Κενή θέση ειδικευμένου εργάτη «Τεχνίτη Οχημάτων - Μηχανικού Αυτοκινήτων»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Κενές Θέσεις Εργασίας / Κενή θέση ειδικευμένου εργάτη «Τεχνίτη Οχημάτων - Μηχανικού Αυτοκινήτων»
Τετ, 11 Ιαν. 2023 13:00
Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου εργάτη «Τεχνίτη Οχημάτων - Μηχανικού Αυτοκινήτων».
 
Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Δ8 του ωρομίσθιου προσωπικού: €1,428.77, 1,499.57, 1,548.82, 1,597.76, 1,647.12, 1,696.41, 1,745.31, 1,794.62, 1,844.00, 1,892.91, 1,942.20, 1,991.54, 2,040.49, 2,089.79, 2,105.70. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα, ευθύνες της θέσης καθώς και απαιτούμενα προσόντα είτε από την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας, www.nicosia.org.cy είτε από το χώρο υποδοχής στο Δημαρχείο Δήμου Λευκωσίας (Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία - Τηλ. 22797000).
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται αίτηση και να υποβληθούν στο Κιβώτιο Προσφορών, στο ισόγειο του Δημαρχείου Δήμου Λευκωσίας (Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία – Τηλ. 22797000), ή να αποσταλούν στο Δήμο Λευκωσίας μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00π.μ.