Δήμος Λευκωσίας - Επικίνδυνες Οικοδομές

Επικίνδυνες Οικοδομές

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Επικίνδυνες Οικοδομές
Κήρυξη Επικίνδυνων Οικοδομών

Εδώ παρουσιάζονται οι οικοδομές οι οποίες έχουν κηρυχθεί ως επικίνδυνες μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι ιδιοκτήτες των οικοδομών αυτών έχουν ενημερωθεί με επιστολή για την κήρυξη της οικοδομής τους ως επικίνδυνη.

Κατά τη σχετική διαδικασία οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται ότι πρέπει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής να προχωρούν στην άμεση επιδιόρθωση των οικοδομών τους. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες που υποδεικνύονται αφορούν τη στήριξη των επικίνδυνων σημείων της οικοδομής και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εργασίες πλήρης ανακαίνισης.

Αναφέρεται επίσης ότι οι ιδιοκτήτες οφείλουν να μεριμνούν για την καλή κατάσταση της οικοδομής τους και η παρέμβαση του Δήμου γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Δήμων Νόμου άρθρο 90  καθώς και του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (άρθρα 15 – 15Ε) και στοχεύει στην προστασία του κοινού. Τονίζεται μάλιστα στη σχετική επιστολή ότι άμεσα υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί και ως εκ τούτου μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να προβούν στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ενώ ο Δήμος τους πληροφορεί ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν έχει την οικονομική ευχέρεια για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών στις εν λόγω οικοδομές και την εκ των υστέρων καταβολή των εξόδων.
 
Επικίνδυνες οικοδομές / διαδικασίες χειρισμού και Διοικητικό Πρόστιμο
# Διεύθυνση Αρ. Ενορία
1. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΙΑΝΟΣ
2. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΙΑΝΟΥ ΓΩΝΙΑ 2 ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΙΑΝΟΣ
3. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 15 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΙΑΝΟΥ (Αδιέξοδο) ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΙΑΝΟΣ
5. ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ 4 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
6. ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 89 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
7. ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 6-6Α ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
8. ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 74 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
9. ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 73 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
10. ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 78 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
11. ΑΘΩ 6 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
12. ΑΙΝΕΙΟΥ (Αδιέξοδο) ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
13. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 14 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ
14. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 14-16 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ
15. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ (Χ.Σ ΠΟΛΙΤΗ) 37 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
16. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 15-17 ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ
17. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΦΕΞΗ 17 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ
18. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΦΕΞΗ 15 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ
19. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΦΕΞΗ 8 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ
20. ΑΝΘΕΩΝ 6 ΠΑΝΑΓΙΑ
21. ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 31 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ
22. ΑΡΕΩΣ 42 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
23. ΑΡΕΩΣ 17 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
24. ΑΡΕΩΣ 7-9 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
25. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 3 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
26. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 4 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
27. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
28. ΑΡΙΣΤΟΚΥΠΡΟΥ 45 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
29. ΑΡΙΣΤΟΚΥΠΡΟΥ (Κων/νου Παλαιολογου 19-20) 22 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
30. ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ 44 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
31. ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
32. ΑΡΣΙΝΟΗΣ 5 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
33. ΑΡΣΙΝΟΗΣ 1 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
34. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 9 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
35. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Β' ΚΑΪΜΑΚΛΙ
36. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' (& ΑΘΗΝΩΝ ΓΩΝΙΑ) 163 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
37. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' (ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΩΝΙΑ) ΚΑΪΜΑΚΛΙ
38. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ιι 6 ΠΑΝΑΓΙΑ
39. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
40. ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ 8 ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΙΑΝΟΣ
41. ΑΧΙΛΛΕΑ ΛΙΑΣΙΔΗ 45 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
42. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 16Β ΚΑΪΜΑΚΛΙ
43. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 34 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ
44. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
45. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 66 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
46. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 9 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
47. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ & ΕΚΑΤΗΣ ΓΩΝΙΑ 30 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
48. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 10 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ
49. ΒΟΣΠΟΡΟΥ 8 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
50. ΒΟΣΠΟΡΟΥ 6 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
51. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ
52. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 7 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
53. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
54. ΓΚΑΛΙΠ 1-3 ΟΜΕΡΙΕ
55. ΓΡΑΝΙΚΟΥ 35 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
56. ΓΡΑΝΙΚΟΥ 52 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
57. ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 17 & 17Α ΠΑΝΑΓΙΑ
58. ΓΡΙΒΑ 14 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
59. ΓΡΥΠΑΡΗ 11 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
60. ΔΗΜΩΝΑΚΤΟΣ 1 ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ
61. ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ 5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ
62. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ
63. ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ 3 ΟΜΕΡΙΕ
64. ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ 5 ΟΜΕΡΙΕ
65. ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ 7 ΟΜΕΡΙΕ
66. ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ 9 ΟΜΕΡΙΕ
67. ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ 11 ΟΜΕΡΙΕ
68. ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ & ΓΚΑΛΙΠ 19, 21, 23 ΟΜΕΡΙΕ
69. ΕΥΑΓΟΡΟΥ 23 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ
70. ΖΗΝΩΝΟΣ ΚΙΤΙΕΩΣ (ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΓΩΝΙΑ) 4 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
71. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 10 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
72. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 7 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
73. ΘΡΑΚΗΣ 2-6 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
74. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 53-55 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
75. ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 2 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
76. ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
77. ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 6 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
78. ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΕΜΗ 3 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
79. ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ 44 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
80. ΚΑΝΑΡΗ 6 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
81. ΚΑΤΣΩΝΗ 16Α ΚΑΪΜΑΚΛΙ
82. ΚΕΝΝΕΝΤΥ 31 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
83. ΚΕΝΝΕΝΤΥ 5-7 ΠΑΝΑΓΙΑ
84. ΚΟΡΑΗ 7 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
85. ΚΟΡΑΗ 18-22 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
86. ΚΡΙΕΖΗ 12 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
87. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 8 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
88. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 20 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
89. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 2 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ
90. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 22 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
91. ΛΕΥΚΩΝΟΣ 83-85-87 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
92. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΥΓΕΛΗΣ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
93. ΛΗΔΡΑΣ 70-76 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ
94. ΛΗΔΡΑΣ 209 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ
95. ΛΗΔΡΑΣ 258-264 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ
96. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 38 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ
97. ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ
98. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ 11 ΟΜΕΡΙΕ
99. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ 15 ΟΜΕΡΙΕ
100. ΜΟΥΡΟΥΖΗ 6 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
101. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ 4 (& ΟΘΩΝΟΣ & ΞΑΝΘΗΣ ΞΕΝΙΕΡΟΥ ΓΩΝΙΑ) 4 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
102. ΝΙΚΟΚΛΕΟΥΣ 15-17 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
103. ΞΑΝΘΗΣ ΞΕΝΙΕΡΟΥ 1 (& ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 70 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΓΩΝΙΑ) 1 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
104. ΟΘΩΝΟΣ 9 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
105. ΟΘΩΝΟΣ 11 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
106. ΟΘΩΝΟΣ 13 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
107. ΟΝΑΣΑΓΟΡΟΥ 11-13 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ
108. ΟΝΑΣΑΓΟΡΟΥ 63-67 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ
109. ΟΝΗΣΙΛΟΥ 7 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
110. ΟΝΗΣΙΛΟΥ 15 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
111. ΟΝΗΣΙΛΟΥ (Αθηνων γωνία) 24 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
112. ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ 4-6 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
113. ΠΑΙΟΝΟΣ 14 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
114. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 38 ΠΑΝΑΓΙΑ
115. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 25 ΠΑΝΑΓΙΑ
116. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 83 ΠΑΝΑΓΙΑ
117. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' & Χ΄΄Γιωργακη Κορνεσιου (Χ.Σ Γλυκή) ΟΜΕΡΙΕ
118. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' (& ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ ΓΩΝΙΑ) 14 ΟΜΕΡΙΕ
119. ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 7 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ
120. ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 11 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ
121. ΠΑΤΡΩΝ (& ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΩΝΙΑ) 12 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
122. ΠΑΤΡΩΝ 2 (& ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ) 2 ΚΑΪΜΑΚΛΙ
123. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 59-61 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ
124. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 30 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ
125. ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ 5 5 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
126. ΠΛΑΤΩΝΟΣ & ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 7 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ
127. ΠΝΥΤΑΓΟΡΟΥ 25 ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ
128. ΠΝΥΤΑΓΟΡΟΥ ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ
129. ΠΝΥΤΑΓΟΡΟΥ 12 ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ
130. ΠΝΥΤΑΓΟΡΟΥ 10 ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ
131. ΠΝΥΤΑΓΟΡΟΥ 8 ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ
132. ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΥ 11 ΠΑΝΑΓΙΑ
133. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 21 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
134. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 1 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
135. ΠΡΟΥΣΗΣ 19-21 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
136. ΠΡΟΥΣΗΣ 17 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
137. ΠΡΟΥΣΗΣ 4 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
138. ΠΡΟΥΣΗΣ & ΘΕΟΝΟΣ ΓΩΝΙΑ 14 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
139. ΡΗΓΑΙΝΗΣ (& ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΩΝΙΑ) 44 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ
140. ΣΑΠΦΟΥΣ 8-10 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
141. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ
142. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΡΟΥ 3 ΠΑΝΑΓΙΑ
143. ΣΟΛΩΝΟΣ 9-13? ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ
144. ΣΟΛΩΝΟΣ 32 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ
145. ΤΕΜΠΩΝ 21 ΟΜΕΡΙΕ
146. ΤΕΜΠΩΝ 23 ΟΜΕΡΙΕ
147. ΤΕΜΠΩΝ 33 ΟΜΕΡΙΕ
148. ΤΡΙΚΩΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ
149. ΥΠΑΤΙΑΣ 4-6 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
150. ΦΩΚΙΩΝΟΣ 39-43 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ
151. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΣΚΟΥ 9 ΠΑΝΑΓΙΑ
152. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
153. ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑΣ 11 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ
Ημερομηνία Ενημέρωσης: 10 Νοε. 2020