Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Μαέστρου της Παιδικής Χορωδίας του Δήμου Λευκωσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Κενές Θέσεις Εργασίας / Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών Μαέστρου της Παιδικής Χορωδίας του Δήμου Λευκωσίας
Πεμ, 01 Ιουν. 2023 08:30
Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται προτάσεις για την πλήρωση της θέσης Μαέστρου για την Παιδική Χορωδία του Δήμου.
 
Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του Μαέστρου, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy / Ενημέρωση / Κενές Θέσεις Εργασίας.
 
Η δήλωση ενδιαφέροντος μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και τα αντίγραφα όλων των  σχετικών πιστοποιητικών μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση culturalservice@nicosiamunicipality.org.cy ή να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται: «Δήλωση Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Μαέστρου Παιδικής Χορωδίας Δήμου Λευκωσίας», στο χώρο υποδοχής του Δημαρχείου  (Επτανήσου 11, 1016 Λευκωσία), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.