Εργασιακή και Κοινωνική Ενεργοποίηση Ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες μέσω της ανάπτυξης...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Εργασιακή και Κοινωνική Ενεργοποίηση Ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες μέσω της ανάπτυξης...
Πεμ, 16 Ιαν. 2014 17:00
«Εργασιακή και Κοινωνική Ενεργοποίηση Ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες μέσω της ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων και άλλων δραστηριοτήτων».  

Ο Δήμος Λευκωσίας σε σύμπραξη με το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας υλοποίει το έργο «Εργασιακή και Κοινωνική Ενεργοποίηση Ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες μέσω της ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων και άλλων δραστηριοτήτων».             
            
Μέσα από το πιο πάνω έργο, ο Δήμος Λευκωσίας και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας δίνουν την ευκαιρία σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, να  λάβουν μέρος σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης αποκομίζοντας μακροπρόθεσμα οφέλη, που  θα τους βοηθήσουν να διεκδικήσουν ισότιμα τη  δική τους θέση στην εργασία και την κοινωνία.

Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στη στήριξη, καθοδήγηση και ενεργοποίηση νεαρών ατόμων, μονογονιών με εξαρτώμενα μέλη, μακροχρόνια ανέργων και ατόμων άνω των 50, οι οποίες αποτελούν τις κυριότερες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού του Δήμου Λευκωσίας που χρήζουν βοήθειας.

Περαιτέρω στόχοι του έργου είναι:
  • Η αναβάθμιση των υφιστάμενων ή και η απόκτηση νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων
  • Η αύξηση της απασχολησιμότητας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
  • Η ένταξη στην αγορά εργασίας μέσω της παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και του επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Η  αύξηση της συμμετοχής τους στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του Δήμου
  • Η ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και αυτοπεποίθησης
  • Η βελτίωση της ποιότητας ζωής
Για πληροφορίες:
Γραφείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Δήμου Λευκωσίας 
Τηλέφωνο: (+357)22797242
Φαξ: (+357)22872156
Email: ctheocharous@nicosiamunicipality.org.cy
Διεύθυνση: Δημοτικό Κοινωνικό – Πολιτιστικό Κέντρο « Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας»   
Τηλέφωνο: (+357)22 797866 / 22 797242
Φαξ: (+357)22466363
E-Mail: isambani@nicosiamunicipality.org.cy                                     
(Click the icon to open the file)
Άλλες Ανακοινώσεις