Άδεια Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών για Φυσικά Πρόσωπα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Ηλεκτρονικές Αιτήσεις / Οινοπνευματώδη Ποτά / Άδεια Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών για Φυσικά Πρόσωπα
Στοιχεία Ιδιοκτήτη Επιχείρησης


Στοιχεία Διευθυντή ΕπιχείρησηςΣτοιχεία Αιτητή
Στοιχεία Μεταπωλητή/ών


Στοιχεία Υποστατικού

Κτηματολογικά Στοιχεία Υποστατικού

Εγκριμένη Χρήση
Έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται με κάθε αίτηση
Upload:

Upload:

Upload:

Upload:


Έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται μόνο για κέντρα αναψυχής
Upload:

Upload: