Δήμος Λευκωσίας - Τροποποιημένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2016
Τροποποιημένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2016

Τροποποιημένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2016Τροποποιημένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2016 Τροποποιημένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής - Τροποποιημένο (επανεξέταση)