Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών
Νέοι δρόμοι για την Ένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην Τοπική Κοινωνία- Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε ρόλο καταλύτη για την ένταξη ΥΤΧ

Το Πρόγραμμα “Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη” διανύει τον 9ο κύκλο της δραστηριότητας του που καλύπτει την περίοδο Ιούλιος 2020 - Δεκέμβριος 2021.  Συνεχίζει την δραστη-ριότητα του ως το βασικό πρόγραμμα Τοπικών Αρχών για τη στήριξη και κοινωνική ένταξη των ΥΤΧ που ζουν και εργάζονται στην ευρύτερη πόλη και επαρχία της Λευκωσίας με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ε.Ε. (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%), στο πλαίσιο του Έργου “Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές”. Σε μια εποχή που το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις, με αυξημένα ρεύματα ΥΤΧ προς Ευρωπαϊκές χώρες, και ενώ οι επιπτώσεις της παγκόσμιας ανθρωπιστικής κρίσης εκδηλώνονται έντονα στις τοπικές κοινωνίες, επιβάλλεται περισσότερο παρά ποτέ η ανάληψη δράσης σε τοπικό επίπεδο.

Το Πρόγραμμα αναδεικνύει από το 2012 με τη δράση του, τον κομβικό και καταλυτικό ρόλο των Τοπικών Αρχών και των φορέων τους που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, στην εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πολιτικής ένταξης των ΥΤΧ στην Κύπρο. Μέσω του οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρεμβαίνουν ενεργά στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών και στην παροχή υπηρεσιών για την κοινωνική ένταξη των ΥΤΧ στη σύγχρονη κοινωνία.
 
Η Λευκωσία είναι μια σύγχρονη, ζωντανή και πολυπολιτισμική Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που τιμά την ταυτότητα και την ιστορία της ως σταυροδρόμι πολιτισμών. Ο κοινωνικός και πολιτισμικός της χάρτης περιλαμβάνει ζωντανές κοινότητες ανθρώπων από τρίτες χώρες, που συμβάλλουν στην πρόοδο και ανάπτυξη του τόπου και εμπλουτίζουν με την παρουσία και τη δημιουργική δραστηριότητα τους τη ζωή της πόλης. Σε ένα πλαίσιο περιορισμένων πόρων και δυνατοτήτων που διαθέτουν οι Τοπικές Αρχές και αυξανόμενων αριθμών ΥΤΧ που επιζητούν προστασία, ασφάλεια και μια καλύτερη ζωή στην πόλη, η Λευκωσία επιμένει να δείχνει το ανθρώπινο της πρόσωπο σε όλες τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

 

(Click the icon to open the file)
Άλλες Ανακοινώσεις