Επικίνδυνες Οικοδομές

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Επικίνδυνες Οικοδομές
Κήρυξη Επικίνδυνων Οικοδομών

Εδώ παρουσιάζονται οι οικοδομές οι οποίες έχουν κηρυχθεί ως επικίνδυνες μετά από έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι ιδιοκτήτες των οικοδομών αυτών έχουν ενημερωθεί με επιστολή για την κήρυξη της οικοδομής τους ως επικίνδυνη.

Κατά τη σχετική διαδικασία οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται ότι πρέπει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία παραλαβής της επιστολής να προχωρούν στην άμεση επιδιόρθωση των οικοδομών τους. Επισημαίνεται ότι οι εργασίες που υποδεικνύονται αφορούν τη στήριξη των επικίνδυνων σημείων της οικοδομής και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εργασίες πλήρης ανακαίνισης.

Αναφέρεται επίσης ότι οι ιδιοκτήτες οφείλουν να μεριμνούν για την καλή κατάσταση της οικοδομής τους και η παρέμβαση του Δήμου γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Δήμων Νόμου άρθρο 90  καθώς και του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου (άρθρα 15 – 15Ε) και στοχεύει στην προστασία του κοινού. Τονίζεται μάλιστα στη σχετική επιστολή ότι άμεσα υπεύθυνοι είναι οι ιδιοκτήτες για οποιοδήποτε ατύχημα τυχόν συμβεί και ως εκ τούτου μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να προβούν στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ενώ ο Δήμος τους πληροφορεί ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν έχει την οικονομική ευχέρεια για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών στις εν λόγω οικοδομές και την εκ των υστέρων καταβολή των εξόδων.
 
Επικίνδυνες οικοδομές / διαδικασίες χειρισμού και Διοικητικό Πρόστιμο
# Διεύθυνση Αρ. Ενορία Κτηματικά Στοιχεία
1. ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 3 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/47Ε02, Τμ. 5, Τεμ. 1230
2. ΑΓΙΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 1 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/47Ε02, Τεμ. 1229, Τμ. Ε
3. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 4 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 28, Τμ. Β
4. ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 29, Τμ. Β
5. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΙΑΝΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.03.12, Τεμ. 121, Τμ. Α
6. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/390502, Τμ. 13 Τεμ. 878
7. ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ 37 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/39W02, Τμ. 3 Τεμ. 793
8. ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ) ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/48W01, Τμ. 6, Τεμ. 824
9. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 15 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ/Σχ: 21/46.06.03, Τεμ. 43, Τμ. Α
10. ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ & Aισχυλου γωνία 1 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 21/460609, Τμ. 1 Τεμ. 311
11. ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 89 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.04.02, Τεμ. 863, Τμ. A
12. ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 65 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.01.04, ΤΕΜ. 573, Τμ. Α
13. ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 67 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.01.04, ΤΕΜ. 572, Τμ. Α
14. ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 78 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.04.02, Τεμ. 602, Τμ. Α
15. ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 16 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/540104, Τμ. 1, Τεμ. 92
16. ΑΓΧΙΑΛΟΥ 5 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.01.04, Τεμ. 119, Τμ. Α
17. ΑΘΗΝΩΝ 32 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ. 21/460611, Τεμ. 165, Τμ. Β
18. ΑΘΗΝΩΝ 47 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/1000V01, Τεμ. 861, Τμ. 1
19. ΑΘΗΝΩΝ 6 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/460607, Τμ. 2, Τεμ. 42
20. ΑΘΩ 12 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/540502, Τμ. Γ, Τεμ. 1083
21. ΑΙΓΕΩΣ 26 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470104, Τμ. 1, Τεμ. 355
22. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 35 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/ΣΧ 21/460605, Τεμ. 80, Τμ. Α
23. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 32-34 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460609, Τμ. 2 ΤΕΜ. 39
24. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 36-38 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460609, Τμ. 2 ΤΕΜ. 91
25. ΑΙΣΧΥΛΟΥ & Σαπφου γωνία 54 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460605, Τμ. 2 ΤΕΜ. 16
26. ΑΛΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540204, Τμ. 341, Τμ. Γ
27. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 15-17 ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ Φ/ΣΧ.: 21/46.03.16, Τεμ. 110, Τμ. Β
28. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΦΕΞΗ 17 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ Φ/Σχ.: 21/46.03.12, Τεμ. 105 , Τμ. Α
29. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΦΕΞΗ 15 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ Φ/Σχ.: 21/46.03.12, Τεμ. 87, Τμ. Α
30. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΦΕΞΗ 4 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ 21/460312, Τεμ. 72, Τμ. Α
31. ΑΝΔΡΕΑ ΑΡΑΟΥΖΟΥ 12-14 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540303, Τμ. 3, Τεμ. 1245 & 188
32. ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ & (Βίτωνος γωνία) 12 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/470403, Τμ. 24, Τεμ. 83
33. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 5 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ.: 21/460609, Τεμ. 155, Τμ. Α
34. ΑΡΙΣΤΟΚΥΠΡΟΥ 45 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ: 21/46.06.09, Τεμ. 196, Τμ. Α
35. ΑΡΙΣΤΟΚΥΠΡΟΥ (Κων/νου Παλαιολογου 19-20) 22 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 21/460609, Τμ. Α, Τεμ. 199
36. ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ 44 ΚΑΪΜΑΚΛΙ Φ/Σχ: ΧΧΙ.39.4.4, Τεμ. 276, Τμ. Β
37. ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ (& ΤΗΝΟΥ ΓΩΝΙΑ) 40 ΚΑΪΜΑΚΛΙ Φ/Σχ.: 21/390404, ΤΕΜ. 549, Τμ. Β
38. ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ (& ΤΗΝΟΥ ΓΩΝΙΑ) 36 ΚΑΪΜΑΚΛΙ Φ/Σχ.: 21/390404, ΤΕΜ. 219, Τμ. Β
39. ΑΡΣΙΝΟΗΣ 28 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21/460507, Τμ. Ε, Τεμ. 116
40. ΑΡΣΙΝΟΗΣ 26 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21/460507, Τμ. Ε, Τεμ. 118
41. ΑΡΣΙΝΟΗΣ 60-64 ΝΕΜΠΕΤ ΧΑΝΕ 21/460508, Τμ. 1, Τεμ. 152
42. ΑΡΣΙΝΟΗΣ 58 ΝΕΜΠΕΤ ΧΑΝΕ 21/460508, Τμ. 1, Τεμ. 135
43. ΑΡΣΙΝΟΗΣ & ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ & ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΓΩΝΙΑ 37-45 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ 21/460508, Τεμ.48, Τμ. 1
44. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ (Λεωφόρος) 52 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540303, Τμ. Γ, Τεμ. 1397
45. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ II 6 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470402, Τμ. Β, Τεμ. 459
46. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' (& ΑΘΗΝΩΝ ΓΩΝΙΑ) 163 ΚΑΪΜΑΚΛΙ Φ/Σχ.: 21/1000V01-ΚΑΪΜΑΚΛΙ, Τεμ. 122, Τμ. Α
47. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ' (ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΩΝΙΑ) ΚΑΪΜΑΚΛΙ Φ/Σχ: 21/1000V01 , Τεμ. 996, Τμ. Α
48. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΦΙΛΟΘΕΟΥ 2 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ 21/460316, Τμ. 1, Τεμ 150
49. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 61, Τμ. Β
50. ΑΥΛΩΝΟΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ) 7 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 24/540303, Τεμ. 1110, Τμ. Γ
51. ΑΧΑΙΩΝ 15 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21/460403, Τμ. 4, Τεμ. 147
52. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 34 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.07, Τεμ. 31, Τμ. Α
53. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Φ/Σχ.: 21/460103, Τμ. 2, Τεμ. 251
54. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 66 ΚΑΪΜΑΚΛΙ Φ/Σχ.: 21/1000V01-ΚΑΪΜΑΚΛΙ, Τεμ. 416 & 417, Τμ. Α
55. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 25 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470104, Τμ. 1, Τεμ. 24
56. ΒΟΣΠΟΡΟΥ 10 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.01.04, ΤΕΜ. 574, Τμ. Α
57. ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 7 ΝΕΜΠΕΤ ΧΑΝΕ 21/460504 , Τεμ. 177, Τμ. 1
58. ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 69 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ 21/460507, Τεμ. 102, Τμ. 1
59. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.04, Τεμ. 183, Τμ. Α
60. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Φ/Σχ.: 21/4605.03, Τεμ. 84, Τμ. Ε
61. ΓΙΑΝΝΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ 4 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470102, Τμ. 1, Τεμ 430
62. ΓΙΑΝΝΗ ΨΥΧΑΡΗ 54 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Φ/Σχ.: 21/450301, Τμ. 1, Τεμ. 85
63. ΓΚΑΛΙΠ 1-3 ΟΜΕΡΙΕ Φ/Σχ.: 21/46.06.06, Τεμ. 155, Τμ. Β
64. ΓΡΑΜΜΟΥ 10 ΝΕΜΠΕΤ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.04, Τεμ. 161, Τμ. Α
65. ΓΡΑΝΙΚΟΥ 42 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Φ/Σχ.: 21/46.05.03, Τεμ. 100, Τμ. Ε
66. ΓΡΑΝΙΚΟΥ 52 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21/46.05.07, Τεμ. 127, Τμ. 5
67. ΓΡΙΒΑ 14 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/550101, Τεμ. 32, Τμ. Α
68. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/550101, Τμ. Α, Τεμ. 985
69. ΔΕΛΦΩΝ 18 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Φ/Σχ.: 21/450604, Τμ. Δ, Τεμ. 413
70. ΔΗΛΟΥ 4 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/540501, Τμ. Β, Τεμ. 481
71. ΔΗΜΗΤΡΑΣ 11 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/470102, Τμ. 2, Τεμ. 329
72. ΔΗΜΩΝΑΚΤΟΣ 1 ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ Φ/Σχ.: 21/46.03.16, ΤΕΜ. 35, Τμ. Β
73. ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 82 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/540301, Τεμ. 326, Τμ. 24
74. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ & Αλκιβιάδου γωνία ΟΜΕΡΙΕ 21/460602, Τμ. Β, Τεμ. 187
75. ΔΡΑΜΑΣ 18 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540401, Τμ. 3, Τεμ. 1064
76. ΔΡΑΜΑΣ 12 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/540602, Τμ. 3, Τεμ. 737
77. ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΗΣ 3 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/460608, Τμ. Α, Τεμ. 254
78. ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΗΣ 12 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/460608, Τμ. Α, Τεμ. 236
79. ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΗΣ 11-15 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/460608, Τμ. Α, Τεμ. 249+250+251
80. ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΗΣ 23 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/460608, Τμ. Α, Τεμ. 196
81. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΝΕΜΠΕΤ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.04, Τεμ. 220, Τμ. Α
82. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470402, Τμ. 2, Τεμ. 460
83. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 ΠΑΝΑΓΙΑ Φ/Σχ.: 21/470402, Τμ. 2, Τεμ. 431
84. ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ & ΓΚΑΛΙΠ 19, 21, 23 ΟΜΕΡΙΕ 21/46.06.06, Τεμ. 103, Τμ. Β
85. ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 32 ΟΜΕΡΙΕ 21/460602, Τεμ. 149, Τμ. Α
86. ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ 10 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/550103, Τμ. Α, Τεμ. 1040
87. ΕΥΑΓΟΡΟΥ 23 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ Φ/Σχ.: 21/46.05.03, Τεμ. 877, Τμ. 25
88. ΖΑΠΠΕΙΟΥ 22 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/390503, Τμ. 13, Τεμ. 1059
89. ΖΗΝΩΝΟΣ ΣΩΖΟΥ 6 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540303, Τμ. 3, Τεμ. 1207
90. ΗΟΥΣ 8 ΝΕΜΠΕΤ ΧΑΝΕ 21/460216 & 460504, Τμ. 1, Τεμ. 222
91. ΗΡΩΩΝ 16 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21/460101, Τμ. 30, Τεμ. 217
92. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 43 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ Φ/Σχ.: 21/54.02.04, ΤΕΜ. 814, Τμ. 25
93. ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ 4 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ. 21/460604, Τεμ. 109, Τμ 24
94. ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ 6 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ. 21/460604, Τεμ. 153, Τμ 24
95. ΘΗΒΩΝ (ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΓΩΝΙΑ) 2 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/39W02, Τμ. 3, Τεμ, 788
96. ΘΡΑΚΗΣ 1 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ.: 21/460610, Τμ. 1, Τεμ 173
97. ΙΟΥΣ (ΣΤΟΑ ΤΑΡΣΗ) ΝΕΜΠΕΤ ΧΑΝΕ 21/460504, Τμ. Α, Τεμ. 114, 115, 116, 117, 123, 124, 125, 126 ,127, 128, 129, 130, 131.
98. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 53-55 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.09, Τεμ. 169, Τμ. Α
99. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 43 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ.: 21/460609, Τμ. Α, Τεμ. 166
100. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 31 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460609, Τμ. 2, Τεμ. 82
101. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 16Α ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/ΣΧ. 21/460512 , Τεμ. 98 , Τμ Β
102. ΙΣΑΑΚΙΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ 11 ΟΜΕΡΙΕ 21/460602, Τμ. 2, Τεμ 71
103. ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΕΜΗ 3 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540602, Τεμ.758, Τμ. Γ
104. ΙΩΑΝΝΗ ΣΥΚΟΥΤΡΗ 5 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540602, Τμ. 3, Τεμ. 1198
105. ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 6 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/550101 Τμ. Α , Τεμ. 114
106. ΚΑΛΟΓΡΑΙΩΝ 44 ΚΑΪΜΑΚΛΙ Φ/Σχ.: ΧΧΙ.1000V01, Τεμ. 373, Τμ. Α
107. ΚΑΝΑΡΗ 6 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.01.04, Τεμ. 39, Τμ. Α
108. ΚΑΝΑΡΗ 25 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.01.04, Τμ. Α, Τεμ. 147
109. ΚΕΝΝΕΝΤΥ 31 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540601, Τμ. Γ, Τεμ. 1200
110. ΚΕΝΝΕΝΤΥ 56 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540601, Τεμ. 1042, Τμ. Γ
111. ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ 7 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/540302, Τμ. 24, Τεμ. 478
112. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/47E01, Τεμ. 719, Τμ. 6
113. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ 21/550102, Τεμ. 1040 Τμ. Δ
114. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ 21/550102, Τεμ. 557, Τμ. Δ
115. ΚΡΙΕΖΗ 12 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540104, Τμ. Α, Τεμ. 723
116. ΚΤΕΝΑ (παροδος Τρικούπη) 5+9 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ.: 21/460610, Τμ Α, Τεμ. 259+260)
117. ΚΤΕΝΑ (παροδος Τρικούπη) 7 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ.: 21/460610, Τμ Α, Τεμ. 100
118. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460512, Τμ. Β, Τεμ. 125
119. ΚΩΣΤΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ 14 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460512, Τμ. Α, Τεμ. 130
120. ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 32 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ Φ/Σχ.: 21/460503, Τμ. 25 Τεμ. 829
121. ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 4-8 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460503, Τμ. 25, Τεμ. 840
122. ΛΕΥΚΩΝΟΣ 83-85-87 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ: 21/46.06.02, Τεμ. 16, 17, 18, Τμ. Α
123. ΛΕΥΚΩΝΟΣ 8 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Φ/Σχ.: 21/460601, Τμ. Β, Τεμ. 12
124. ΛΕΥΚΩΝΟΣ 26 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Φ/Σχ.: 21/460601, Τμ. Β, Τεμ. 21
125. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΥΓΕΛΗΣ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/540304, ΤΕΜ. 153, Τμ. Α
126. ΛΗΔΡΑΣ 209 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/ 460512, Τμ. Α, Τεμ. 101 + 102
127. ΛΟΥΚΗ ΑΚΡΙΤΑ 6 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Φ/Σχ.: 21/460402, Τμ. 26, Τεμ. 160
128. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΙΙΙ 37 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/540301, Τμ.25, Τεμ. 801
129. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ 21/550103, Τεμ. 115, Τμ. Δ
130. ΜΑΡΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470402, Τμ. Β, Τεμ. 869
131. ΜΕΤΟΧΙΟΥ 63 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21/530302, Τμ. 4, Τεμ. 381
132. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ 11 ΟΜΕΡΙΕ Φ/Σχ.: 21/46.06.06, Τεμ. 131, Τμ. Β
133. ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ 15 ΟΜΕΡΙΕ Φ/Σχ.: 21/46.06.06, Τεμ. 129, Τμ. Β
134. ΜΙΝΩΟΣ 11-13 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ Φ/Σχ.: 21460316, Τμ. Α, Τεμ. 44
135. ΜΟΥΡΟΥΖΗ 14 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/550101, Τμ. 1, Τεμ. 1174
136. ΜΟΥΡΟΥΖΗ 13 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/550101, Τμ. 1, Τεμ. 584
137. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 10 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460603, Τμ. 25, Τεμ. 685
138. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ Φ/Σχ.: 21/550104, Τμ. 4, Τεμ. 674
139. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 13 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ Φ/Σχ.: 21/460603, Τμ. 25, Τεμ. 1116
140. ΜΥΚΗΝΩΝ 5 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ Φ/Σχ.: 21/54.02.02, Τεμ. 857, Τμ. 25
141. ΝΙΚΗΣ 34 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ 21/540502, Τμ. 2, Τεμ. 727
142. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ 33 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 21/460604, Τμ. 1, Τεμ. 293
143. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ 4 (& ΟΘΩΝΟΣ & ΞΑΝΘΗΣ ΞΕΝΙΕΡΟΥ ΓΩΝΙΑ) 4 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/54.01.04, Τεμ. 147, Τμ. Α
144. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΜΥΛΩΝΑ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/540302, Τμ. 1, Τεμ. 1111
145. ΝΙΚΟΚΛΕΟΥΣ 15-17 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 21/460504, Τεμ. 153, Τμ. Β
146. ΝΙΚΟΚΡΕΟΝΤΟΣ 4 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ Φ/Σχ.: 21/540202, Τμ. 25, Τεμ. 1014
147. ΞΑΝΘΗΣ ΞΕΝΙΕΡΟΥ 1 (& ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 70 & ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΓΩΝΙΑ) 1 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.09, Τεμ. 274, Τμ. Α
148. ΟΘΩΝΟΣ 9 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 9, Τμ. Β
149. ΟΘΩΝΟΣ 11 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 10, Τμ. Β
150. ΟΘΩΝΟΣ 13 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 27, Τμ. 2
151. ΟΝΑΣΑΓΟΡΟΥ 63-67 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460605, Τμ. Β, Τεμ. 26
152. ΟΝΑΣΑΓΟΡΟΥ 69 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ Φ/Σχ.: 21/ 460512 , Τμ. Α, Τεμ. 103 + 104
153. ΟΝΑΣΑΓΟΡΟΥ 36-38 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Φ/Σχ.: 21/460508, Τμ. Γ, Τεμ. 175
154. ΟΝΑΣΑΓΟΡΟΥ & Λήδρας 217 8 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/ 460512 , Τμ. Α, Τεμ. 103 + 104
155. ΟΝΑΣΑΓΟΡΟΥ (ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ) 32 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Φ/Σχ.: 21/46.05.08, Τμ. Γ, Τεμ. 181
156. ΟΝΗΣΙΛΟΥ 10 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/460610, Τμ. 2, Τεμ. 122
157. ΟΝΗΣΙΛΟΥ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/460610, Τμ. Β, Τεμ. 108
158. ΟΝΗΣΙΛΟΥ 7 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.10, Τεμ. 114, Τμ. 2
159. ΟΝΗΣΙΛΟΥ 12 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/460610, Τμ. 2, Τεμ. 247
160. ΟΝΗΣΙΛΟΥ 6-8 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/460610, Τμ. 2, Τεμ. 243
161. ΟΝΗΣΙΛΟΥ (Χατζηγιωργακη Κορνεσιου γωνιία) 13 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/460610, Τμ. Β, Τεμ 102
162. ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ 4-6 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Φ/Σχ.: 21/46.05.07, Τεμ. 186, Τμ. Ε
163. ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/540501, Τμ. Β, Τεμ. 846
164. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 5 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ/Σχ.: 21/460606. Τμ. 1, Τεμ. 87
165. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 31 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ. 21/460607, Τεμ. 25, Τμ. Β
166. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 6-8 ΟΜΕΡΙΕ Φ/Σχ.: 21/46.06.06, ΤΕΜ. 120, Τμ. Β
167. ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 7 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ Φ/Σχ.: 21/46.03.12, Τεμ. 75, Τμ. Α
168. ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 11 ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΑ Φ/Σχ.: 21/46.03.12, Τεμ. 123, 124, Τμ. Α
169. ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1 ΠΑΝΑΓΙΑ Φ/Σχ.: 21/47W01, Τμ. 5, Tεμ. 1832
170. ΠΑΤΡΩΝ (& ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΩΝΙΑ) 12 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/390404, Τεμ. 506, Τμ. Β
171. ΠΑΤΡΩΝ 2 (& ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑ) 2 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/390403, Τεμ. 83, Τμήμα 2
172. ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΟΥ 52 ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ Φ/Σχ.: 21/46.03.15, ΤΕΜ. 155, Τμ. Β
173. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 70 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.08, ΤΕΜ. 84, Τμ. Α
174. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 43 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ Φ/ΣΧ. 21/460504, Τεμ. 155, Τμ. Α
175. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 30 ΝΕΜΠΕΤ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.04, Τεμ. 200, Τμ. Α
176. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 59-61 ΤΑΜΠΑΚ ΧΑΝΕ Φ/Σχ.: 21/46.05.08, Τεμ. 151, Τμ. Α
177. ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ 5 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/540602, Τεμ. 548, Τμ. Γ
178. ΠΕΤΡΟΥ ΗΛΙΑΔΗ 15 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/47Ε02, Τμ. 5, Τεμ. 1255
179. ΠΙΝΔΑΡΟΥ 20 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/460610, Τμ. Β , Τεμ 112
180. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΣ 7 ΟΜΕΡΙΕ 21/460602, Τμ.2, Τεμ. 172
181. ΠΛΑΤΩΝΟΣ & ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 7 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/460609, Τεμ. 80, Τμ. Β
182. ΠΝΥΤΑΓΟΡΟΥ ΤΑΧΤ ΕΛ ΚΑΛΕ Φ/Σχ.: 21/46.03.15, Τεμ. 339, Τμ. Β
183. ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΥ (& Ονησίλου) 13-15 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/460611, Τμ. 1, Τεμ. 273
184. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 21 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/540102, Τεμ 846, Τμ. Α
185. ΠΡΟΥΣΗΣ 19-21 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ/Σχ: 21/46.06.08, Τεμ. 194, Τμ. Α
186. ΠΡΟΥΣΗΣ 17 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ/Σχ: 21/46.06.08, Τεμ. 193, Τμ. Α
187. ΠΡΟΥΣΗΣ & ΘΕΟΝΟΣ ΓΩΝΙΑ 14 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ/Σχ: 21/46.06.08, Τεμ. 332, Τμ. Α
188. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 17 ΚΑΪΜΑΚΛΙ 21/47Ε1, Τμ. 6, Τεμ. 357
189. ΡΗΓΑΙΝΗΣ 76 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 21/460507, Τεμ. 182, Τμ. 5
190. ΡΩΜΑΝΟΥ 9 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ. 21/540304, Τεμ. 992, Τμ. 1
191. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 7 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/470403, Τμ. 24, Τεμ. 337
192. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 6 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/470403, Τμ. 24, Τεμ. 338
193. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΩΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470402, Τεμ. 944, Τμ. Β
194. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΡΟΥ 3 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470402, Τεμ. 910, Τμ. Β
195. ΣΟΛΩΝΟΣ 66 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ Φ/Σχ.: 21/460605, Τεμ. 8, Τμ. Β
196. ΣΟΛΩΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 5 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470401, Τμ. Α, Τεμ. 62
197. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 6 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Φ/Σχ. 21/460605, Τεμ. 157, Τμ. Β
198. ΣΠΑΡΤΗΣ 3 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470501, Τμ. Β, Τεμ. 145
199. ΣΠΑΡΤΗΣ 5 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470501, Τμ. Β, Τεμ. 146
200. ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 11 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ. 21/540203, Τεμ. 847, Τμ. Β
201. ΣΤΑΣΑΝΔΡΟΥ 11 ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ 21/540301, Τμ. 25, Τεμ. 1117
202. ΤΕΜΠΩΝ 21 ΟΜΕΡΙΕ Φ/Σχ.: 21/46.06.02, Τεμ. 98, Τμ. Α
203. ΤΕΜΠΩΝ 23 ΟΜΕΡΙΕ Φ/Σχ.: 21/46.06.02, Τεμ. 99, Τμ. Α
204. ΤΕΜΠΩΝ 33 ΟΜΕΡΙΕ 460603, Τεμ. 82, Τμ. 1
205. ΤΗΝΟΥ 1 (& ΜΙΑΟΥΛΗ ΓΩΝΙΑ) 1 ΑΓΙΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ Φ/Σχ.: 21/54.01.04, Τμ. Α, Τεμ. 162
206. ΤΡΙΚΟΥΠΗ (ΚΤΕΝΑ) 29 ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 21/460610, Τμ Α, Τεμ. 101
207. ΤΡΙΚΩΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ 0/1-2355-3935, Τμ. 30, Τεμ. 339
208. ΥΠΑΤΙΑΣ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/550103, Τμ. Α, Τεμ. 1030
209. ΥΠΑΤΙΑΣ 4-6 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/550103, Τμ. Α, Τεμ. 411
210. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΟΥΣΚΟΥ 9 ΠΑΝΑΓΙΑ 21/470104, Τεμ. 939, Τμ. Β
211. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ 3 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ/Σχ.: 21/46.06.07, Τεμ. 70, Τμ. Β
212. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ 4 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/460610, Τμ. Β, Τεμ. 104
213. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΟΡΝΕΣΙΟΥ 2 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 21/460610, Τμ. Β, Τεμ. 105
214. ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΗΣ 12 ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΙΑΝΟΣ Φ/Σχ. 21/460316, Τμ. Α, Τεμ. 250
215. ΧΡΥΣΑΛΙΝΙΩΤΙΣΣΗΣ 10 ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΙΑΝΟΣ Φ/Σχ. 21/460312, Τμ. Α, Τεμ. 216
Ημερομηνία Ενημέρωσης: 23 Οκτ. 2023