Αργία Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2024 / Αργία Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος
Τρι, 18 Ιουν. 2024 12:05
Ο Δήμος Λευκωσίας πληροφορεί το κοινό ότι τα γραφεία και oι υπόλοιπες υπηρεσίες του  θα είναι κλειστές τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024.
 
Η Δημοτική Αγορά Αγίου Αντωνίου και η Χονδρική Αγορά θα παραμείνουν κλειστές. 
 
Οι ένοικοι τωv υποστατικών, από τα oπoία η συλλογή σκυβάλων γίνεται κάθε Δευτέρα,  παρακαλούνται όπως τοποθετήσουν τα σκύβαλα τους για περισυλλογή τηv Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024.
 
Επίσης, το Πράσινο Σημείο του Δήμου Λευκωσίας θα παραμείνει κλειστό.