«Πρόσβαση και Κοινωνική Ένταξη στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Εκδηλώσεις / Εκδηλώσεις / Εκδηλώσεις 2023 / Μάιος / «Πρόσβαση και Κοινωνική Ένταξη στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό»
Παρ, 26 Μαϊ. 2023
18:00
Ο Κυπριακός ΜΚΟ C.I.P Citizens in Power σας προσκαλεί στην εκδήλωση με τίτλο «Πρόσβαση και Κοινωνική Ένταξη στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», υπό το πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων “POEME”, “Periegesis” και “DiOtherCity”.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:
  • Mέρος Α: Παρουσίαση για Εικαστικές Εκθέσεις Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ψηφιακά Εργαλεία για την Εκμάθηση Δεύτερης Γλώσσας ως Προσέγγιση για την Ένταξη Ντόπιων και Μεταναστών Παιδιών στα Ευρωπαϊκά Σχολικά Συστήματα.
  • Μέρος Β: Εισαγωγή στις Μεθόδους Επικοινωνίας για την Προώθηση της Προσβασιμότητας των Κωφών και των Βαρήκοων ατόμων σε Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς Χώρους.
  • Μέρος Γ: Διεξαγωγή Διαδραστικών Εργαστηρίων για 1) Κοινωνική Ένταξη μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής  Κληρονομιάς και 2) Πρόσβαση στην Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Μαΐου, 2023 στο ARTos House, 64 Άγιοι Ομολογητές, 1080, Λευκωσία. Οι εγγραφές θα αρχίσουν στις 17:45. Η επίσημη γλώσσα  θα είναι η Ελληνική. Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ελεύθερη και όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης εάν το επιθυμούν. Στη συνέχεια θα προσφερθεί δωρεάν δείπνο (finger food) σε όλους τους συμμετέχοντες στις 20:30. 

Θα υπάρχει διερμηνέας της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας για την διευκόλυνση και πρόσβαση των κωφών και βαρήκοων συμμετεχόντων μας. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προκρατήσουν άμεσα τη συμμετοχή τους, συμπληρώνοντας τη φόρμα που δίνεται εδώ. Καταληκτική ημερομηνία για δήλωση συμμετοχής είναι η 25η Μαΐου, 2023
  • Για πληροφορίες όπως ανατρέξετε στο ενημερωτικό φυλλάδιο και την ατζέντα της εκδήλωσης: https://shorturl.at/doMZ6
  • Για οποιεσδήποτε επιπλέον ερωτήσεις και πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο: louiza.k@citizensinpower.org ή doris@citizensinpower.org ή μέσω τηλεφώνου στο +357 96 250 200 / +357 97611738.