Αγορά Αγίου Αντωνίου

Ο ΔΗΜΟΣ / Έργα / Άλλα Έργα / Αγορά Αγίου Αντωνίου
Με το έργο της ανάπλασης η Δημοτική Αγορά του Αγίου Αντωνίου αναβαθμίστηκε τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά και έχει ξεκινήσει μια νέα σελίδα για τον Άγιο Αντώνιο και την ομώνυμη ιστορική του αγορά. 

Στο υφιστάμενο κτίριο φιλοξενούνται πλέον οκτώ ανεξάρτητα μεταξύ τους καταστήματα ενώ στο νέο κτίριο το οποίο έχει ανεγερθεί, βρίσκονται χώροι πώλησης φθαρτών ειδών σε συνδυασμό με χώρους εστίασης για την εξυπηρέτηση των πελατών της Αγοράς.

Τέλος λοιπόν στα στενάχωρα και άβολα σημεία πώλησης προϊόντων, την παραβίαση κανόνων υγιεινής, τους ελλιπείς χώρους για ασφαλείς φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων, τέλος και στα πολλά άλλα προβλήματα που αντιμετώπιζαν καθημερινά εδώ και χρόνια οι έμποροι και οι καταναλωτές στη Δημοτική Αγορά Αγίου Αντωνίου έβαλε ο δήμος.

Μεταξύ άλλων, έχουν αναβαθμιστεί όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Αγορά είναι πλέον προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία.  Στον χώρο της Αγοράς λειτουργήσε ειδικά σήμερα  παζαράκι με παραδοσιακά φυσικά προϊόντα και χειροποίητες κατασκευές.

Άλλα Έργα

Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την...

Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Απασχόληση και την...

Περισσότερα
Ανάπλαση της Λεωφόρου Μάρκου Δράκου

Κύριος στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση του οδικού άξονα που ξεκινά...

Περισσότερα
Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας

Πλατεία Ελευθερίας: Στο σημείο που βρίσκεται η πλατεία Ελευθερίας έγινε...

Περισσότερα
Αρχαιολογικός χώρος Παλαιού Δημαρχείου

Με στόχο τη διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου ώστε να καταστεί...

Περισσότερα