Ο 1ος Παιδοκομικός Σταθμός του Δήμου Λευκωσίας ανοίγει τις πόρτες του για τα νήπια μέχρι τις 8 το βρ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις 2022 / Ο 1ος Παιδοκομικός Σταθμός του Δήμου Λευκωσίας ανοίγει τις πόρτες του για τα νήπια μέχρι τις 8 το βρ
Δευ, 12 Δεκ. 2022 11:20
  • Εγγραφές για το «Ουράνιο Τόξο» μέσω της πλατφόρμας «Νοιάζομαι»
 
Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή στον 1ο Παιδοκομικό Σταθμό με ωράριο λειτουργίας ως τις 8 το βραδύ στο πλαίσιο του έργου: Κέντρο Φροντίδας και Απασχόλησης Παιδιών «Ουράνιο Τόξο», κτήριο «Γεωργία Πολυβίου», για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών.
 
Το πρόγραμμα αναμένεται να λειτουργήσει στις 9 Ιανουαρίου 2023 για όλη τη σχολική χρονιά, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου, με διακοπή 2 εβδομάδων, από τις 07 έως τις 18 Αυγούστου.
 
Ημέρες Λειτουργίας: Δευτέρα έως την Παρασκευή,
Ωράρια Λειτουργίας: 7:00 - 15:00 ή 7:00 - 18:00 ή 7:00 - 20:00
 
H δυνατότητα επιλογής του ωραρίου 07:00 – 20:00 ισχύει μόνο για παιδιά, των οποίων οι γονείς αποδεδειγμένα εργάζονται μέχρι τις 20:00.
 
Προτεραιότητα συμμετοχής: βάση ημέρας/ώρας εγγραφής στην πλατφόρμα και ακαθάριστου Οικογενειακού Εισοδήματος, νοουμένου ότι ο αιτητής εμπίπτει στις ομάδες στόχου (βλ. κανονισμούς λειτουργίας στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy - Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας- Ουράνιο Τόξο
 
Στόχος του προγράμματος, πέραν από την ασφαλή φύλαξη και σίτιση, είναι η προσφορά δημιουργικών δραστηριοτήτων στα παιδιά, έτσι ώστε να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητές τους, και να αποκτήσουν γερές βάσεις και κοινωνικές δεξιότητες από την παιδική ηλικία.
 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Νοιάζομαι» (https://www.nicosia.org.cy/el-GR/municipality/multipurpose-centre/). Απαραίτητο για την υποβολή αίτησης είναι η μελέτη των κανονισμών λειτουργίας του προγράμματος.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ε.Ε. και από Εθνικούς Πόρους, υπό την Επενδυτική Προτεραιότητα 9β, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020.

Δικαιούχος: Δήμος Λευκωσίας
Φορέας Υλοποίησης: Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Photo.jpg

Από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας