Δήμος Λευκωσίας - Παρουσίαση των έργων Ανάπλασης τμήματος της περιοχής Ταχτ Ελ Καλέ Φάση Β και της περιοχής Παλιού Δημ

Παρουσίαση των έργων Ανάπλασης τμήματος της περιοχής Ταχτ Ελ Καλέ Φάση Β και της περιοχής Παλιού Δημ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2012) / Παρουσίαση των έργων Ανάπλασης τμήματος της περιοχής Ταχτ Ελ Καλέ Φάση Β και της περιοχής Παλιού Δημ
Τετ, 31 Οκτ. 2012 06:00
Παρουσιάστηκαν τα σχέδια και οι διάφορες πρόνοιες των έργων της Ανάπλασης τμήματος της περιοχής Ταχτ Ελ Καλέ Φάση Β και της περιοχής Παλιού Δημαρχείου Φάση Β & Γ στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας στην Πύλη Αμμοχώστου την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012. Ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης ευχαρίστησε του δημότες της εντός των τειχών πόλης για την παρουσία τους και αναφέρθηκε στους σκοπούς και στα οφέλη που θα φέρουν τα έργα στην περιοχή. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η αναζωογόνηση των περιοχών του ιστορικού κέντρου της πόλης, η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση τους, η παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες και η προσέλκυση κατοίκων στην περιοχή.

Οι αρχιτέκτονες και μηχανικοί του έργου εξήγησαν τις φάσεις των εργασιών και τις διευθετήσεις που θα γίνουν για τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία των κατοίκων της περιοχής. Το έργο θα εκτελεστεί σε μικρές φάσεις ώστε να αποφευχθούν προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση των προηγούμενων έργων.

Το έργο ανάπλαση τμήματος περιοχής Ταχτ Ελ Καλέ Φάση Β περιλαμβάνει τους δρόμους Ερμού, Πενταδακτύλου και Τεμπών (τμήμα).

Το έργο ανάπλαση περιοχής Παλιού Δημαρχείου Φάση Β & Γ περιλαμβάνει του δρόμους Διογένους, Πλατεία Δημαρχείας, Αλκιβιάδους, Διονύσου, Λιδίνης, Επτανήσου (τμήμα), Παλιάς Ηλεκτρικής, Ατταλείας Σούτσου και Αποστόλου Βαρνάβα (μόνο συντήρηση/αποκατάσταση όψεων όψεων).

Τα έργα περιλαμβάνουν την συντήρηση και αποκατάσταση των όψεων και των περιτειχισμάτων των οικοδομών, την κατασκευή νέου οδοστρώματος και πεζοδρομίων, την αναβάθμιση του συστήματος ομβρίων υδάτων, την εγκατάσταση νέου οδικού φωτισμού και αστικού εξοπλισμού, καθώς και την υπογειοποίηση δικτύων κοινής ωφελείας (ΑΗΚ, ΣΥΛ, ΣΑΛ, CYTA). Τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν αρχές του 2013.

Την παρουσίαση παρακολούθησε μεγάλος αριθμός δημοτών και οι παρευρισκόμενοι υπέβαλαν διάφορες απορίες που απαντήθηκαν από τους αρχιτέκτονες των έργων.

Τα Έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α), τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το Δήμο Λευκωσίας, για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 με στόχο την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών στο Δήμο Λευκωσίας.