Δήμος Λευκωσίας - Αιτήσεις για άδεια λειτουργίας υποστατικών και κέντρων αναψυχής

Αιτήσεις για άδεια λειτουργίας υποστατικών και κέντρων αναψυχής

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Έντυπα & Αιτήσεις / Αιτήσεις για άδεια λειτουργίας υποστατικών και κέντρων αναψυχής