Δήμος Λευκωσίας - Επικίνδυνες Οικοδομές

Επικίνδυνες Οικοδομές

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Επικίνδυνες Οικοδομές
Κήρυξη Επικίνδυνων Οικοδομών

Εδώ παρουσιάζονται οι οικοδομές οι οποίες έχουν κηρυχθεί ως επικίνδυνες μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι ιδιοκτήτες των οικοδομών αυτών έχουν ενημερωθεί με επιστολή για την κήρυξη της οικοδομής τους ως επικίνδυνης μαζί με μια πλήρη καταγραφή των προβλημάτων που παρουσιάζουν.

Κατά τη σχετική διαδικασία οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται ότι πρέπει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής να προχωρούν στην άμεση επιδιόρθωση των οικοδομών τους. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες που υποδεικνύονται αφορούν τη στήριξη των επικίνδυνων σημείων της οικοδομής και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εργασίες πλήρης ανακαίνισης.

Αναφέρεται επίσης ότι οι ιδιοκτήτες οφείλουν να μεριμνούν για την καλή κατάσταση της οικοδομής τους και η παρέμβαση του Δήμου γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Δήμων Νόμου άρθρο 90  καθώς και του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (άρθρα 15 – 15Ε) και στοχεύει στην προστασία του κοινού. Τονίζεται μάλιστα στη σχετική επιστολή ότι άμεσα υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί και ως εκ τούτου μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να προβούν στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ενώ ο Δήμος τους πληροφορεί ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν έχει την οικονομική ευχέρεια για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών στις εν λόγω οικοδομές και την εκ των υστέρων καταβολή των εξόδων.
 
Επικίνδυνες οικοδομές / διαδικασίες χειρισμού και Διοικητικό Πρόστιμο

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
 
ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑΣ 11      ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ
ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 3      ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ 3       ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΣΚΟΥ 9       ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' (& ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ ΓΩΝΙΑ) 14       ΟΜΕΡΙΕ
ΓΚΑΛΙΠ 1-3       ΟΜΕΡΙΕ
ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ & ΓΚΑΛΙΠ 19-21-23      ΟΜΕΡΙΕ
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ 15      ΟΜΕΡΙΕ
ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ 15      ΟΜΕΡΙΕ
ΤΕΜΠΩΝ 21      ΟΜΕΡΙΕ
ΤΕΜΠΩΝ 23     ΟΜΕΡΙΕ
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 93 (& Ισαάκιου Κομνηνού) 93     ΟΜΕΡΙΕ
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 104      ΟΜΕΡΙΕ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΣ 2      ΟΜΕΡΙΕ
ΚΑΝΑΡΗ 6    ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ 3       ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 3       ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 13       ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΟΛΩΝΟΣ ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ         ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΑΠΦΟΥΣ 8-10       ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΡΗΓΑΙΝΗΣ (& ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΡΟΔΙΝΟΥ) 12 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ
ΡΗΓΑΙΝΗΣ (& ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΩΝΙΑ) 44     ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ
ΠΡΟΥΣΗΣ 19-21 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΥΣΗΣ 17 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΥΣΗΣ 6 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 15-17 ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ
ΔΗΜΩΝΑΚΤΟΣ 1 ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ
ΠΝΥΤΑΓΟΡΟΥ 25     ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ
ΠΝΥΤΑΓΟΡΟΥ             ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ
ΠΝΥΤΑΓΟΡΟΥ 12  ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ
ΠΝΥΤΑΓΟΡΟΥ 10  ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ
ΠΝΥΤΑΓΟΡΟΥ 8     ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ
ΠΝΥΤΑΓΟΡΟΥ 2       ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 8     ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 30         ΝΕΠΕΤ ΧΑΝΕ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 50 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 59 - 61 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 15           ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 13           ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 54 ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΠΑΤΡΩΝ 2 (& ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ)  ΚΑΪΜΑΚΛΙ
ΠΑΤΡΩΝ 2 (& ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ) 2  ΚΑΪΜΑΚΛΙ
ΠΑΤΡΩΝ (& ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΩΝΙΑ)                         ΚΑΪΜΑΚΛΙ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 7 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 11 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'  (Χ.Σ Γλυκή) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ 83      ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ 27       ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΟΝΗΣΙΛΟΥ 7      ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΝΗΣΙΛΟΥ 15 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΝΑΣΑΓΟΡΟΥ 11-13 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ
ΟΘΩΝΟΣ 9 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΘΩΝΟΣ 11 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΟΘΩΝΟΣ 13 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ ΞΕΝΙΕΡΟΥ 1 (& ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 70 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΓΩΝΙΑ) 1 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ 4 (& ΟΘΩΝΟΣ &  ΞΑΝΘΗΣ ΞΕΝΙΕΡΟΥ ΓΩΝΙΑ)             4 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 77    ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΡΩΜΑΝΟΥ 15 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΟΥΡΟΥΖΗ 6 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΝΩΟΣ 28 ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΥΑΓΟΡΟΥ 23 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ & ΓΕΥΓΕΛΗΣ 2 ΓΩΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΕΥΚΩΝΟΣ 18       ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
ΛΕΥΚΩΝΟΣ 83-85-87 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 44Α       ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 49 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 3      ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΪΜΑΚΛΙ
ΚΤΕΝΑ 8-10-13-15 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΚΟΡΑΗ 7 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 89    ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 67      ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 6 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 53-55 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 36-38 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ
ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ 8 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 41 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΗΝΩΝΟΣ ΚΙΤΙΕΩΣ (ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΓΩΝΙΑ) 4 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (&  ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΓΩΝΙΑ) 82      ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ& ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ        ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΠΕΤ ΧΑΝΕ
ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 20 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 19 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
ΓΡΙΒΑ 14 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΣΙΝΟΗΣ 5Α ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΡΑΝΙΚΟΥ 35 ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΡΑΝΙΚΟΥ PARKING 1 ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ (& ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ ΓΩΝΙΑ) ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ 2 ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΡΣΙΝΟΗΣ 1 ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΓΩΝΙΑ 4-6 ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΥ 11     ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 16 ΝΕΠΕΤ ΧΑΝΕ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 79 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 66 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 32 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ
ΑΧΙΛΛΕΑ ΛΙΑΣΙΔΗ 45       ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ 8 ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 48-50       ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' (ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΩΝΙΑ) ΚΑΪΜΑΚΛΙ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' (& ΑΘΗΝΩΝ ΓΩΝΙΑ) 163 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' ΚΑΪΜΑΚΛΙ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Β' ΚΑΪΜΑΚΛΙ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 6 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
ΑΡΣΙΝΟΗΣ 5      ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΚΥΠΡΟΥ 45 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΑΡΕΩΣ 30 (& ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΩΝΙΑ) ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΑΡΕΩΣ 17 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
ΑΡΕΩΣ 7-9 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΚΑ & (Χ.Σ ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΥ) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΦΕΞΗ 17 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΦΕΞΗ 18 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΦΕΞΗ 10 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΦΕΞΗ 8 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 14-16 ΝΕΠΕΤ ΧΑΝΕ
ΑΘΗΝΩΝ 39-41 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
ΑΘΗΝΩΝ 10 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
ΑΘΗΝΩΝ 5 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 25     ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 6-6Α     ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΤΗΝΟΥ 1 (& ΜΙΑΟΥΛΗ ΓΩΝΙΑ)      1       ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 74      ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΒΟΣΠΟΡΟΥ 8     ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΒΟΣΠΟΡΟΥ 6      ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ        ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 78      ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 6       ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΓΡΥΠΑΡΗ 11       ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ 4     ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ 7      ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 & ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΓΩΝΙΑ 2 ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 15 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (& ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' ΓΩΝΙΑ) ΚΑΪΜΑΚΛΙ
ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ 44      ΚΑΪΜΑΚΛΙ