Απολογισμός & Σχεδιασμός 2016-2020

Ο ΔΗΜΟΣ / Απολογισμός Έργου / Απολογισμός & Σχεδιασμός 2016-2020

Ο Δήμος Λευκωσίας, ανταποκρινόμενος στη δέσμευση που ανέλαβε, για συστηματική ενημέρωση των δημοτών του επί όλων των σημαντικών ζητημάτων που αφορούν την πόλη, παρουσίασε σήμερα (26 Ιουλίου 2016) τον Απολογισμό Έργου του Δήμου. «Η ενημέρωση αυτή», ανέφερε ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, «αποτελεί ετήσια δράση του Δήμου και εντάσσεται στον πυλώνα της άμεσης επικοινωνίας με τους δημότες της πόλης με στόχο τη διαφάνεια και την ενδυνάμωση της δημοκρατίας».
 
Ο απολογισμός περιλάμβανε το έργο του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς του Δήμου για την πενταετία 2016-2020.
 
Κύρια σημεία της παρουσίασης:

 • Οικονομικά του Δήμου: Η Δημοτική Αρχή έλαβε τολμηρές και δύσκολες αποφάσεις, έγκαιρα και χωρίς αυτές να τις έχουν επιβληθεί ή υπαγορευτεί από άλλους. Οι διορθωτικές και άλλες ενέργειες που τροχοδρομήθηκαν βοήθησαν ώστε ο Δήμος να καταστεί βιώσιμος τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα και ικανός να εξυπηρετεί τις ανάγκες της πόλης και των δημοτών της, στη διάρκεια μιας εξαιρετικά δύσκολης περιόδου για τη χώρα αλλά και για το Δήμο. Το 2015 ο Δήμος είχε μειωμένες λειτουργικές δαπάνες κατά 5 εκ ενώ η αποδοτικότητα αυξήθηκε κατά 18%.
   
 • Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου: Παρά τη μεγάλη μείωση της κρατικής χορηγίας ο Δήμος έδωσε προτεραιότητα, στήριξε και ενίσχυσε τις κοινωνικές του υπηρεσίες. Σε όλα τα προγράμματα έχει παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων. Ο Δήμος άντλησε νέους πόρους από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ιδιώτες και διεύρυνε τις συνεργασίες του με υπηρεσίες, φορείς, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ιδιωτικούς οργανισμούς και εθελοντές. Η επιτυχής λειτουργία του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο υπήρξε καταλυτική και βοήθησε τον Δήμο να εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση ύψους 5 εκ. ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-20 για άσκηση οργανωμένης κοινωνικής πολιτικής.
   
 • Εντός των τειχών πόλη: Η παραχώρηση κινήτρων σε ιδιώτες επενδυτές, σε συνδυασμό με βελτιωτικά μέτρα στην περιοχή (συχνότερη αποκομιδή σκυβάλων και οδοκαθαρισμός, εντατικότερη αστυνόμευση, σκίαση, δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο) είχαν ως αποτέλεσμα να επιστρέψει ο κόσμος στους πεζόδρομους και γενικότερα την αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου της πόλης.
   
 • Εξωραϊσμός Ιστορικών Πυρήνων: Έχει ολοκληρωθεί ο εξωραϊσμός μεγάλου μέρους της εντός των τειχών πόλης από την Πύλη Πάφου στα Δυτικά μέχρι την Πύλη Αμμοχώστου στα Ανατολικά όπως και η Γ’ Φάση εξωραϊσμού στον Ιστορικό Πυρήνα του Καϊμακλίου. Τα έργα αυτά ανέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τις ομορφιές στις γειτονιές της πόλης.
   
 • Σχέδιο Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας: Ο Δήμος Λευκωσίας αποτύπωσε το όραμά του για το κέντρο της πόλης στο Σχέδιο Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας.  Στόχος  η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και η ενδυνάμωση του Κέντρου της πόλης ώστε να εξελιχτεί σε ένα ζωντανό πολυλειτουργικό πυρήνα. Μετά από τέσσερα χρόνια ολοκληρωμένης μελέτης και με την πλατειά συμμετοχή του κοινού, το Σχέδιο Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας ετοιμάστηκε και δημοσιεύτηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών. Στο παρόν στάδιο βρίσκεται σε ισχύ. Το Σχέδιο συμπεριλαμβάνει χωροταξική πολιτική (προστασία οικιστικών περιοχών, απλοποιημένη διαδικασία παροχής κινήτρων σε ιδιοκτήτες ακινήτων, αυξημένοι συντελεστές δόμησης και κάλυψης), κυκλοφοριακή στρατηγική (δημιουργία μονοδρόμων, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, λεωφορειολωρίδων) και στρατηγική αναζωογόνησης (καθορισμός έργων προτεραιότητας που θα λειτουργήσουν ως μαγνήτες για την αναζωογόνηση). Για πρώτη φορά στην Κύπρο όλες αυτές οι τόσο αναγκαίες πολιτικές για το μέλλον μιας πόλης συνδυάζονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.
   
 • Αναπτυξιακά έργα: Ο Δήμος Λευκωσίας διεκδίκησε και εξασφάλισε σημαντικούς πόρους για νέα αναπτυξιακά έργα. Την πενταετία μέχρι το 2020 ο Δήμος θα διαχειριστεί έργα αξίας πέραν των €130 εκ. ενώ παράλληλα έχουν εγκριθεί για τον Δήμο Λευκωσίας πρόσθετα έργα του κράτους αξίας περίπου €68 εκ. Με τα έργα αυτά ο Δήμος επενδύει σε υποδομές και δράσεις που θα στηρίξουν την επιχειρηματικότητα, θα ενισχύσουν τη βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη, θα αυξήσουν την προσβασιμότητα και θα καταστήσουν την πόλη πιο φιλική για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.
   
 • Τα έργα του Δήμου:
  • Η υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας της Λευκωσίας ξεκινώντας με την ανάπλαση, τη δημιουργία λεωφορειολωρίδων και τη μονοδρόμηση των λεωφόρων Καλλιπόλεως – Μακαρίου με προϋπολογισμό  €5.9 εκ.
  • Η δημιουργία Δικτύου Μικρών Λεωφορείων που θα συνδέει την παλιά πόλη με το αστικό κέντρο. Ο Δήμος Λευκωσίας έχει ήδη αγοράσει 13 μικρά λεωφορεία και βρίσκεται στη διαδικασία ανάθεσης της λειτουργίας και διαχείρισης του δικτύου στον ιδιωτικό τομέα.
  • Η δημιουργία Δικτύου Ποδηλατοδρόμων που θα συνδέει τα Πανεπιστήμια με το Αστικό Κέντρο της Λευκωσίας με προϋπολογισμό €6 εκ. Ήδη έχει αρχίσει η κατασκευή της Α’ Φάσης του έργου.
  • Η ανάπλαση του εμπορικού τριγώνου Μακαρίου, Ευαγόρου, Στασικράτους και των ενδιάμεσων οδών (συνολικά 13 δρόμοι) με προϋπολογισμό  €28.8 εκ.
  • Η ανάπλαση της λεωφόρου Στασίνου (εξωτερικό τόξο) με προϋπολογισμό  €15.6 εκ.
  • Η ολοκλήρωση της ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και η ανακατασκευή της λεωφόρου Ομήρου και η δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης.
  • Η ολοκλήρωση των εργασιών για το νέο Δημαρχείο.
  • Η Δημιουργία συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων με προϋπολογισμό  €11 εκ. Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση δημόσιων χώρων, την στοχευμένη επένδυση σε επιλεγμένα κτήρια και τη θέσπιση οικονομικών κινήτρων για προσέλκυση νέων καλλιτεχνών και επιχειρηματιών σε συγκεκριμένη περιοχή της πόλης.
  • Η επιδιόρθωση και επαναλειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου με προϋπολογισμό  €14 εκ.
  • Έργα βελτίωσης οδών, κατασκευή πεζοδρομίων και τοποθέτηση αγωγών ομβρίων υδάτων στο πλαίσιο του Άρθρου 17 με προϋπολογισμό  €17.3 εκ. Τα έργα αυτά έχουν στόχο την βελτίωση των γειτονιών της Λευκωσίας για να μπορούν οι δημότες και τα παιδιά τους να περπατούν με περισσότερη ασφάλεια.
  • Βελτίωση/Αναβάθμιση/Ασφαλτόστρωση οδών με προϋπολογισμό  €2.1 εκ.
  • Αντιπλημμυρικά έργα με προϋπολογισμό  €2 εκ.
    
 • Κρατικά έργα:
  • Η αποκατάσταση του Παγκυπρίου Γυμνασίου με προϋπολογισμό  €9.4 εκ.
  • Η αποκατάσταση του κτιρίου ΣΠΕΛ που θα λειτουργήσει ως πρόσθετος χώρος της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης με προϋπολογισμό  €3 εκ.
  • Η προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανέγερση νέου Αρχαιολογικού Μουσείου συνολικής δαπάνης €50 εκ.
  • Η υλοποίηση σχεδίου ευπρεπισμού και προσωρινού εξωραϊσμού της περιοχής της Αρχιγραμματείας και του χώρου του παλιού ΓΣΠ συνολικού κόστους 500 χιλιάδων ευρώ.
  • Η ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου της Αρχιγραμματείας και των υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών συνολικού κόστους 4.9 εκατ. ευρώ.
    
 • Περισσότερο Πράσινο: Την περίοδο 2013 μέχρι και σήμερα ο Δήμος Λευκωσία κατασκεύασε / ανακατασκεύασε 10 πάρκα στην πόλη.
 
«Όλα τα πιο πάνω», ανέφερε ο Δήμαρχος Λευκωσίας, «επιβεβαιώνουν ότι ακόμη και σε περιόδους οικονομικής κρίσης, με νοικοκυρεμένη οικονομική διαχείριση και υπεύθυνη διαχείριση πόρων, με συλλογική δράση, κοινωνική ευαισθησία και σωστό προγραμματισμό, μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν έργα τα οποία αλλάζουν μιαν πόλη, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των δημοτών της και αυξάνοντας σημαντικά την ελκυστικότητα και τις προοπτικές της».
 
Ο κ. Γιωρκάτζης ευχαρίστησε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης για τη συνεργασία και το προσωπικό του Δήμου για τη δική του σημαντική συμβολή στην εξυπηρέτηση των δημοτών και την υλοποίηση έργων και πολιτικών.

Πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση