Κενή θέση για απασχόληση στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Κενές Θέσεις Εργασίας / Κενή θέση για απασχόληση στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
Δευ, 06 Μαρ. 2023 12:25
Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινωνικών του προγραμμάτων  δέχεται αιτήσεις για την πιο κάτω θέση:
  1. Ενός (1) “Καθαριστή/στριας”, για κάλυψη αναγκών που αφορούν στην  υλοποίηση του έργου «Ουράνιο Τόξο».
Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο στο οποίο να αναγράφεται ευκρινώς η θέση για την οποία γίνεται αίτηση και να παραδοθούν στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του Δημαρχείου Λευκωσίας, στην οδό Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία ή να αποσταλούν στον Δήμο Λευκωσίας μέσω του Ταχυδρομείου, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία, με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00.
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα μαζί με όλα τα αντίγραφα βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα για την πιο πάνω θέση. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η όποια αίτηση ενδέχεται να απορρίπτεται.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν το ειδικό έντυπο αιτήσεως και τις σχετικές πληροφορίες από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας (Λεωφ. Νικ. Φωκά 40, 1016 Λευκωσία). Έντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Λευκωσίας, τηλ. 22797194 / 22797251 κατά τις εργάσιμες μέρες, μεταξύ των ωρών 8:00 – 15:00.
 
Τα έργα Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους, υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη    2014 - 2020.

Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Photo.jpg
Αίτηση για Διορισμό στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
Αίτηση για Διορισμό στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
(Click the icon to open the file)
Προκηρυξη Καθαριστη Καθαριστρια μερικης απασχολησης Ουράνιο Τόξο 50
Προκηρυξη Καθαριστη Καθαριστρια μερικης απασχολησης Ουράνιο Τόξο 50
(Click the icon to open the file)
Άλλες Ανακοινώσεις