Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης

Ο ΔΗΜΟΣ / Έργα / Συγχρηματοδοτούμενα Έργα / Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 / Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικής Δράσης
Η αποκατάσταση και η διαμόρφωση των κτηριακών εγκαταστάσεων συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ενώ τα προγράμματα και οι υπηρεσίες του συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) την προγραμματική περίοδο 2021-2027 στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».
Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Απασχόληση και την Επιχειρηματική δράση σε ευάλωτες ομάδες - ΚΕΕΑΕΔ

Το Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Απασχόληση και την Επιχειρηματική δράση σε ευάλωτες ομάδες - ΚΕΕΑΕΔ στεγάζεται στο κτήριο Φοινιέας, που βρίσκεται στην οδό Τρικούπη, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως και παραδόθηκε στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, για την λειτουργία του προγράμματος.
 
Τα εγκαίνια του Κέντρου πραγματοποιήθηκαν στις 21 Δεκεμβρίου 2022 από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

Το Κέντρο προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης, κατάρτισης και υποστήριξης με απώτερο στόχο την προώθηση της απασχόλησης και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας κυρίως στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ειδικότερα, εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Κέντρου παρέχουν τις πιο κάτω υπηρεσίες:
  • Προγράμματα κατάρτισης και εργασιακής ένταξης / επανένταξης ατόμων που προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες στον τομέα της κατ’ οίκον φροντίδας βρεφών, νηπίων, ηλικιωμένων και ΑμεΑ.
  • Εργοδότηση φροντιστών και επέκταση παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον Φροντίδας.
  • Διευκόλυνση της ένταξης και της επανένταξης ατόμων στην αγορά εργασίας μέσα από προγράμματα και στοχευμένες δράσεις που προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή τους.
  • Ευαισθητοποίηση επαγγελματικών φορέων, επιχειρήσεων και εργοδοτών σε θέματα που αφορούν στην προώθηση της απασχόλησης.
  • Παροχή όλων των πληροφοριών που χρειάζονται και αφορούν την ένταξη και επανένταξη στην εργασία.
  • Παραπομπή των ενδιαφερομένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ).
  • Προώθηση της συνεργασίας και της δικτύωσης δομών και φορέων στήριξης της απασχόλησης.
  • Προσδιορισμός και στήριξη ανάπτυξης επιχειρηματικού προφίλ του ωφελούμενου.
Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο είναι εξατομικευμένες, αναλόγως των αναγκών του κάθε ενδιαφερόμενου, ώστε να του παρέχεται η μέγιστη βοήθεια και στήριξη, τόσο σε ό,τι αφορά στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού του προφίλ, όσο και σε σχέση με την ανάπτυξη και ενίσχυση των κοινωνικών του δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Στις  ωφελούμενες ομάδες πληθυσμού από την υλοποίηση του έργου περιλαμβάνονται:
- Άνεργοι,
- Λήπτες προνοιακών επιδομάτων ΕΕΕ,
- Νέοι
- Μονογονείς
- Πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών,
- Μετανάστες και Υπήκοοι Τρίτων Χωρών,
- Άτομα ηλικίας 50+ ετών
- Αναλφάβητοι
- ΑμΕΑ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε., την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής για Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Λευκωσίας και συγκεκριμένα των έργων που υλοποιούνται υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και Οποιωνδήποτε Διακρίσεων μέσω της Παροχής Στήριξης για Φυσική, Οικονομική και Κοινωνική Αναζωογόνηση Κοινοτήτων εντός Αστικών Περιοχών». 
 
Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας
 
Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
Άλλα Έργα

Δημοτική Αγορά του παλιού Δημαρχείου

Η Δημοτική Αγορά του παλιού Δημαρχείου ανακαινίζεται για να φιλοξενήσει...

Περισσότερα
Νέοι χώροι στάθμευσης στην εντός των τειχών...

Η δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας...

Περισσότερα
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και Εκδηλώσεων του...

Η νέα αίθουσα Συνεδριάσεων και Εκδηλώσεων αποτελεί μέρος του κτηριακού...

Περισσότερα
Εξωραϊσμός Τμήματος της Λαϊκής Γειτονιάς

Το Έργο «Εξωραϊσμός Τμήματος της Λαϊκής Γειτονιάς του Δήμου», που αφορά...

Περισσότερα