Ανάπλαση Περιοχής Συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων - Φάση Α1

Ο ΔΗΜΟΣ / Έργα / Συγχρηματοδοτούμενα Έργα / Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πολιτικής Συνοχής 2021-2027 / Ανάπλαση Περιοχής Συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων - Φάση Α1
Ανάπλαση Περιοχής Συνοικίας Δημιουργικών Επιχειρήσεων – Συντήρηση/Αποκατάσταση Όψεων και Ανάπλαση Δρόμων - Υπογειοποίηση Δικτύων Κοινής Ωφελείας - Φάση Α1»
 
Α’ κατασκευαστική φάση ανάπλασης του βόρειου τμήματος της οδού Τρικούπη
 
Στόχος του έργου ανάπλασης της οδού Τρικούπη στην εντός των τειχών πόλη, είναι η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης της διακίνησης των ΑμεΑ, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός ελκυστικού και προσβάσιμου χώρου για όλους, ενισxύοντας το υπάρχον επιχειρηματικό περιβάλλον.
 
Οι κατασκευαστικές εργασίες του έργου ξεκίνησαν την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 16 μήνες. Θα διεξαχθεί σε δύο κατασκευαστικές φάσεις με διάρκεια οκτώ μήνες η κάθε μία.
 
Η πρώτη κατασκευαστική φάση του έργου, αφορά στο βόρειο τμήμα της οδού Τρικούπη, από τη συμβολή της οδό Λιασίδη μέχρι το βόρειο όριο της, πλησίον της συμβολής της με την οδό Λεύκωνος.
 
Η οδός Τρικούπη, που περιλαμβάνεται στη φάση αυτή και τμήμα των συμβαλλόμενων σε αυτή παρόδων, θα είναι κλειστές για τα οχήματα, αλλά ανοιχτές για τους πεζούς. Κατά την περίοδο των εργασιών, οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθούν την πορεία που προτείνεται από τις επιτόπου κατευθυντήριες πινακίδες κάθετης σήμανσης.
 
Οι οδοί Ατταλείας και Σούτσου, θα λειτουργούν προσωρινά ως αμφίδρομα αδιέξοδα για εξυπηρέτηση των κατοίκων τους. Επίσης, στην οδό Μαρίας Κωνσταντινίδου, θα γίνει προσωρινή αντιστροφή της μονοδρόμησης, έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία εξόδου των οχημάτων μέσω της οδού Άρεως.

Συγχρηματοδότηση
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ

Άλλα Έργα

Ανάπλαση Εσωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου -...

Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΧΑ) Αστικής Περιοχής...

Περισσότερα
Φοιτητικά Δωμάτια στις οδούς Βουλγαροκτόνου...

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν 50 δωμάτια, από τα οποία το ένα...

Περισσότερα
Ανάπλαση Περιοχής Συνοικίας Δημιουργικών...

Στόχος του έργου ανάπλασης της οδού Τρικούπη στην εντός των τειχών πόλη,...

Περισσότερα
Πάρκο Τροχοσανίδας

Το Πάρκο Τροχοσανίδας στον Άγιο Ανδρέα σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε...

Περισσότερα