Εφαρμοσμένες Τέχνες & Χειροτεχνία

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ / Καλλιτέχνες της Πόλης / Εφαρμοσμένες Τέχνες & Χειροτεχνία
Ο Δήμος Λευκωσίας πρωτοπορεί με έναν εξειδικευμένο, ηλεκτρονικό οδηγό στην ιστοσελίδα του, για όλους τους καλλιτέχνες εφαρμοσμένων τεχνών που λειτουργούν τα εργαστήρια τους στην κεντρική και ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, εντός των δημοτικών της ορίων. Ο οδηγός, σε ελληνικά και αγγλικά, στοχεύει στην ανάδειξη των τεχνών και των καλλιτεχνών της πρωτεύουσας. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τον ντόπιο και ξένο φιλότεχνο επισκέπτη, αλλά και για τον επαγγελματία που ερευνά την καλλιτεχνική δημιουργία της πόλης, προσφέροντας πληροφορίες και εικόνα για τους καλλιτέχνες και το έργο τους. Προσκαλούνται οι επαγγελματίες καλλιτέχνες να συμμετάσχουν στον οδηγό του Δήμου Λευκωσίας, συμπληρώνοντας με πλήρη στοιχεία την πιο κάτω αίτηση και αποστέλλοντας την στην υπεύθυνη της πρωτοβουλίας, κα. Αργυρώ Τουμάζου.

Ηλεκτρονική διεύθυνση ερωτηματολογίου

Για περαιτέρω πληροφορίες : τηλ. 99 317278
Email: atoumazou@cytanet.com.cy