Εκδηλώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Εκδηλώσεις / Εκδηλώσεις
06 Ιουλ. (17:00)
27ο Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου - Βιωµατικό εργαστήρι - σεµινάριο - Η ...

Η χορογράφος Πέρσα Σταµατοπούλου, καθηγήτρια σύγχρονου χορού και Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια της «Οµάδας Σύγχρονου χορού Πέρσα Σταµατοπούλου», σε...

07 Ιουλ. (17:00)
27ο Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου - Βιωµατικό εργαστήρι - σεµινάριο - Η ...

Η χορογράφος Πέρσα Σταµατοπούλου, καθηγήτρια σύγχρονου χορού και Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια της «Οµάδας Σύγχρονου χορού Πέρσα Σταµατοπούλου», σε...

07 Ιουλ. (20:00)
Θεατρικό αναλόγιο «Μια άλλη πατρίδα»

Θερινό θεατρικό αναλόγιο με 10 αγόρια σε αυλή αγγλικού σχολείου!

08 Ιουλ. (20:00)
Θεατρικό αναλόγιο «Μια άλλη πατρίδα»

Θερινό θεατρικό αναλόγιο με 10 αγόρια σε αυλή αγγλικού σχολείου!

09 Ιουλ. (20:00)
Θεατρικό αναλόγιο «Μια άλλη πατρίδα»

Θερινό θεατρικό αναλόγιο με 10 αγόρια σε αυλή αγγλικού σχολείου!

10 Ιουλ. (20:00)
Θεατρικό αναλόγιο «Μια άλλη πατρίδα»

Θερινό θεατρικό αναλόγιο με 10 αγόρια σε αυλή αγγλικού σχολείου!

11 Ιουλ. (20:00)
Θεατρικό αναλόγιο «Μια άλλη πατρίδα»

Θερινό θεατρικό αναλόγιο με 10 αγόρια σε αυλή αγγλικού σχολείου!

12 Ιουλ. (20:00)
Θεατρικό αναλόγιο «Μια άλλη πατρίδα»

Θερινό θεατρικό αναλόγιο με 10 αγόρια σε αυλή αγγλικού σχολείου!

13 Ιουλ. (20:30)
27ο Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου - Ο Φιάκας του ∆ηµοσθένη Μισιτζή

Κωµωδία αστειοτάτη, γραφείσα εν Κωνσταντινουπόλει, το σωτήριον έτος 1870 που θίγει και σατιρίζει τις υπερβολές και την ξενοµανία της κοινωνίας της...

Displaying results 17-25 (of 25)
 |<  <  1 - 2 >  >|