Κέντρο Φροντίδας και Απασχόλησης Παιδιών «Ουράνιο Τόξο»

Ο ΔΗΜΟΣ / Έργα / Συγχρηματοδοτούμενα Έργα / Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πολιτικής Συνοχής 2021-2027 / Κέντρο Φροντίδας και Απασχόλησης Παιδιών «Ουράνιο Τόξο»
Στόχος:

Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση και επέκταση ολοκληρωμένων και ποιοτικών υπηρεσιών φύλαξης και αγωγής παιδιών ηλικίας 2-12 χρονών που προέρχονται κυρίως από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Συγκεκριμένα, το Κέντρο προσφέρει τα πιο κάτω προγράμματα και υπηρεσίες:

· Λειτουργία «Παιδοκομικού Σταθμού» για παιδιά ηλικίας 2-5 ετών, με παροχή ενδεδειγμένης σίτισης και ξεκούρασης
· Λειτουργία «Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών» ηλικίας 5-12 ετών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραλαβή των παιδιών από τα Δημοτικά Σχολεία με λεωφορείο, ζεστό γεύμα, καθοδήγηση παιδιών για τις σχολικές εργασίες καθώς επίσης διάφορες δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης.

Σημειώνεται ότι, η αποκατάσταση και η διαμόρφωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ενώ τα προγράμματα και οι υπηρεσίες του συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) την προγραμματική περίοδο 2021-2027 στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ2021-2027».

Αναμενόμενα Οφέλη/Αποτελέσματα:
· Λειτουργία νέων ολοκληρωμένων προγραμμάτων παροχής ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών σε βρέφη, νήπια και παιδιά
· Μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού
· Συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής οικογενειών χαμηλών εισοδημάτων, πολυτέκνων, μονογονιών και μεταναστών
· Διευκόλυνση ένταξης άνεργων γονέων στην αγορά εργασίας.

Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας

Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Άλλα Έργα

Πεζόδρομος - Ποδηλατόδρομος στον Πεδιαίο Ποταμό...

Ο Πεζόδρομος - Ποδηλατόδρομος στον Πεδιαίο Ποταμό είναι ο μεγαλύτερος...

Περισσότερα
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης «ΤΟ...

Το Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικτύωσης «Το Στέκι» στεγάζεται στο...

Περισσότερα
Αστικά αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Λευκωσίας

Αστικά αντιπλημμυρικά έργα στο Δήμο Λευκωσίας - Κατάλληλη κατασκευή...

Περισσότερα
Νέο Κυπριακό Μουσείο

Σε τρία επίπεδα, αλλά και σε τρεις χωρικές και νοηματικές ενότητες...

Περισσότερα