Ημέρα Καριέρας στο ΚΕΕΑΕΔ για τις γυναίκες πρόσφυγες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2022 / Ημέρα Καριέρας στο ΚΕΕΑΕΔ για τις γυναίκες πρόσφυγες
Πεμ, 08 Δεκ. 2022 10:15
Επιχειρήσεις και γυναίκες προσφυγές με ενδιαφέρον εργοδότησης συναντήθηκαν στο ΚΕΕΑΕΔ με πρωτοβουλία του Κυπριακού Συμβούλιου για τους Πρόσφυγες και το Ερευνητικό Κέντρο Emphasys σε συνεργασία με το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022, σε ημερίδα Ενημέρωσης και Συνταιριάσματος Επιχειρήσεων με Γυναίκες Πρόσφυγες, η οποία διενεργείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού έργου «Engage».
 
Στόχος της ενημέρωσης ήταν να υποβοηθήσει την εργασιακή ένταξη των προσφύγων, παρέχοντας πληροφορίες και στήριξη σε επιχειρήσεις και σε γυναίκες πρόσφυγες που αναζητούν εργασία. Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίστηκε η σημασία της ενεργητικότερης συμπερίληψης των προσφύγων στην οικονομική δραστηριότητα τόσο για λόγους κάλυψης των έντονων αναγκών σε εργατικό δυναμικό που καταγράφονται σήμερα όσο και για λόγους ισχυροποίησης της κοινωνικής συνοχής.
 
Παρόντες στη διοργάνωση ήταν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων: SYKES Cyprus, Casale Panayiotis Traditional Village Ltd, Atlantica Hotels and Resorts, The Cyprus Institute, C.A. Papaellinas Emporiki Ltd., Highworth (Cyprus) Ltd, ΣΠΑΒΟ, Lidl Κύπρου, Cyprus Trading Corporation Plc, Superhome Center (DIY) Ltd, Argosy Trading Company Ltd και Aphrodite Hills.
 
Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ενημερώθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις, εμπειρίες και συμβουλές για εύρος θεμάτων όπως, η λειτουργία του συστήματος ασύλου και μετανάστευσης στην Κύπρο και αλλού, όψεις της προσφυγικής εμπειρίας που αφορά στις γυναίκες ειδικά, διαδικασίες πρόσληψης προσφύγων και τρόποι αξιοποίησης της ποικιλομορφίας στον εργασιακό χώρο. Κατά το δεύτερο μέρος, είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν γυναίκες με προσφυγική βιογραφία και υποψήφιες προς εργοδότηση. Τα μηνύματα που λήφθηκαν και από τις δύο πλευρές ήταν πολύ θετικά.
 
Το Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες προτίθεται να επαναλάβει παρόμοιες δράσεις τόσο στη Λευκωσία όσο και αλλού.
 
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου Κέντρο Ενημέρωσης και Επιμόρφωσης για την Απασχόληση και την Επιχειρηματική δράση (ΚΕΕΑΕΔ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ, τον Κρατικό Μηχανισμό και τον Δήμο Λευκωσίας.
 
Το ΚΕΕΑΕΔ λειτούργησε τον Σεπτέμβριο του 2022 κι είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που σκοπό έχει τη δημιουργία δομής κατάρτισης, υποστήριξης, πληροφόρησης εκπαίδευσης για την προώθηση της απασχόλησης και παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και στήριξης επιχειρηματικότητας σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και την εξασφάλισης της ισότιμης πρόσβασης σε θέσεις εργασίας.
 
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους, υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020.
 
Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας
Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Photo.jpg

Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας