Δήμος Λευκωσίας - Έναρξη του «Διαπολιτισμικού Κέντρου» από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Έναρξη του «Διαπολιτισμικού Κέντρου» από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις (2017) / Έναρξη του «Διαπολιτισμικού Κέντρου» από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας
Παρ, 22 Σεπ. 2017 12:00
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαπολιτισμικό Κέντρο», το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας ανακοινώνει ότι άρχισαν οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2017/ 2018, για μαθήματα Ελληνικών και Αγγλικών που απευθύνονται σε ενήλικες νόμιμους μετανάστες που διαμένουν εντός των δημοτικών ορίων Λευκωσίας. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 2 Οκτωβρίου 2017.

Για εγγραφές παρακαλώ αποτείνεστε στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, Νικηφόρου Φωκά 40, 1016 Λευκωσία.

Περαιτέρω πληροφορίες:

http://www.nicosia.org.cy/el-GR/municipality/multipurpose-centre/intercultural/
 
polidinamo@nicosiamunicipality.org.cy

Τηλ. 22797856/ -850

Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας