Παρ, 03 Δεκ. 2021 13:18
AI4PublicPolicy: Αυτοματοποιημένη, διαφανής και πολιτοκεντρική ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών που βασίζονται σε αξιόπιστη Τεχνητή Νοημοσύνη

Το AI4PublicPolicy είναι το νέο, φιλόδοξο έργο μας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με στόχο να διερευνήσει τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για αυτοματοποιημένη, διαφανή και πολιτοκεντρική ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών μέσω μιας κοινής προσπάθειας υπευθύνων χάραξης πολιτικής και ειδικών σε τεχνολογίες νέφους και τεχνητής νοημοσύνης.

Συνεισφορά ΕΕ: Το AI4PublicPolicy είναι ένα νέο έργο, το οποίο ξεκίνησε επίσημα τον Μάρτιο του 2021, χρηματοδοτούμενο για 36 μήνες από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Κομισιόν (χρηματοδότηση ΕΚ: 3.999.988,25 €), για το θέμα «Pilot on using the European cloud infrastructure for public administrations». Το έργο διερευνά νέες μορφές καινοτομίας, μέσω μιας κοινής προσπάθειας υπευθύνων χάραξης πολιτικής και ειδικών σε τεχνολογίες νέφους και τεχνητής νοημοσύνης να αποκαλύψουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης να συνεισφέρει στην επίτευξη αυτοματοποιημένης, διαφανούς και πολιτοκεντρικής ανάπτυξης δημόσιων πολιτικών.

Η ιδέα: Το AI4PublicPolicy θα προσφέρει και θα προωθήσει μια νέα ανοιχτή πλατφόρμα βασισμένη σε τεχνολογίες νέφους, το Virtualized Policy Management Environment (VPME) που θα παρέχει ολοκληρωμένες λειτουργίες ανάπτυξης και διαχείρισης πολιτικής βασισμένες σε τεχνολογίες AI. Το VPME θα ενσωματωθεί με το European Open Science Cloud (EOSC) με διπλό στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πόρους Cloud και HPC του EOSC/EGI που απαιτούνται για την ενεργοποίηση των εργαλείων AI του έργου και την ενίσχυση της βιωσιμότητας και ευρύτερη χρήση των επιτευγμάτων του έργου.

Τα πιλοτικά: Πρωταρχικός στόχος για το έργο είναι η αξιοποίηση της συμμετοχής και της ανατροφοδότησης των πολιτών για την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση πολιτικών με επίκεντρο τον πολίτη. Η ανατροφοδότηση με γνώμονα τον πολίτη θα εξασφαλιστεί μέσα από πέντε διαφορετικά πιλοτικά που θα οργανωθούν από τις συμμετέχουσες στο έργο δημόσιες αρχές. Πιο συγκεκριμένα:

• Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων (DAEM) θα τρέξει το πρώτο πιλοτικό του έργου «Policies for Infrastructures Maintenance and Repair; Policies for Parking Space Management and Urban Mobility» στην Αθήνα (Ελλάδα).
• Η Comune di Genova (CDG) θα τρέξει το δεύτερο πιλοτικό «Policies for Citizens and Business Services Optimization» στη Γένοβα (Ιταλία).
• Ο Δήμος Λευκωσίας (NIC) θα τρέξει το τρίτο πιλοτικό «Policies for Holistic Urban Mobility and Accessibility» στη Λευκωσία (Κύπρος).
• Η Lisboa E-Nova - Agência Municipal de Energia e Ambiente (LIS) θα τρέξει το τέταρτο πιλοτικό «Energy Management and Optimization Policies» στη Λισαβόνα (Πορτογαλία).
• Το Burgas Municipality (BURGAS) θα τρέξει το πέμπτο πιλοτικό #5 «Data-Driven Water Infrastructure Planning and Maintenance Policies» στο Μπουργκάς (Βουλγαρία).

Κοινοπραξία: Η Κοινοπραξία αποτελείται από 16 εταίρους από εννέα διαφορετικές χώρες.
Capture.JPG

Μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε! Ανακαλύψτε το έργο στον ιστότοπό μας (https://ai4publicpolicy.eu/) και ακολουθήστε τους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Twitter: @Ai4PublicPolicy
Facebook: @ai4publicpolicy
Instagram: AI4PublicPolicy
Youtube: AI4PublicPolicy

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να λαμβάνετε νέα και αποκλειστικές πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο και τα αποτελέσματα του έργου κάνοντας κλικ εδώ. Εγγραφείτε στο Stakeholders Database μας για να συμμετάσχετε στις δραστηριότητές μας και να μας βοηθήσετε να διαμορφώσουμε πιο διαφανείς και με επίκεντρο τον πολίτη δημόσιες πολιτικές.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις και απορίες, επικοινωνήστε στο info@ai4publicpolicy.eu.