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να συμπληρώσετε την πιο κάτω φόρμα:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZvnl-tFW6VGEZ1DQh0EPgp7SsuuQ8UJzinL0cpIl6PKPmnA/viewform?usp=sf_link
 
Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας
Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
 
Το έργο «Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Απασχόληση και την Επιχειρηματική δράση – ΚΕΕΑΕΔ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.
A couple of logos with a bird and a laurel wreath

Description automatically generated with medium confidence
Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Finding a job in Cyprus: Career tips for migrants
 
Nicosia Municipality Multifunctional Foundation in collaboration with GrantXpert Consulting organize the event: "Finding a job in Cyprus: Career tips for migrants".
 
The event takes place within the framework of the Erasmus+ project NAVI-MIG, which aims to strengthen the employment of migrants and refugees.
 
During the event, participants will be informed about the European project NAVI-MIG and its successful results. Among other things, a mobile app and an online platform will be presented, which are offered free of charge and contain information for quick and easy access to public services, as well as information on employment training. In addition, counselling on employment opportunities for migrants and refugees will be provided.
 
At the end of the event, participants will gain new knowledge to facilitate their integration into the labour market.
 
  • Date: 5 July 2024
  • Time: 10:00 – 13:00
  • Venue: 131 Trikoupis Street, KEEAED
  • Language: English
  • Coffee/snacks will be provided
For more information, please call 22797828/ 850 or send an e-mail to: polidinamo@nicosiamunicipality.org.cy
 
For registration, please fill in the form below:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZvnl-tFW6VGEZ1DQh0EPgp7SsuuQ8UJzinL0cpIl6PKPmnA/viewform?usp=sf_link
 
Beneficiary: Nicosia Municipality
Implementing Body: Nicosia Municipal Multipurpose Centre
 
The project "Information and Training Centre for Employment and Entrepreneurship Information and Training Centre - KEEAED" is implemented under the Cohesion Policy Programme "THALIA 2021 - 2027" co-funded by the EU.