Επικίνδυνες Οικοδομές

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Επικίνδυνες Οικοδομές
Κήρυξη Επικίνδυνων Οικοδομών

Εδώ παρουσιάζονται οι οικοδομές οι οποίες έχουν κηρυχθεί ως επικίνδυνες μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι ιδιοκτήτες των οικοδομών αυτών έχουν ενημερωθεί με επιστολή για την κήρυξη της οικοδομής τους ως επικίνδυνη.

Κατά τη σχετική διαδικασία οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται ότι πρέπει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής να προχωρούν στην άμεση επιδιόρθωση των οικοδομών τους. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες που υποδεικνύονται αφορούν τη στήριξη των επικίνδυνων σημείων της οικοδομής και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εργασίες πλήρης ανακαίνισης.

Αναφέρεται επίσης ότι οι ιδιοκτήτες οφείλουν να μεριμνούν για την καλή κατάσταση της οικοδομής τους και η παρέμβαση του Δήμου γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Δήμων Νόμου άρθρο 90  καθώς και του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (άρθρα 15 – 15Ε) και στοχεύει στην προστασία του κοινού. Τονίζεται μάλιστα στη σχετική επιστολή ότι άμεσα υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί και ως εκ τούτου μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να προβούν στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ενώ ο Δήμος τους πληροφορεί ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν έχει την οικονομική ευχέρεια για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών στις εν λόγω οικοδομές και την εκ των υστέρων καταβολή των εξόδων.
 
Επικίνδυνες οικοδομές / διαδικασίες χειρισμού και Διοικητικό Πρόστιμο
# Διεύθυνση Αρ. Ενορία Κτηματικά Στοιχεία
1. ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 3 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/47Ε02, Τμ. 5, Τεμ. 1230
2. ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 1 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/47Ε02, Τεμ. 1229, Τμ. Ε
3. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 29, Τμ. Β
4. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 4 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 28, Τμ. Β
5. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΙΑΝΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.03.12, Τεμ. 121, Τμ. Α
6. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/390502, Τμ. 13 Τεμ. 878
7. ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ 37 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/39W02, Τμ. 3 Τεμ. 793
8. ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ) ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/48W01, Τμ. 6, Τεμ. 824
9. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 15 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ/Σχ: 21/46.06.03, Τεμ. 43, Τμ. Α
10. ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ 1 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 21/460609, Τμ. 1 Τεμ. 311
11. ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 89 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.04.02, Τεμ. 863, Τμ. A
12. ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.01.04, Τεμ. 729 Τμ. Α
13. ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 73 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.01.04, Τεμ. 572, Τμ. Α
14. ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 6 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.01.04, Τεμ. 728 Τμ. Α
15. ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 78 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.04.02, Τεμ. 602, Τμ. Α
16. ΑΓΧΙΑΛΟΥ 5 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.01.04, Τεμ. 119, Τμ. Α
17. ΑΔΡΙΑΣ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/540302, Τμ. Α , Τεμ. 117
18. ΑΘΗΝΩΝ 6 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/460607, Τμ. 2, Τεμ. 42
19. ΑΘΩ 6 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540204 Τμ. Γ ,Τεμ. 1104
20. ΑΙΓΕΩΣ 26 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470104, Τμ. 1, Τεμ. 355
21. ΑΙΝΕΙΟΥ (Αδιέξοδο) ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21/460401, Τμ. 4 Τεμ. 434 & 418
22. ΑΛΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540204, Τμ. 341, Τμ. Γ
23. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 15-17 ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ Φ/ΣΧ.: 21/46.03.16, Τεμ. 110, Τμ. Β
24. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΦΕΞΗ 17 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ Φ/Σχ.: 21/46.03.12, Τεμ. 105 , Τμ. Α
25. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΦΕΞΗ 15 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ Φ/Σχ.: 21/46.03.12, Τεμ. 87, Τμ. Α
26. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΦΕΞΗ 19 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ Φ/Σχ.: 21/46.03.12, Τεμ. 104, Τμ. Α.
27. ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΑΟΥΖΟΥ 12-14 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540303, Τμ. 3, Τεμ. 1245 & 188
28. ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΥΚΑ 5-7 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 21/460605, Τμ. Β, Τεμ. 170
29. ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 31 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460508, Τμ. Α, Τεμ. 47
30. ΑΡΕΩΣ 42 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ.: 21/460610, Τεμ. 231, Τμ. Α
31. ΑΡΕΩΣ 30 (& ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΩΝΙΑ) 30 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ: 21/46.06.10, Τεμ. 139, Τμ. Α
32. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ.: 21/460609, Τεμ. 155, Τμ. Α
33. ΑΡΙΣΤΟΚΥΠΡΟΥ 45 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ: 21/46.06.09, Τεμ. 196, Τμ. Α
34. ΑΡΙΣΤΟΚΥΠΡΟΥ (Κων/νου Παλαιολογου 19-20) 22 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 21/460609, Τμ. Α, Τεμ. 199
35. ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ 44 ΚΑΪΜΑΚΛΙ Φ/Σχ: ΧΧΙ.39.4.4, Τεμ. 276, Τμ. Β
36. ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Φ/Σχ.: 21/46.05.07, Τεμ. 108, Τμ. Ε
37. ΑΡΣΙΝΟΗΣ 5 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 21/460508, Τεμ. 79, Τμ. Γ
38. ΑΡΣΙΝΟΗΣ & ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΓΩΝΙΑ 37-45 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ 21/460508, Τεμ.48, Τμ. 1
39. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ (Λεοφώρος) 52 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540303, Τμ. Γ, Τεμ. 1397
40. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ II 6 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470402, Τμ. Β, Τεμ. 459
41. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' (& ΑΘΗΝΩΝ ΓΩΝΙΑ) 163 ΚΑΪΜΑΚΛΙ Φ/Σχ.: 21/1000V01-ΚΑΪΜΑΚΛΙ, Τεμ. 122, Τμ. Α
42. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' (ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΩΝΙΑ) ΚΑΪΜΑΚΛΙ Φ/Σχ: 21/1000V01 , Τεμ. 996, Τμ. Α
43. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 61, Τμ. Β
44. ΑΥΛΩΝΟΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ) 7 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 24/540303, Τεμ. 1110, Τμ. Γ
45. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 34 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.07, Τεμ. 31, Τμ. Α
46. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 66 ΚΑΪΜΑΚΛΙ Φ/Σχ.: 21/1000V01-ΚΑΪΜΑΚΛΙ, Τεμ. 416 & 417, Τμ. Α
47. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 25 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470104, Τμ. 1, Τεμ. 24
48. ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 69 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ 21/460507, Τεμ. 102, Τμ. 1
49. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.04, Τεμ. 183, Τμ. Α
50. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Φ/Σχ.: 21/4605.03, Τεμ. 84, Τμ. Ε
51. ΓΚΑΛΙΠ 1-3 ΟΜΕΡΙΕ Φ/Σχ.: 21/46.06.06, Τεμ. 155, Τμ. Β
52. ΓΡΑΜΜΟΥ 10 ΝΕΜΠΕΤ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.04, Τεμ. 161, Τμ. Α
53. ΓΡΑΝΙΚΟΥ 35 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Φ/Σχ.: 21/46.05.03, Τεμ. 62, Τμ. Ε
54. ΓΡΑΝΙΚΟΥ 42 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Φ/Σχ.: 21/46.05.03, Τεμ. 100, Τμ. Ε
55. ΓΡΑΝΙΚΟΥ 52 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21/46.05.07, Τεμ. 127, Τμ. 5
56. ΓΡΙΒΑ 14 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/550101, Τεμ. 32, Τμ. Α
57. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/550101, Τμ. Α, Τεμ. 985
58. ΔΗΜΗΤΡΑΣ 11 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/470102, Τμ. 2, Τεμ. 329
59. ΔΗΜΩΝΑΚΤΟΣ 1 ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ Φ/Σχ.: 21/46.03.16, ΤΕΜ. 35, Τμ. Β
60. ΔΗΜΩΝΑΚΤΟΣ 13 ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ Φ/Σχ.: 21/46.03.16, Τεμ. 32 Τμ. Β
61. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ & ΑΛΚΙΔΙΑΔΟΥ (Γωνία) ΟΜΕΡΙΕ 21/460602, Τμ. Β, Τεμ. 187
62. ΔΡΑΜΑΣ 18 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540401, Τμ. 3, Τεμ. 1064
63. ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΗΣ 11-15 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/460608, Τμ. Α, Τεμ. 249+250+251
64. ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΗΣ 23 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/460608, Τμ. Α, Τεμ. 196
65. ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΗΣ 3 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/460608, Τμ. Α, Τεμ. 254
66. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΜΠΕΤ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.04, Τεμ. 220, Τμ. Α
67. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470402, Τμ. 2, Τεμ. 460
68. ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ & ΓΚΑΛΙΠ 19, 21, 23 ΟΜΕΡΙΕ 21/46.06.06, Τεμ. 103, Τμ. Β
69. ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 32 ΟΜΕΡΙΕ 21/460602, Τεμ. 149, Τμ. Α
70. ΕΥΑΓΟΡΟΥ 23 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ Φ/Σχ.: 21/46.05.03, Τεμ. 877, Τμ. 25
71. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 4 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/550101, Τμ. Α, Τεμ. 63
72. ΖΑΠΠΕΙΟΥ 22 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/390503, Τμ. 13, Τεμ. 1059
73. ΖΗΝΩΝΟΣ ΚΙΤΙΕΩΣ (ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΓΩΝΙΑ) 4 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 15, Τμ. Β
74. ΖΗΝΩΝΟΣ ΣΩΖΟΥ 6 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540303, Τμ. 3, Τεμ. 1207
75. ΗΟΥΣ 8 ΝΕΜΠΕΤ ΧΑΝΕ 21/460216 & 460504, Τμ. 1, Τεμ. 222
76. ΗΡΩΩΝ 16 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21/460101, Τμ. 30, Τεμ. 217
77. ΘΗΒΩΝ (ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΓΩΝΙΑ) 2 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/39W02, Τμ. 3, Τεμ, 788
78. ΘΡΑΚΗΣ 2-6 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ.: 21/460609, Τεμ. 287, Τμ. Α
79. ΙΟΥΣ (ΣΤΟΑ ΤΑΡΣΗ) ΝΕΜΠΕΤ ΧΑΝΕ 21/460504, Τμ. Α, Τεμ. 114, 115, 116, 117, 123, 124, 125, 126 ,127, 128, 129, 130, 131.
80. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 53-55 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.09, Τεμ. 169, Τμ. Α
81. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 40 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.09, Τεμ. 89, Τμ. Β
82. ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΕΜΗ 3 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540602, Τεμ.758, Τμ. Γ
83. ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΚΟΥΤΡΗ 2 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540602, Τμ. Γ, Τεμ. 121
84. ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΚΟΥΤΡΗ 5 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540602, Τμ. 3, Τεμ. 1198
85. ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 6 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/550101 Τμ. Α , Τεμ. 114
86. ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ 44 ΚΑΪΜΑΚΛΙ Φ/Σχ.: ΧΧΙ.1000V01, Τεμ. 373, Τμ. Α
87. ΚΑΝΑΡΗ 6 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.01.04, Τεμ. 39, Τμ. Α
88. ΚΕΝΝΕΝΤΥ 31 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540601, Τμ. Γ, Τεμ. 1200
89. ΚΕΝΝΕΝΤΥ 56 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540601, Τεμ. 1042, Τμ. Γ
90. ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ 7 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/540302, Τμ. 24, Τεμ. 478
91. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ 21/550102, Τεμ. 556, Τμ. Δ
92. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ 21/550102, Τεμ. 557, Τμ. Δ
93. ΚΟΡΑΗ 18-22 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/460608, Τμ. Α, Τεμ. 158+159
94. ΚΡΕΟΝΤΟΣ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ ΓΩΝΙΑ 7 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540602, Τμ. 3, Τεμ. 1474
95. ΚΡΙΕΖΗ 12 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540104, Τμ. Α, Τεμ. 723
96. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 8 ΚΑΪΜΑΚΛΙ Φ/Σχ.: 21/390501, Τεμ. 924, Τμ. 13
97. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ (ΚΤΗΡΙΟ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ) 1 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/540204, Τμ. 25, Τεμ. 924
98. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460512, Τμ. Β, Τεμ. 125
99. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 22 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/39W02, Τεμ. 235, Τμ. Δ
100. ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ 14 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460512, Τμ. Α, Τεμ. 130
101. ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 4-8 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460503, Τμ. 25, Τεμ. 840
102. ΛΕΥΚΩΝΟΣ 83-85-87 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ: 21/46.06.02, Τεμ. 16, 17, 18, Τμ. Α
103. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΥΓΕΛΗΣ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/540304, ΤΕΜ. 153, Τμ. Α
104. ΛΗΔΡΑΣ 209 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/ 460512, Τμ. Α, Τεμ. 101 + 102
105. ΛΗΔΡΑΣ 114 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 21/460504, Τμ. 3, Τεμ. 34
106. ΛΗΔΡΑΣ & ΟΝΑΣΑΓΟΡΟΥ ΓΩΝΙΑ 229-243 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460512, Τμ. 1, Τεμ. 189
107. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 37 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/540301, Τμ.25, Τεμ. 801
108. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ 21/550103, Τεμ. 115, Τμ. Δ
109. ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470402, Τμ. Β, Τεμ. 869
110. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ 11 ΟΜΕΡΙΕ Φ/Σχ.: 21/46.06.06, Τεμ. 131, Τμ. Β
111. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ 15 ΟΜΕΡΙΕ Φ/Σχ.: 21/46.06.06, Τεμ. 129, Τμ. Β
112. ΜΟΥΡΟΥΖΗ 13 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/550101, Τμ. 1, Τεμ. 584
113. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 10 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460603, Τμ. 25, Τεμ. 685
114. ΜΥΚΗΝΩΝ 5 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ Φ/Σχ.: 21/54.02.02, Τεμ. 857, Τμ. 25
115. ΝΙΚΗΣ 34 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540502, Τμ. 2, Τεμ. 727
116. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ 4 (& ΟΘΩΝΟΣ & ΞΑΝΘΗΣ ΞΕΝΙΕΡΟΥ ΓΩΝΙΑ) 4 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/54.01.04, Τεμ. 147, Τμ. Α
117. ΝΙΚΟΚΛΕΟΥΣ 15-17 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 21/460504, Τεμ. 153, Τμ. Β
118. ΞΑΝΘΗΣ ΞΕΝΙΕΡΟΥ 28 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/460611, Τμ. Β, Τεμ. 182
119. ΞΑΝΘΗΣ ΞΕΝΙΕΡΟΥ 1 (& ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 70 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΓΩΝΙΑ) 1 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.09, Τεμ. 274, Τμ. Α
120. ΟΘΩΝΟΣ 9 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 9, Τμ. Β
121. ΟΘΩΝΟΣ 11 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 10, Τμ. Β
122. ΟΘΩΝΟΣ 13 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 27, Τμ. 2
123. ΟΝΑΣΑΓΟΡΟΥ 63-67 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460605, Τμ. Β, Τεμ. 26
124. ΟΝΗΣΙΛΟΥ 7 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.10, Τεμ. 114, Τμ. 2
125. ΟΝΗΣΙΛΟΥ 1 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/460610, Τμ. Β, Τεμ. 112
126. ΟΝΗΣΙΛΟΥ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/460610, Τμ. Β, Τεμ. 108
127. ΟΝΗΣΙΛΟΥ 14 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/460610, Τμ. Β, Τεμ. 125
128. ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ 4-6 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Φ/Σχ.: 21/46.05.07, Τεμ. 186, Τμ. Ε
129. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6-8 ΟΜΕΡΙΕ Φ/Σχ.: 21/46.06.06, ΤΕΜ. 120, Τμ. Β
130. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' (& ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ ΓΩΝΙΑ) 14 ΟΜΕΡΙΕ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, ΤΕΜ. 124, Τμ. Β
131. ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 7 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ Φ/Σχ.: 21/46.03.12, Τεμ. 75, Τμ. Α
132. ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 11 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ Φ/Σχ.: 21/46.03.12, Τεμ. 123, 124, Τμ. Α
133. ΠΑΤΡΩΝ (& ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΩΝΙΑ) 12 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/390404, Τεμ. 506, Τμ. Β
134. ΠΑΤΡΩΝ 2 (& ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ) 2 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/390403, Τεμ. 83, Τμήμα 2
135. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 59-61 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.08, Τεμ. 151, Τμ. Α
136. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 30 ΝΕΜΠΕΤ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.04, Τεμ. 200, Τμ. Α
137. ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ 5 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/540602, Τεμ. 548, Τμ. Γ
138. ΠΕΤΡΟΥ ΗΛΙΑΔΗ 15 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/47Ε02, Τμ. 5, Τεμ. 1255
139. ΠΙΝΔΑΡΟΥ 20 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/540302, Τμ. 24, Τεμ.58
140. ΠΛΑΤΩΝΟΣ & ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 7 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460609, Τεμ. 80, Τμ. Β
141. ΠΝΥΤΑΓΟΡΟΥ ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ Φ/Σχ.: 21/46.03.15, Τεμ. 339, Τμ. Β
142. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 21 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/540102, Τεμ 846, Τμ. Α
143. ΠΡΟΥΣΗΣ 19-21 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ/Σχ: 21/46.06.08, Τεμ. 194, Τμ. Α
144. ΠΡΟΥΣΗΣ 17 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ/Σχ: 21/46.06.08, Τεμ. 193, Τμ. Α
145. ΠΡΟΥΣΗΣ & ΘΕΟΝΟΣ ΓΩΝΙΑ 14 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ/Σχ: 21/46.06.08, Τεμ. 332, Τμ. Α
146. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 17 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/47Ε1, Τμ. 6, Τεμ. 357
147. ΡΗΓΑΙΝΗΣ 76 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21/460507, Τεμ. 182, Τμ. 5
148. ΡΗΓΑΙΝΗΣ (& ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΩΝΙΑ) 44 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.07, Τεμ. 131, Τμ. Α
149. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470402, Τεμ. 944, Τμ. Β
150. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΡΟΥ 3 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470402, Τεμ. 910, Τμ. Β
151. ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470104, Τμ. 1, Τεμ. 302
152. ΣΟΛΩΝΟΣ 66 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ Φ/Σχ.: 21/460605, Τεμ. 8, Τμ. Β
153. ΣΟΛΩΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 5 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470401, Τμ. Α, Τεμ. 62
154. ΣΠΑΡΤΗΣ 3 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470501, Τμ. Β, Τεμ. 145
155. ΣΠΑΡΤΗΣ 5 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470501, Τμ. Β, Τεμ. 146
156. ΣΤΑΣΑΝΔΡΟΥ 11 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/540301, Τμ. 25, Τεμ. 1117
157. ΤΕΜΠΩΝ 21 ΟΜΕΡΙΕ Φ/Σχ.: 21/46.06.02, Τεμ. 98, Τμ. Α
158. ΤΕΜΠΩΝ 23 ΟΜΕΡΙΕ Φ/Σχ.: 21/46.06.02, Τεμ. 99, Τμ. Α
159. ΤΕΜΠΩΝ 33 ΟΜΕΡΙΕ 460603, Τεμ. 82, Τμ. 1
160. ΤΡΙΚΩΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ 0/1-2355-3935, Τμ. 30, Τεμ. 339
161. ΥΠΑΤΙΑΣ 4-6 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/550103, Τμ. Α, Τεμ. 411
162. ΥΠΑΤΙΑΣ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/550103, Τμ. Α, Τεμ. 1030
163. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΣΚΟΥ 9 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470104, Τεμ. 939, Τμ. Β
164. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 70, Τμ. Β
Ημερομηνία Ενημέρωσης: 27 Οκτ. 2022