Ανάπλαση του Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου - Φάση Α2.3 & Α2.4

Ο ΔΗΜΟΣ / Έργα / Συγχρηματοδοτούμενα Έργα / Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Πολιτικής Συνοχής 2021-2027 / Ανάπλαση του Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου - Φάση Α2.3 & Α2.4
Στόχος του συνολικού Έργου είναι η μετατροπή της περιμέτρου των τειχών και της Τάφρου στον «πράσινο» περίπατο της Λευκωσίας.
 
«Ανάπλαση Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου» - Φάση Α2.3
 
Αποτελεί τμήμα του συνολικότερου έργου «Ανάπλασης Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου» και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027» με τη χρηματοδότηση της ΕΕ.
 
Περιλαμβάνει την ανάπλαση του βορείου πεζοδρόμιου της Λεωφ. Στασίνου από τον κόμβο της με την οδό Κάνιγγος (ή Γέφυρα δώρου Λοΐζου) έως και την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του ΙΙ. Στο δυτικό τμήμα του έργου η ανάπλαση εκτείνεται στα πρανή της τάφρου και σε τμήμα της Τάφρου κάτω από τον προμαχώνα Κωστάντζα. Η ανάπλαση περιλαμβάνει  στο επίπεδο της Τάφρου διαδρομή περιπάτου πεζών, δημιουργία ποδηλατοδρόμου (σε συνέχεια του ποδηλατοδρόμου που διατρέχει την Τάφρο), και στη θέση περίπου του υφιστάμενου πέτρινου οχετού, αναβάθμιση/συντήρηση του υφιστάμενου πέτρινου οχετού ομβρίων και ανελκυστήρα πρόσβασης προς το επίπεδο του δρόμου.
 
Στο επίπεδο του δρόμου, το βόρειο πεζοδρόμιο εκτείνεται αρχικά ως ξύλινη διαδρομή (deck) πάνω σε ελαφριά κατασκευή με πασσαλώσεις, που λειτουργεί ως μπαλκόνι προς τα πρανή της τάφρου και συνεχίζει στα όρια του «κήπου Αγίου Αντωνίου» με εναλλασσόμενες διαμορφώσεις ξύλινης διαδρομής τύπου deck ή βοτσαλωτών δαπέδων. Κατά μήκος όλης της διαδρομής  δημιουργούνται σημεία στάσης και θέασης του Μνημείου των Ενετικών Τειχών και προσπέλασης προς το επίπεδο της Τάφρου. O αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κάνει χρήση υδάτινων στοιχείων, καθιστικών και διαμορφώσεων λεκανών πρασίνου. Η ανάπλαση περιλαμβάνει πλήρη τοπιοτέχνηση του χώρου με εξυγίανση του υφιστάμενου πρασίνου και αύξηση της ψηλής και χαμηλής βλάστησης, νέο φωτισμό στο χώρο, ανάπλαση των υφιστάμενων προτομών και μνημείων που περιλαμβάνονται στα όρια της περιοχής του, σταθμό ενοικίασης ποδηλάτων του Δήμου Λευκωσίας, χώρο parking ποδηλάτων και αναβάθμιση των υποδομών  των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
 
Καλύπτει έκταση συνολικής επιφάνειας περίπου 9,110τμ.

Το έργο αποτελείται από 4 Φάσεις: οι Φάσεις Α2.1 & Α2.2 συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Συνοχής την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ενώ η Φάση Α2.3 θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης τηνπρογραμματική περίοδο 2021-2027 στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Άλλα Έργα

Ανάπλαση Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση στη Λευκωσία...

Ένα ακόμη σημαντικό αναπτυξιακό έργο έχει ολοκληρωθεί στη Λευκωσία, αυτό...

Περισσότερα
Κέντρο Φροντίδας και Απασχόλησης Παιδιών...

Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση και επέκταση ολοκληρωμένων και...

Περισσότερα
Έργα στο Καϊμακλί

Με πρόγραμμα και συνέπεια συνεχίζουμε μαζί την πρόοδο του Καϊμακλίου.

Περισσότερα
Κέντρο Φροντίδας και Απασχόλησης Παιδιών...

Το κτήριο επί της οδού Ηρακλέους, το οποίο φέρει το όνομα «Γεωργία...

Περισσότερα