Ανάπλαση του Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου - Φάση Α2.1 & Α2.2

Ο ΔΗΜΟΣ / Έργα / Συγχρηματοδοτούμενα Έργα / Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πολιτικής Συνοχής 2014-2020 / Ανάπλαση του Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου - Φάση Α2.1 & Α2.2
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.


«Ανάπλαση του Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου»
 
Φάση Α2.1. Διάνοιξη περάσματος κάτω από Πλατεία Δώρου Λοΐζου (γέφυρα Κάνιγγος)»
 
Το Έργο «Ανάπλαση Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου» εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό, της Στρατηγικής της Ολοκληρωμένης και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και το Σχέδιο Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας για μετατροπή της περιμέτρου των τειχών και της τάφρου στον «μόλο» ή στον «πράσινο» περίπατο της Λευκωσίας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα Ενετικά Τείχη. Προσφέρει θέαση και πρόσβαση στα Ενετικά Τείχη και την τάφρο, το σημαντικότερο μνημείο διεθνούς σημασίας και τοπόσημο της  πρωτεύουσας. Αποτελεί μέρος της μεγαλύτερης συγχρηματοδοτούμενης παρέμβασης για συνολική βιώσιμη ανάπλαση του τμήματος του περιμετρικού τόξου από τη συμβολή της Λεωφόρου Στασίνου με την Πλατεία Ελευθερίας και τη Λεωφόρο Ευαγόρου μέχρι τη συμβολή της με το άνοιγμα του Κολοκάση (γέφυρα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Β’).
 
Το Έργο αυτό στοχεύει στην αποκατάσταση της συνέχειας της τάφρου σε ένα ενιαίο δακτύλιο, που θα περιβάλλει το τείχος και θα επιτρέπει τη συνεχή διακίνηση πεζών και ποδηλάτων, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και αυξάνοντας  την ελκυστικότητα και επισκεψιμότητα του περιβάλλοντα χώρου του μνημείου.
 
Η συγκεκριμένη φάση του έργου αφορά τη σύνδεση του τμήματος της τάφρου μεταξύ των προμαχώνων Νταβίλα και Κωστάντζα, με νέα διάνοιξη περάσματος κάτω από την Πλατεία Δώρου Λοΐζου (γέφυρα Κάνιγγος) για πεζούς και ποδήλατα. Στο πλαίσιο της φάσης αυτής εντάσσεται επίσης η κατασκευή και λειτουργία νέου υποσταθμού της ΑΗΚ, καθώς και βοηθητική κτηριακή υποδομή για τη μελλοντική εγκατάσταση μέρους των συστημάτων «έξυπνης πόλης».

Φάση Α2.2 Ανάπλαση της περιοχής μεταξύ της Πλατείας Ελευθερίας και της Πλατείας Δώρου Λοΐζου, από το όριο του βορείου πεζοδρομίου
 
Στόχος του συνολικού Έργου είναι η μετατροπή της περιμέτρου των τειχών και της Τάφρου στον «πράσινο» περίπατο της Λευκωσίας.
 
Το Έργο «Ανάπλαση Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου» εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Στρατηγικής της Ολοκληρωμένης και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και στο Σχέδιο Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας για μετατροπή της περιμέτρου των τειχών και της Tάφρου στον «μόλο» ή στον «πράσινο» περίπατο της Λευκωσίας, αναδεικνύοντας τα ενετικά τείχη, το σημαντικότερο μνημείο διεθνούς σημασίας και τοπόσημο της πρωτεύουσας.
 
Αποτελεί παρέμβαση για συνολική βιώσιμη ανάπλαση του τμήματος του περιμετρικού τόξου, από τη συμβολή της Λεωφόρου Στασίνου με την Πλατεία Ελευθερίας και τη Λεωφόρο Ευαγόρου μέχρι τη συμβολή της με το άνοιγμα του Κολοκάση (γέφυρα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Β’), βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και αυξάνοντας την ελκυστικότητα και επισκεψιμότητα του περιβάλλοντα χώρου του μνημείου.
 
Η Φάση Α 2.2 του έργου αφορά στην ανάπλαση της περιοχής μεταξύ της Πλατείας Ελευθερίας και της Πλατείας Δώρου Λοΐζου, από το όριο του βορείου πεζοδρομίου της Λεωφόρου Στασίνου μέχρι το όριο του χώρου στάθμευσης στο επίπεδο της Τάφρου.
 
Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου βόρειου πεζοδρομίου στη Λεωφόρο Στασίνου, με δημιουργία νέων δαπεδοστρώσεων και νησίδων πρασίνου, αναβάθμιση και ένταξη του μνημείου Δώρου Λοΐζου στη νέα διαδρομή του πεζού, αναδιαμόρφωση του κήπου, κατεδάφιση υφιστάμενων δημόσιων χώρων υγιεινής και κατασκευή νέων με μικρό κέντρο πληροφόρησης.
 
Στο επίπεδο της Τάφρου, περιλαμβάνεται τμήμα διαδρομής ποδηλάτου, κατασκευή νέου μεταλλικού στεγάστρου στάθμευσης ποδηλάτων, αποκατάσταση του υφιστάμενου πέτρινου οχετού, καθώς και άλλες εργασίες διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου. Επιπλέον το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στα πρανή μεταξύ των δύο επιπέδων, εργασίες τοπιοτέχνησης με νέες φυτεύσεις και εγκατάσταση νέου φωτισμού.
 
Το έργο αποτελείται από 3 Φάσεις: οι Φάσεις Α2.1 & Α2.2 συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής την ΠΠ 2014-2020, ενώ η Φάση Α2.3 θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης την ΠΠ 2021-2027.


Άλλα Έργα

Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου...

Το έργο αποτέλεσε προτεραιότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου...

Περισσότερα
Ανάπλαση του Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου...

Το Έργο «Ανάπλαση Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου» εντάσσεται στον...

Περισσότερα
Λειτουργία Κέντρου Φροντίδας και Απασχόλησης...

Το κτήριο επί της οδού Ηρακλέους, το οποίο φέρει το όνομα «Γεωργία...

Περισσότερα
Φοιτητικά Δωμάτια στην οδό Αριστείδου

Πρόκειται για αυτόνομα φοιτητικά δωμάτια/ διαμερίσματα, με ξεχωριστό...

Περισσότερα