Επικίνδυνες Οικοδομές

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Επικίνδυνες Οικοδομές
Κήρυξη Επικίνδυνων Οικοδομών

Εδώ παρουσιάζονται οι οικοδομές οι οποίες έχουν κηρυχθεί ως επικίνδυνες μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι ιδιοκτήτες των οικοδομών αυτών έχουν ενημερωθεί με επιστολή για την κήρυξη της οικοδομής τους ως επικίνδυνη.

Κατά τη σχετική διαδικασία οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται ότι πρέπει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής να προχωρούν στην άμεση επιδιόρθωση των οικοδομών τους. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες που υποδεικνύονται αφορούν τη στήριξη των επικίνδυνων σημείων της οικοδομής και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εργασίες πλήρης ανακαίνισης.

Αναφέρεται επίσης ότι οι ιδιοκτήτες οφείλουν να μεριμνούν για την καλή κατάσταση της οικοδομής τους και η παρέμβαση του Δήμου γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Δήμων Νόμου άρθρο 90  καθώς και του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (άρθρα 15 – 15Ε) και στοχεύει στην προστασία του κοινού. Τονίζεται μάλιστα στη σχετική επιστολή ότι άμεσα υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί και ως εκ τούτου μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να προβούν στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ενώ ο Δήμος τους πληροφορεί ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν έχει την οικονομική ευχέρεια για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών στις εν λόγω οικοδομές και την εκ των υστέρων καταβολή των εξόδων.
 
Επικίνδυνες οικοδομές / διαδικασίες χειρισμού και Διοικητικό Πρόστιμο
# Διεύθυνση Αρ. Ενορία Κτηματικά Στοιχεία
1. ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 3 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/47Ε02, Τμ. 5, Τεμ. 1230
2. ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 1 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/47Ε02, Τεμ. 1229, Τμ. Ε
3. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 29, Τμ. Β
4. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 4 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 28, Τμ. Β
5. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΙΑΝΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.03.12, Τεμ. 121, Τμ. Α
6. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/390502, Τμ. 13 Τεμ. 878
7. ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ 37 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/39W02, Τμ. 3 Τεμ. 793
8. ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ) ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/48W01, Τμ. 6, Τεμ. 824
9. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 15 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ/Σχ: 21/46.06.03, Τεμ. 43, Τμ. Α
10. ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ & Aισχυλου γωνία 1 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 21/460609, Τμ. 1 Τεμ. 311
11. ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 89 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.04.02, Τεμ. 863, Τμ. A
12. ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 65 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.01.04, ΤΕΜ. 573, Τμ. Α
13. ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 67 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.01.04, ΤΕΜ. 572, Τμ. Α
14. ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 78 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.04.02, Τεμ. 602, Τμ. Α
15. ΑΓΧΙΑΛΟΥ 5 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.01.04, Τεμ. 119, Τμ. Α
16. ΑΘΗΝΩΝ 32 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ. 21/460611, Τεμ. 165, Τμ. Β
17. ΑΘΗΝΩΝ 47 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/1000V01, Τεμ. 861, Τμ. 1
18. ΑΘΗΝΩΝ 6 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/460607, Τμ. 2, Τεμ. 42
19. ΑΙΓΕΩΣ 26 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470104, Τμ. 1, Τεμ. 355
20. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 35 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/ΣΧ 21/460605, Τεμ. 80, Τμ. Α
21. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 62-64 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/ΣΧ 21/460605, Τεμ. 261, Τμ. Α
22. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 32-34 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460609, Τμ. 2 ΤΕΜ. 39
23. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 36-38 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460609, Τμ. 2 ΤΕΜ. 91
24. ΑΙΣΧΥΛΟΥ & Σαπφου γωνία 54 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460605, Τμ. 2 ΤΕΜ. 16
25. ΑΛΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540204, Τμ. 341, Τμ. Γ
26. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 15-17 ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ Φ/ΣΧ.: 21/46.03.16, Τεμ. 110, Τμ. Β
27. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΦΕΞΗ 17 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ Φ/Σχ.: 21/46.03.12, Τεμ. 105 , Τμ. Α
28. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΦΕΞΗ 15 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ Φ/Σχ.: 21/46.03.12, Τεμ. 87, Τμ. Α
29. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΦΕΞΗ 19 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ Φ/Σχ.: 21/46.03.12, Τεμ. 104, Τμ. Α.
30. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΦΕΞΗ 4 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ 21/460312, Τεμ. 72, Τμ. Α
31. ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΑΟΥΖΟΥ 12-14 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540303, Τμ. 3, Τεμ. 1245 & 188
32. ΑΡΕΩΣ 42 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ.: 21/460610, Τεμ. 231, Τμ. Α
33. ΑΡΕΩΣ 30 (& ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΩΝΙΑ) 30 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ: 21/46.06.10, Τεμ. 139, Τμ. Α
34. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ.: 21/460609, Τεμ. 155, Τμ. Α
35. ΑΡΙΣΤΟΚΥΠΡΟΥ 45 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ: 21/46.06.09, Τεμ. 196, Τμ. Α
36. ΑΡΙΣΤΟΚΥΠΡΟΥ (Κων/νου Παλαιολογου 19-20) 22 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 21/460609, Τμ. Α, Τεμ. 199
37. ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ 44 ΚΑΪΜΑΚΛΙ Φ/Σχ: ΧΧΙ.39.4.4, Τεμ. 276, Τμ. Β
38. ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ (& ΤΗΝΟΥ ΓΩΝΙΑ) 40 ΚΑΪΜΑΚΛΙ Φ/Σχ.: 21/390404, ΤΕΜ. 549, Τμ. Β
39. ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ (& ΤΗΝΟΥ ΓΩΝΙΑ) 36 ΚΑΪΜΑΚΛΙ Φ/Σχ.: 21/390404, ΤΕΜ. 219, Τμ. Β
40. ΑΡΣΙΝΟΗΣ 28 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21/460507, Τμ. Ε, Τεμ. 116
41. ΑΡΣΙΝΟΗΣ 26 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21/460507, Τμ. Ε, Τεμ. 118
42. ΑΡΣΙΝΟΗΣ 60-64 ΝΕΜΠΕΤ ΧΑΝΕ 21/460508, Τμ. 1, Τεμ. 152
43. ΑΡΣΙΝΟΗΣ 58 ΝΕΜΠΕΤ ΧΑΝΕ 21/460508, Τμ. 1, Τεμ. 135
44. ΑΡΣΙΝΟΗΣ & ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΓΩΝΙΑ 37-45 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ 21/460508, Τεμ.48, Τμ. 1
45. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ (Λεωφόρος) 52 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540303, Τμ. Γ, Τεμ. 1397
46. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ II 6 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470402, Τμ. Β, Τεμ. 459
47. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' (& ΑΘΗΝΩΝ ΓΩΝΙΑ) 163 ΚΑΪΜΑΚΛΙ Φ/Σχ.: 21/1000V01-ΚΑΪΜΑΚΛΙ, Τεμ. 122, Τμ. Α
48. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' (ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΩΝΙΑ) ΚΑΪΜΑΚΛΙ Φ/Σχ: 21/1000V01 , Τεμ. 996, Τμ. Α
49. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 61, Τμ. Β
50. ΑΥΛΩΝΟΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ) 7 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 24/540303, Τεμ. 1110, Τμ. Γ
51. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 34 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.07, Τεμ. 31, Τμ. Α
52. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 66 ΚΑΪΜΑΚΛΙ Φ/Σχ.: 21/1000V01-ΚΑΪΜΑΚΛΙ, Τεμ. 416 & 417, Τμ. Α
53. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 25 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470104, Τμ. 1, Τεμ. 24
54. ΒΟΣΠΟΡΟΥ 10 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.01.04, ΤΕΜ. 574, Τμ. Α
55. ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 7 ΝΕΜΠΕΤ ΧΑΝΕ 21/460504 , Τεμ. 177, Τμ. 1
56. ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 69 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ 21/460507, Τεμ. 102, Τμ. 1
57. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.04, Τεμ. 183, Τμ. Α
58. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Φ/Σχ.: 21/4605.03, Τεμ. 84, Τμ. Ε
59. ΓΙΑΝΝΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ 4 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470102, Τμ. 1, Τεμ 430
60. ΓΚΑΛΙΠ 1-3 ΟΜΕΡΙΕ Φ/Σχ.: 21/46.06.06, Τεμ. 155, Τμ. Β
61. ΓΡΑΜΜΟΥ 10 ΝΕΜΠΕΤ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.04, Τεμ. 161, Τμ. Α
62. ΓΡΑΝΙΚΟΥ 35 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Φ/Σχ.: 21/46.05.03, Τεμ. 62, Τμ. Ε
63. ΓΡΑΝΙΚΟΥ 42 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Φ/Σχ.: 21/46.05.03, Τεμ. 100, Τμ. Ε
64. ΓΡΑΝΙΚΟΥ 52 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21/46.05.07, Τεμ. 127, Τμ. 5
65. ΓΡΙΒΑ 14 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/550101, Τεμ. 32, Τμ. Α
66. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/550101, Τμ. Α, Τεμ. 985
67. ΔΕΛΦΩΝ 18 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Φ/Σχ.: 21/450604, Τμ. Δ, Τεμ. 413
68. ΔΗΜΗΤΡΑΣ 11 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/470102, Τμ. 2, Τεμ. 329
69. ΔΗΜΩΝΑΚΤΟΣ 1 ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ Φ/Σχ.: 21/46.03.16, ΤΕΜ. 35, Τμ. Β
70. ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 82 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/540301, Τεμ. 326, Τμ. 24
71. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ & Αλκιβιάδου γωνία ΟΜΕΡΙΕ 21/460602, Τμ. Β, Τεμ. 187
72. ΔΡΑΜΑΣ 18 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540401, Τμ. 3, Τεμ. 1064
73. ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΗΣ 11-15 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/460608, Τμ. Α, Τεμ. 249+250+251
74. ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΗΣ 23 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/460608, Τμ. Α, Τεμ. 196
75. ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΗΣ 12 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/460608, Τμ. Α, Τεμ. 236
76. ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΗΣ 3 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/460608, Τμ. Α, Τεμ. 254
77. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΜΠΕΤ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.04, Τεμ. 220, Τμ. Α
78. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470402, Τμ. 2, Τεμ. 460
79. ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ & ΓΚΑΛΙΠ 19, 21, 23 ΟΜΕΡΙΕ 21/46.06.06, Τεμ. 103, Τμ. Β
80. ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 32 ΟΜΕΡΙΕ 21/460602, Τεμ. 149, Τμ. Α
81. ΕΥΑΓΟΡΟΥ 23 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ Φ/Σχ.: 21/46.05.03, Τεμ. 877, Τμ. 25
82. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 4 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/550101, Τμ. Α, Τεμ. 63
83. ΖΑΠΠΕΙΟΥ 22 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/390503, Τμ. 13, Τεμ. 1059
84. ΖΗΝΩΝΟΣ ΚΙΤΙΕΩΣ (ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΓΩΝΙΑ) 4 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 15, Τμ. Β
85. ΖΗΝΩΝΟΣ ΣΩΖΟΥ 6 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540303, Τμ. 3, Τεμ. 1207
86. ΗΟΥΣ 8 ΝΕΜΠΕΤ ΧΑΝΕ 21/460216 & 460504, Τμ. 1, Τεμ. 222
87. ΗΡΩΩΝ 16 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21/460101, Τμ. 30, Τεμ. 217
88. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 43 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ Φ/Σχ.: 21/54.02.04, ΤΕΜ. 814, Τμ. 25
89. ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ 4 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ. 21/460604, Τεμ. 109, Τμ 24
90. ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ 6 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ. 21/460604, Τεμ. 153, Τμ 24
91. ΘΗΒΩΝ (ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΓΩΝΙΑ) 2 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/39W02, Τμ. 3, Τεμ, 788
92. ΘΡΑΚΗΣ 2-6 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ.: 21/460609, Τεμ. 287, Τμ. Α
93. ΙΟΥΣ (ΣΤΟΑ ΤΑΡΣΗ) ΝΕΜΠΕΤ ΧΑΝΕ 21/460504, Τμ. Α, Τεμ. 114, 115, 116, 117, 123, 124, 125, 126 ,127, 128, 129, 130, 131.
94. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 16Α ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/ΣΧ. 21/460512 , Τεμ. 98 , Τμ Β
95. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 53-55 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.09, Τεμ. 169, Τμ. Α
96. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 31 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460609, Τμ. 2, Τεμ. 82
97. ΙΣΑΑΚΙΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 11 ΟΜΕΡΙΕ 21/460602, Τμ. 2, Τεμ 71
98. ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΕΜΗ 3 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540602, Τεμ.758, Τμ. Γ
99. ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΚΟΥΤΡΗ 2 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540602, Τμ. Γ, Τεμ. 121
100. ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΚΟΥΤΡΗ 5 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540602, Τμ. 3, Τεμ. 1198
101. ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 6 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/550101 Τμ. Α , Τεμ. 114
102. ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ 44 ΚΑΪΜΑΚΛΙ Φ/Σχ.: ΧΧΙ.1000V01, Τεμ. 373, Τμ. Α
103. ΚΑΝΑΡΗ 6 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.01.04, Τεμ. 39, Τμ. Α
104. ΚΕΝΝΕΝΤΥ 31 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540601, Τμ. Γ, Τεμ. 1200
105. ΚΕΝΝΕΝΤΥ 56 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540601, Τεμ. 1042, Τμ. Γ
106. ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ 7 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/540302, Τμ. 24, Τεμ. 478
107. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ 21/550102, Τεμ. 556, Τμ. Δ
108. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ 21/550102, Τεμ. 557, Τμ. Δ
109. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/47E01, Τεμ. 719, Τμ. 6
110. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ 21/550102, Τεμ. 1040 Τμ. Δ
111. ΚΟΡΑΗ 18-22 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/460608, Τμ. Α, Τεμ. 158+159
112. ΚΡΕΟΝΤΟΣ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΓΩΝΙΑ 7 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540602, Τμ. 3, Τεμ. 1474
113. ΚΡΙΕΖΗ 12 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540104, Τμ. Α, Τεμ. 723
114. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 8 ΚΑΪΜΑΚΛΙ Φ/Σχ.: 21/390501, Τεμ. 924, Τμ. 13
115. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460512, Τμ. Β, Τεμ. 125
116. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 22 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/39W02, Τεμ. 235, Τμ. Δ
117. ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ 14 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460512, Τμ. Α, Τεμ. 130
118. ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 4-8 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460503, Τμ. 25, Τεμ. 840
119. ΛΕΥΚΩΝΟΣ 83-85-87 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ: 21/46.06.02, Τεμ. 16, 17, 18, Τμ. Α
120. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΥΓΕΛΗΣ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/540304, ΤΕΜ. 153, Τμ. Α
121. ΛΗΔΡΑΣ 209 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/ 460512, Τμ. Α, Τεμ. 101 + 102
122. ΛΗΔΡΑΣ & ΟΝΑΣΑΓΟΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 229-243 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460512, Τμ. 1, Τεμ. 189
123. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 37 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/540301, Τμ.25, Τεμ. 801
124. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ 21/550103, Τεμ. 115, Τμ. Δ
125. ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470402, Τμ. Β, Τεμ. 869
126. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ 11 ΟΜΕΡΙΕ Φ/Σχ.: 21/46.06.06, Τεμ. 131, Τμ. Β
127. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ 15 ΟΜΕΡΙΕ Φ/Σχ.: 21/46.06.06, Τεμ. 129, Τμ. Β
128. ΜΟΥΡΟΥΖΗ 13 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/550101, Τμ. 1, Τεμ. 584
129. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 10 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460603, Τμ. 25, Τεμ. 685
130. ΜΥΚΗΝΩΝ 5 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ Φ/Σχ.: 21/54.02.02, Τεμ. 857, Τμ. 25
131. ΝΙΚΗΣ 34 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540502, Τμ. 2, Τεμ. 727
132. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ 33 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/460604, Τμ. 1, Τεμ. 293
133. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ 29Α ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/460604, Τεμ. 122, Τμ. Α
134. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ 4 (& ΟΘΩΝΟΣ & ΞΑΝΘΗΣ ΞΕΝΙΕΡΟΥ ΓΩΝΙΑ) 4 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/54.01.04, Τεμ. 147, Τμ. Α
135. ΝΙΚΟΚΛΕΟΥΣ 15-17 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 21/460504, Τεμ. 153, Τμ. Β
136. ΞΑΝΘΗΣ ΞΕΝΙΕΡΟΥ 1 (& ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 70 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΓΩΝΙΑ) 1 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.09, Τεμ. 274, Τμ. Α
137. ΟΘΩΝΟΣ 9 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 9, Τμ. Β
138. ΟΘΩΝΟΣ 11 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 10, Τμ. Β
139. ΟΘΩΝΟΣ 13 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 27, Τμ. 2
140. ΟΝΑΣΑΓΟΡΟΥ 63-67 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460605, Τμ. Β, Τεμ. 26
141. ΟΝΑΣΑΓΟΡΟΥ & Λήδρας 217 8 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/ 460512 , Τμ. Α, Τεμ. 103 + 104
142. ΟΝΗΣΙΛΟΥ 7 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.10, Τεμ. 114, Τμ. 2
143. ΟΝΗΣΙΛΟΥ 1 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/460610, Τμ. Β, Τεμ. 112
144. ΟΝΗΣΙΛΟΥ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/460610, Τμ. Β, Τεμ. 108
145. ΟΝΗΣΙΛΟΥ 14 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/460610, Τμ. Β, Τεμ. 125
146. ΟΝΗΣΙΛΟΥ (Χατζηγιωργακη Κορνεσιου γωνιία) 13 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/460610, Τμ. Β, Τεμ 102
147. ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ 4-6 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Φ/Σχ.: 21/46.05.07, Τεμ. 186, Τμ. Ε
148. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 31 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ. 21/460607, Τεμ. 25, Τμ. Β
149. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6-8 ΟΜΕΡΙΕ Φ/Σχ.: 21/46.06.06, ΤΕΜ. 120, Τμ. Β
150. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' (& ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ ΓΩΝΙΑ) 14 ΟΜΕΡΙΕ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, ΤΕΜ. 124, Τμ. Β
151. ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 7 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ Φ/Σχ.: 21/46.03.12, Τεμ. 75, Τμ. Α
152. ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 11 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ Φ/Σχ.: 21/46.03.12, Τεμ. 123, 124, Τμ. Α
153. ΠΑΤΡΩΝ (& ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΩΝΙΑ) 12 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/390404, Τεμ. 506, Τμ. Β
154. ΠΑΤΡΩΝ 2 (& ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ) 2 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/390403, Τεμ. 83, Τμήμα 2
155. ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΥ 52 ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ Φ/Σχ.: 21/46.03.15, ΤΕΜ. 155, Τμ. Β
156. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 70 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.08, ΤΕΜ. 84, Τμ. Α
157. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 43 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ Φ/ΣΧ. 21/460504, Τεμ. 155, Τμ. Α
158. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 59-61 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.08, Τεμ. 151, Τμ. Α
159. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 30 ΝΕΜΠΕΤ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.04, Τεμ. 200, Τμ. Α
160. ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ 5 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/540602, Τεμ. 548, Τμ. Γ
161. ΠΕΤΡΟΥ ΗΛΙΑΔΗ 15 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/47Ε02, Τμ. 5, Τεμ. 1255
162. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΣ 7 ΟΜΕΡΙΕ 21/460602, Τμ.2, Τεμ. 172
163. ΠΛΑΤΩΝΟΣ & ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 7 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460609, Τεμ. 80, Τμ. Β
164. ΠΝΥΤΑΓΟΡΟΥ ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ Φ/Σχ.: 21/46.03.15, Τεμ. 339, Τμ. Β
165. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 21 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/540102, Τεμ 846, Τμ. Α
166. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 14-16 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/21/540503, Τμ. Β , Τεμ 840
167. ΠΡΟΥΣΗΣ 19-21 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ/Σχ: 21/46.06.08, Τεμ. 194, Τμ. Α
168. ΠΡΟΥΣΗΣ 17 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ/Σχ: 21/46.06.08, Τεμ. 193, Τμ. Α
169. ΠΡΟΥΣΗΣ & ΘΕΟΝΟΣ ΓΩΝΙΑ 14 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ/Σχ: 21/46.06.08, Τεμ. 332, Τμ. Α
170. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 17 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/47Ε1, Τμ. 6, Τεμ. 357
171. ΡΗΓΑΙΝΗΣ 76 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21/460507, Τεμ. 182, Τμ. 5
172. ΡΗΓΑΙΝΗΣ (& ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΩΝΙΑ) 44 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.07, Τεμ. 131, Τμ. Α
173. ΡΩΜΑΝΟΥ 9 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ. 21/540304, Τεμ. 992, Τμ. 1
174. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470402, Τεμ. 944, Τμ. Β
175. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΡΟΥ 3 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470402, Τεμ. 910, Τμ. Β
176. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470104, Τμ. 1, Τεμ. 302
177. ΣΟΛΩΝΟΣ 66 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ Φ/Σχ.: 21/460605, Τεμ. 8, Τμ. Β
178. ΣΟΛΩΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 5 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470401, Τμ. Α, Τεμ. 62
179. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 6 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Φ/Σχ. 21/460605, Τεμ. 157, Τμ. Β
180. ΣΠΑΡΤΗΣ 3 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470501, Τμ. Β, Τεμ. 145
181. ΣΠΑΡΤΗΣ 5 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470501, Τμ. Β, Τεμ. 146
182. ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 11 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ. 21/540203, Τεμ. 847, Τμ. Β
183. ΣΤΑΣΑΝΔΡΟΥ 11 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/540301, Τμ. 25, Τεμ. 1117
184. ΤΕΜΠΩΝ 33 ΟΜΕΡΙΕ 460603, Τεμ. 82, Τμ. 1
185. ΤΕΜΠΩΝ 21 ΟΜΕΡΙΕ Φ/Σχ.: 21/46.06.02, Τεμ. 98, Τμ. Α
186. ΤΕΜΠΩΝ 23 ΟΜΕΡΙΕ Φ/Σχ.: 21/46.06.02, Τεμ. 99, Τμ. Α
187. ΤΡΙΚΩΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ 0/1-2355-3935, Τμ. 30, Τεμ. 339
188. ΥΠΑΤΙΑΣ 4-6 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/550103, Τμ. Α, Τεμ. 411
189. ΥΠΑΤΙΑΣ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/550103, Τμ. Α, Τεμ. 1030
190. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΣΚΟΥ 9 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470104, Τεμ. 939, Τμ. Β
191. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 70, Τμ. Β
192. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ 4 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/460610, Τμ. Β, Τεμ. 104
193. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/460610, Τμ. Β, Τεμ. 105
Ημερομηνία Ενημέρωσης: 28 Ιουν. 2023