Δήμος Λευκωσίας - Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2018

Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Πολεοδομικά Θέματα / Εγκριμένο Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2018