Άδεια Εμπορίας/Πώλησης Καπνού για Φυσικά Πρόσωπα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Ηλεκτρονικές Αιτήσεις / Εμπορία / Πώληση Καπνού / Άδεια Εμπορίας/Πώλησης Καπνού για Φυσικά Πρόσωπα
Χρέωση:
€51.26 + €0.85 χαρτόσημο