Δήμος Λευκωσίας - Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου

Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου

Ο ΔΗΜΟΣ / Αναπτυξιακά Έργα / Υπό Κατασκευή / Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου
Ταμείο: Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-202.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Άξονας Προτεραιότητας: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα

Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας


Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται στον πυρήνα του Αστικού Εμπορικού Κέντρου της σύγχρονης πόλης της Λευκωσίας και αφορά την ολοκληρωμένη ανάπλαση του υπαίθριου αστικού χώρου μεταξύ των προσόψεων των κτηρίων του εμπορικού τριγώνου Μακαρίου – Στασικράτους – Ευαγόρου. Συγκεκριμένα, το εμπορικό τρίγωνο στο κέντρο της Λευκωσίας, περιλαμβάνει την περιοχή της Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ (βόρειο τμήμα), Ευαγόρου και Στασικράτους, που περιλαμβάνει επίσης και τις οδούς Λεωνίδου, Μνασιάδου (τμήμα), Θεοφάνους – Θεοδότου και Ζήνας Κάνθερ.

Το Έργο στοχεύει στη μετατροπή του σε χώρο προσβάσιμο, ελκυστικό, ευχάριστο και φιλικό σε όλες τις ομάδες πληθυσμού, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, όπου να ενθαρρύνονται κοινωνικές, εμπορικές, πολιτιστικές δραστηριότητες και αναψυχή. 

Η υλοποίηση του έργου απορρέει από την ανάγκη για αναστροφή της συνεχούς πορείας υποβάθμισης και του μαρασμού που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην εμπορικότητα της περιοχής, ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Μακαρίου Γ’. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου και πρωτοποριακού αναβαθμισμένου αστικού εμπορικού κέντρου.

Αποσκοπεί επίσης στη συνολική αναδιαμόρφωση του υπαίθριου χώρου από την μια πλευρά μέχρι την άλλη με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία ταυτότητας και χαρακτήρα Σύγχρονου Αστικού Εμπορικού Κέντρου, που αρμόζει στην περιοχή του κέντρου της πρωτεύουσας.

Το έργο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

  • Τροποποίηση της κυκλοφοριακής διαρρύθμισης για διευκόλυνση της διακίνησης των μέσων μαζικής μεταφοράς, των ποδηλατιστών και των πεζών, των ΑμεΑ καθώς και την εφαρμογή μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης για την αναϊσορρόπηση του ρόλου του ιδιωτικού αυτοκινήτου.
  • Επανασχεδιασμό του υπαίθριου χώρου και την εγκατάσταση νέου οδικού εξοπλισμού, για τη σωστή οργάνωση και τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, τη δημιουργία πλατειών – χώρων στάσης / ξεκούρασης, ραμπών πρόσβασης και όλων των απαραίτητων στοιχείων σχετικά με την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των εμποδιζόμενων ατόμων.
  • Υπογειοποίση και αναβάθμισης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, νέο σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων, νέο οδικό φωτισμό LED υψηλής απόδοσης, εγκατάσταση συστήματος για παροχή WiFi, συστήματος οπτικών ινών του Δήμου Λευκωσίας που θα βοηθήσει στην εγκατάσταση συσκευών για το πρόγραμμα «smart city», πρόνοιες για τη μελλοντική εγκατάσταση τραμ.
  • Βιοκλιματικό αστικό σχεδιασμό με εκτεταμένη φύτευση δεντροστοιχιών και χρήση στοιχείων νερού για φυσικό δροσισμό.

Κατασκευαστικές εργασίες:

  • Φάση Α – Ανάπλαση των οδών Στασικράτους, Μνασιάδου (τμήμα), Πριγκιπίσσης Ντε Τύρας και Θεοφάνους Θεοδότου.
  • Φάση Β – Ανάπλαση της Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ και παρόδων
  • Φάση Γ – Ανάπλαση της Λεωφόρου Ευαγόρου
 
Σχετικές Ανακοινώσεις
19 Φεβ (16:35)
Με ικανοποιητικό ρυθμό προχωρούν τα έργα στο...
Αντιλαμβανόμαστε πλήρως και λυπούμαστε για την ταλαιπωρία που προκαλούν...
24 Ιαν (15:30)
Εμπορικό Τρίγωνο - Έναρξη των κατασκευαστικών...
Ολοκληρωμένη Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου – Στασικράτους...
23 Οκτ (09:15)
Ανοίχθηκαν οι προσφορές για το έργο της ΟΑΕΤ...
Ανοίχθηκαν οι προσφορές για το έργο της Ολοκληρωμένης Ανάπλασης του...

Άλλα Έργα

Ανάπλαση Πυρήνα Καϊμακλίου

Το Καϊμακλί και ο παραδοσιακός πυρήνας του, πέρασαν από την περίοδο της...

Περισσότερα
Ανάπλαση της Περιοχής Τακτ - Ελ - Καλέ

Το έργο αφορά την ανάπλαση ενός σημαντικού τμήματος της περιοχής Τακτ...

Περισσότερα
Δημοτική Αγορά του παλιού Δημαρχείου

Η Δημοτική Αγορά του παλιού Δημαρχείου ανακαινίζεται για να φιλοξενήσει...

Περισσότερα
Αναβάθμιση των οδών Ρηγαίνης και Βασίλειου...

Ο Δήμος Λευκωσίας προχωρεί στην αναβάθμιση των οδών Ρηγαίνης και...

Περισσότερα